Г

 Експертні висновки, експертні пропозиції,
підготовлені за результатами громадської експертизи 

11 липня 2016 р.                                       м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Ініціатор громадської експертизи: Громадська організація «Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя»

Ідентифікаційний код організації:  39680000

Дата і номер запису реєстрації юридичної особи: 05.03.2015  № 1 066 102 0000 011557

Місцезнаходження: вул.. Шолом Алейхема, буд.12, кв.122, м. Київ, 02156

Поштова адреса: вул.. Шолом Алейхема, буд.12, кв.122, м. Київ, 02156

Електронна адреса: e-mail: rezvl59@ukr.netlgseagull@gmail.com

Контактні телефони: 066 766 99 31,  095 507 34 65 

Предмет   громадської   експертизи: діяльність Київської  обласної державної  адміністрації  з питань виконання законодавства у сфері реалізації прав людини та інтересів внутрішньо переміщених осіб у Київській області ( за винятком міста Київ)

Мета громадської експертизи: посприяти удосконаленню практики застосування нормативно-правової бази щодо реалізації прав і інтересів  внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території Київської області

Відомості  про  експертів,  які проводили експертизу:

Рєзнікова Ірина Олексіївна, голова правління громадської  організації «Воля до життя»,

Заливна Лариса Миколаївна, голова правління Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка»,

Рєзнікова Марина Володимирівна, менеджер, координатор проекту  “Внутрішньо переміщені особи: від проблеми – до ресурсу розвитку приймаючих громад” за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в України,

 

Підстава для проведення громадської експертизи:

1. Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 135 від 20 квітня 2016 р. «Про проведення громадської експертизи діяльності КОДА з питань виконання законодавства у сфері реалізації прав людини та інтересів внутрішньо переміщених осіб у Київській області»

2.Нормативно-правова база проведення даної громадської експертизи:

1)   Конституція України від 28 червня 1996, док. 254/к,

2) Постанова Кабінету Міністрів Україні  «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 р. № 976 ,

3) Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572,
4)  Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706,

5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» від 16 грудня 2015 р. № 1094

6)  Постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 р. №1074 «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції” 

 

2. ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

Оцінка  діяльності  Київської обласної державної адміністраціїта ефективності прийняття і виконання рішень, програм, реалізаціївладних повноважень з питань виконання законодавства щодо реалізаціїправ і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб у Київській області. 

1.Документи, на основі яких здійснювалась експертиза Запит на підтримку громадської експертизи був зареєстрований 23.03.2016 р. за вх. № 11-18/2460 і містив перелік запитуваних документів,  необхідних для проведення громадської експертизи. Їх перелік наводиться у таблиці 1 «Оцінка надання документів  для проведення громадської експертизи» Таблиця 1. Оцінка надання документів  для проведення громадської експертизи

№/п Запитувані документи Надані документи
1 Копії документів, прийнятих КОДА щодо реалізації у Київській області «Комплексної  державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року»

(Далі: Програма)

План заходів з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року
2 Копію наказу (розпорядження) про створення єдиного органу при КОДА, який займається координацією зусиль чи безпосередньо діяльністю з розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб 1.Наказ Головного управління ДСНС у Київській області «Про створення регіонального штабу з питань, пов’язаних з соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» від 02.07.2014р. №182 2.Розпорядження по Київській обласній державній адміністрації «Про питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»від 02 липня 2014 р.№207 3.Копії запрошень членів регіонального штабу на засідання 15 липня 2014 р. від 5 служб області4.Розпорядження «Про внесення змін  до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 02 липня 2014 року №207» від 20 листопада 2014 р. №3845.Наказ ГУ ДСНС України у Київській області «Про внесення змін до наказу ГУ від 14.07.2014 №194 «Про створення робочої групи регіонального штабу» від 29.05.2015 № 160
3 Копії планів роботи вищезазначеного єдиного органу у 2014, 2015 і за 1 квартал 2016 р. Не надані
4 Копії рішень (рекомендації, пропозиції тощо)  зазначеного єдиного органу за період 2014, 2015, 1 квартал 2016 р. Надані протоколи нарад Регіонального штабу, в яких містяться прийняті рішення: 1. Протоколи нарад під №№1, 2, 3, 4, 5-7 (виїзні наради), 8, 9, що відбулися протягом липня – грудня 2014 р, 2. Протоколи №№10,11 у 2015 р., 3.Протокол засідання Міжвідомчого координаційного штабу та наради в режимі відеоконференції з регіональними штабами від квітня 2016 р. з відповідним Дорученням4. Протокол №13 службової наради регіонального штабу від квітня 2016 р.
5 Копію наказу (розпорядження) про створення чинної на даний час Громадської ради при КОДА  з додатками Не надано На сайті КОДА є сторінка Громадської ради, де розміщено інформацію про формування і склад Громадської ради. Інформація щодо розгляду питань ВПО відсутня.
6 Копії рішень, постанов, рекомендацій та інших документів, прийнятих  за результатами проведення в КОДА нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселенців (ВПО), за період з 2014 року станом на 20.03.2016 р. Не надані.
7 Копії запитів організацій переселенців або персонально від внутрішньо переміщених осіб та відповідей КОДА стосовно захисту та реалізації прав переселенців (ВПО)  за період з 2014 року станом  на 20.03.2016 р.

