Допомога переселенцям з АТО

Права людини

Тут має бути опис рубрики

Проект до уряду

Наші доповнення до запитань до Звіту Уряду перед ООН про дотримання прав людини

Публікуємо наші доповнення до запитань до Звіту Уряду перед ООН щодо виконання в Україні у 2018 році Міжнародного Пакту про економічні, соціальні і культурні права.

Читати далі >

Особливі (додаткові) права переселенців, прописані законодавством України

Права внутрішньо переміщених осіб, ВПО (саме так ці люди іменуються у міжнародних документах,  і з цим статусом ВПО набувають право на міжнародний захист), прописані в міжнародних документах. Див. рубрику

Спеціальне вітчизняне законодавство в Україні щодо ВПО тільки створюється. Основним спеціальним законом в  Україні  став Закон  Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб  від 20.10.2014 № 1706-VII 

Згідно зі спеціальним вітчизняним законодавством, ВПО мають на додаток до звичних прав людини і прав громадянина в Україні, такі особливі і актуалізовані права відповідно до  їх статусу внутрішньо переміщених осіб:

 • На захист від примусового внутрішнього переміщення та від примусового повернення на попереднє місце проживання (ст.3.)
 • На перебування на обліку у органах соціального захисту населення за місцем проживання як  внутрішньо переміщеної особи ( вт.4, ст.5)
 • На відновлення і отримання втрачених документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (ст.6)
 • На забезпечення на нових місцях поселення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту ( ст.7)
 • На забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства, безпосередньо за місцем проживання (інваліди) (ст.8)
 • На продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування
 • На отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.
 • На забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (ст.8)
 • На єдність родини; і на сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення (Ст.9)
 • На безпечні умови життя і здоров’я;
 • На достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля і забезпечення прав і свобод;
 • На створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання;
 • На забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • На сприяння у переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи при виїзді з території проведення антитерористичної операції або при поверненні на місце попереднього проживання;
 • На сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
 • На забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • На надання необхідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • На влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • На отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • На державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • На безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили вимушене переміщення;
 • На отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 • На безоплатну правову первинну допомогу у місцевих державних адміністраціях з питань взяття на облік як ВПО (ст. 10)
 • На отримання в місцевих державних адміністраціях інформації про можливі місця і умови проживання
 • На отримання медико-психологічної допомоги за сприянням місцевих державних адміністрацій
 • На безоплатне харчування тривалістю до 1 міс. до працевлаштування або отримання статусу безробітного
 • На набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності (ст.11);
 • На свободу від дискримінація при здійсненні громадянами будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами ( ст.14)
 • інші права, визначені Конституцієюта законами України.

 

 

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Закон від 20.10.2014 № 1706-VII

Президентом затверджена національна стратегія у сфері прав людини.

Згідно з Указом Президента України № 501/2015 затверджена національна стратегія у сфері прав людини.

В документі мова їде про такі стратегічні напрями, як забезпечення права на життя, протидії катуванням, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, Читати далі >

54-та сесія ООН. Керуючи принципи з питань переміщення громадян в межах країни.

Публікуємо повну версію порядка денного засідання комісії з прав людина на 54 сесії ООН. Додаток до доповіді представника генерального секретаря пана Франсіса М. Денга, має назву “Керуючи принципи з питань переміщення громадян в межах країни”, представлений до виконання резолюції  1997/39.

Читати далі >