Допомога переселенцям з АТО

Права людини

Тут має бути опис рубрики

Важливе питання: Компенсація за житло,яке втрачне для ВПО , оскільки залишилось в окупованій зоні

28 вересня 2019 р. у Харкові відбувся Круглий стіл з обговорення  і напрацювань пропозицій з питання:

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖИЛЬЕ, ПОВРЕЖДЕННОЕ ИЛИ РАЗРУШЕННОЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ: правовые, гуманитарные, социально-экономические и другие аспекты вопроса.

Читати далі >

Додержання громадянських прав внутрішньо переміщених осіб

Додержання громадянських прав внутрішньо переміщених осіб

Світлана Закревська та ін.РГ-2

 

 1. Обгрунтування пріоритеності питання прав ВПО, як постраждалих від збройного конфлікту в Україні, для суспільства й ЄС

Агресія РФ на території України обумовила наявність в Україні неврегульованого збройного конфлікту. Так, з початку 2014р. і до сьогодні Крим окупований РФ, на Донбасі перебувають російські військові, і не дивлячись на наявність політичних Мінських домовленостей, з різною інтенсивністю точаться бойові дії, здійснюються обстріли населених пунктів, постійно гинуть люди. За різними даними кількість загиблих сягає від 10 тис. осіб, зокрема, мирних мешканців, жінок та дітей, і такі цифри постійно доповнюються інформацію про нових загиблих.

Одним з тяжких соціальних наслідків тривалої агресії РФ проти України – є 1,7 млн. осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, оскільки були змушені стати внутрішньо переміщеними особами з тривалим та невизначеним у часі терміном переміщення у своїй країні.

Читати далі >

Проект до уряду

Наші доповнення до запитань до Звіту Уряду перед ООН про дотримання прав людини

Публікуємо наші доповнення до запитань до Звіту Уряду перед ООН щодо виконання в Україні у 2018 році Міжнародного Пакту про економічні, соціальні і культурні права.

Читати далі >

Особливі (додаткові) права переселенців, прописані законодавством України

Права внутрішньо переміщених осіб, ВПО (саме так ці люди іменуються у міжнародних документах,  і з цим статусом ВПО набувають право на міжнародний захист), прописані в міжнародних документах. Див. рубрику

Спеціальне вітчизняне законодавство в Україні щодо ВПО тільки створюється. Основним спеціальним законом в  Україні  став Закон  Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб  від 20.10.2014 № 1706-VII 

Згідно зі спеціальним вітчизняним законодавством, ВПО мають на додаток до звичних прав людини і прав громадянина в Україні, такі особливі і актуалізовані права відповідно до  їх статусу внутрішньо переміщених осіб:

 • На захист від примусового внутрішнього переміщення та від примусового повернення на попереднє місце проживання (ст.3.)
 • На перебування на обліку у органах соціального захисту населення за місцем проживання як  внутрішньо переміщеної особи ( вт.4, ст.5)
 • На відновлення і отримання втрачених документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (ст.6)
 • На забезпечення на нових місцях поселення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту ( ст.7)
 • На забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства, безпосередньо за місцем проживання (інваліди) (ст.8)
 • На продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування
 • На отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.
 • На забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (ст.8)
 • На єдність родини; і на сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення (Ст.9)
 • На безпечні умови життя і здоров’я;
 • На достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля і забезпечення прав і свобод;
 • На створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання;
 • На забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • На сприяння у переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи при виїзді з території проведення антитерористичної операції або при поверненні на місце попереднього проживання;
 • На сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
 • На забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • На надання необхідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • На влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • На отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • На державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • На безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили вимушене переміщення;
 • На отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 • На безоплатну правову первинну допомогу у місцевих державних адміністраціях з питань взяття на облік як ВПО (ст. 10)
 • На отримання в місцевих державних адміністраціях інформації про можливі місця і умови проживання
 • На отримання медико-психологічної допомоги за сприянням місцевих державних адміністрацій
 • На безоплатне харчування тривалістю до 1 міс. до працевлаштування або отримання статусу безробітного
 • На набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності (ст.11);
 • На свободу від дискримінація при здійсненні громадянами будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами ( ст.14)
 • інші права, визначені Конституцієюта законами України.

 

 

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Закон від 20.10.2014 № 1706-VII

Президентом затверджена національна стратегія у сфері прав людини.

Згідно з Указом Президента України № 501/2015 затверджена національна стратегія у сфері прав людини.

В документі мова їде про такі стратегічні напрями, як забезпечення права на життя, протидії катуванням, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, Читати далі >

54-та сесія ООН. Керуючи принципи з питань переміщення громадян в межах країни.

Публікуємо повну версію порядка денного засідання комісії з прав людина на 54 сесії ООН. Додаток до доповіді представника генерального секретаря пана Франсіса М. Денга, має назву “Керуючи принципи з питань переміщення громадян в межах країни”, представлений до виконання резолюції  1997/39.

Читати далі >