 

Не надані.

 2. Експертна оцінка діяльності на основі вивчення наданих документів:

  1. Представлено копію звітної інформації про виконання документу, який має назву «План заходів з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» (далі по тексту: План)

 

Оцінка документу:

(1)

План не є цілісним  документом, не охоплює заходів і видів діяльності, які включені до урядової  Програми і відповідальною за які визначено в т. ч. обласну адміністрацію.

План не доповнює Комплексну Програму розвитку Київської області згідно з Постановою КМУ від 11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів їх реалізації ….. (2016 – 2018 роки)».

(2)

Передбачені у Плані заходи не вирішують основних проблем ВПО, таких, як  житло, робота, інтеграція в місцеві громади, розвиток приймаючих територій та ін..

План не містить найбільш значущих питань та заходів, включених до «Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» від 16 грудня 2015 р. № 1094 ( далі по тексту: урядова Програма), а саме:

Розділ 2 ( врегулювання оплати  ВПО за комунальні послуги) ,

Розділ 6 (створення органів самоорганізації населення ВПО та інтеграції їх у місцеві громади),

Розділ 13 (стимулювання економічної активності ВПО),

Розділ 15 (компенсація зростання витрат на місцеву соціальну інфраструктуру у зв’язку з проживанням ВПО).

(3)

Особливо багато недоробок у розділі 11, а саме: питання житла не вирішується і не планується до вирішення, хоча в урядовій Програмі до числа відповідальних за виконання нижчезазначених заходів  включено обласні адміністрації.

Зокрема, у Плані заходів, всупереч урядовій Програмі, фактично зафіксована відмова від створення реєстру об’єктів нерухомості  для пристосування їх до потреб ВПО.

Відсутні в Плані питання про виділення землі під забудову, щодо соціального житлового фонду для ВПО, будування котеджних містечок і пропозиції розселення людей по селах – того, що можна було б профінансувати за допомогою інвесторів.

Розділ 11 обласної Програми заходів, за призначенням спрямованих на виконання урядової Програми, містить посилання не на урядову Програму, а на застарілу «Програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затверджену рішенням Київської обласної ради від 21.10.2010 № 3843-35-V та Київської обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 16.05.2013 № 593-32- VІ.».

Питання виділення землі для учасників АТО у аналізованому Плані також не ставиться. Замість того, включається механізм відтермінування  вирішення питання про земельні ділянки для учасників АТО і ВПО під приводом того, що «розроблюються детальні плани територій».

Фактично йдеться про перекладання питання забезпечення ВПО житлом на органи місцевого самоврядування поза рамками державної стратегії: «Оскільки житлова забудова розміщується в межах населених пунктів, рішення про надання земельних ділянок приймаються сільськими, селищними і міськими радами».

(4)

Розділ 16 урядової Програми під назвою «Соціальний захист і соціальна допомога членам сімей переселених громадян» повністю відсутній у Плані облдержадміністрації.

Оцінка діяльності негативна.

Висновки.

Робота з виконання урядової Програми у Київській області потребує корінних змін.

 

2. Надано пакет документів від Головного управління Державної Служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, на яке покладено питання з організації  діяльності регіонального штабу по роботі з громадянами України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (соціальне забезпечення).  

В тому числі надано 5 документів, що стосуються створення регіонального штабу з питань, пов’язаних з соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції ( далі по тексту: Регіонального штабу), та формування персонального складу Регіонального штабу.

Оцінка документів: зауважень немає

Оцінка діяльностіпозитивна 

Висновки

(5)

Регіональний штаб як структура, що забезпечується з боку ДСНС, зіграв свою позитивну роль на ранніх етапах міграції, коли була масова потреба в гуманітарній допомозі і укритті мігрантів.

(6)

На поточний момент робота Регіонального штабу потребує налагодження зв’язків з новоствореним Міністерством з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб [1], під компетенцію якого підпадає ряд питань, які раніше вирішував Регіональний штаб.

 

3.Копії планів роботи вищезазначеного єдиного органу у 2014, 2015 і за 1 квартал 2016 р.

Документи не надані. 

Оцінка діяльностіне виставлена

Обґрунтування:

1) Регіональний штаб є органом оперативного управління. Відсутність планів є результатом відсутності стратегії щодо інтеграції ВПО на території Київської області.

2) В разі відсутності розробленої стратегії  орган управління покладається на спеціальні нормативно-правові акти у даній сфері і на першоджерела державного управління, які є природною основою визначення стратегії.

Зокрема, стратегічні питання відображені:

а) в Конституції України;

б) в урядовій Програмі, незважаючи на її короткостроковість  –  по 2017 рік;

в) в рекомендаціях парламентських слухань  “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції” (далі по тексту – Рекомендації),

г) в Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та ін.

 

4. Копії рішень (рекомендації, пропозиції тощо) зазначеного єдиного органу за період 2014, 2015, 1 квартал 2016 р.

 Оцінка документів: Прийняті рішення Регіонального штабу наводяться у 13 протоколах засідань Регіонального штабу і в 1 доданому протоколі засідання Міжрегіонального координаційного штабу. Копій доручень по цих рішеннях, інформації про їх виконання не надано.  

Оцінка діяльності – позитивна:

Всі рішення відповідають поточній ситуації і присвячені актуальним питанням обліку людей, що прибувають на територію області з небезпечної зони, їх розміщенню, наданню соціальної допомоги і забезпеченню виплат, зокрема щомісячної адресної допомоги. Важко вирішуваним питанням, за даними протоколів, було і залишається узгодження оплати за перебування людей в приміщеннях санаторно-курортних закладів.

Висновки

.(7)

Регіональний штаб з виконанням завдань справився.

 

5. Копії наказу (розпорядження) про створення чинної на даний час Громадської ради при КОДА з додатками 

Не надано

Оцінка діяльності.

На сайті КОДА є сторінка Громадської ради, де розміщено інформацію про формування і склад Громадської ради. Інформація щодо ВПО відсутня.

Висновки:

(8)

Робота з громадськістю з питань вирішення проблем ВПО на дотримання їх прав і свобод недооцінюється і не проводиться.

Публічна діяльність власними силами майже не проводиться: Розділ «проведення нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян» виконується за рахунок проекту по роботі з дітьми ВПО.

 

Активний вихід поодиноких громадських організацій на проведення мистецько-культурних та інших заходів в рамках підтриманих донорами проектів і наданих громадським об’єднанням грантів, як це видно з інформації про виконання Плану (див. р.1), не можна вважати залученням громадськості до формування і реалізації державної політики щодо ВПО за причини відсутності консультацій з громадськістю з найважливіших питань, відсутності залучення ВПО і громадського активу самих ВПО, місцевих громад до процесу прийняття рішень, їх реалізації та контролю реалізації, відсутності зв’язків з громадськими аналітичними центрами, у вкрай недостатній висвітленості проблем ВПО у ЗМІ.

 

6. Копії рішень, постанов, рекомендацій та інших документів, прийнятих за результатами проведення в КОДА нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселенців (ВПО), за період з 2014 року станом на 20.03.2016 р.

 Не надані 

Висновки.

(8) Робота з визначення  шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав  ВПО на рівні обласної державної адміністрації поза межами Регіонального штабу  не налагоджена.

 

7. Копії запитів організацій переселенців або персонально від внутрішньо переміщених осіб та відповідей КОДА стосовно захисту та реалізації прав переселенців (ВПО)  за період з 2014 року станом  на 20.03.2016 р.               

Не надані 

Висновки:

(9)

Публічна робота з внутрішньо переміщеними особами, їх запитами на рівні Київської обласної державної адміністрації  не ведеться.

 

3. Загальні зауваження: 

1. Матеріали, надані для громадської експертизи, не були оформлені належним чином для передачі експерту.

2. За причини надання неповного комплекту запитуваних документів було зроблено запис з пропозицією надати документи, яких не вистачає згідно зі списком, і обумовлено термін їх надання не пізніше 01 червня 2016 р. Проте, документи не були надані.Дані Експертні висновки подані в термін з врахуванням затримки з подання документів на експертизу від структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації.3. Узагальнення інформації щодо виконання цього розпорядження громадським експертам не надано.

(10)

Не виконано пп.2,3.4,5. Розпорядження №135 від 20 квітня 2016 р. щодо сприяння проведенню даної громадської експертизи: Робоча група не збиралась, незважаючи на пропозиції експертів розглянути попередньо деякі питання і експертні висновки, що будуть подаватися офіційно.    

 

 3. ЕКСПЕРТНІ ПРОПОЗИЦІЇ  

1.Київській обласній державній адміністрації на рівні Робочої групи за даною громадською експертизою, з  більш широким залученням громадськості, відповідних департаментів, управлінь, служб провести Круглий стіл з визначення стратегічних напрямів роботи в області щодо сприяння інтеграції ВПО та забезпечення виконання законодавства у сфері реалізації прав людини та інтересів внутрішньо переміщених осіб у Київській області

2. Переглянути План заходів з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 р., передбачивши в ньому:  а)  посилення  розділів, орієнтованих на більш  повну реалізацію прав ВПО на житло, роботу, соціальний захист — з врахуванням  місцевих переваг, можливостей і вигод для районів Київщини від інтеграції ВПО; б)  більш активне залучення громадськості до консультацій і до процесу розробки рішень щодо ВПО; в) виконання  рішення Протоколу засідання Міжвідомчого координаційного штабу та наради з регіональними штабами від 14 квітня 2016 р., (див. далі порядковий №2)  який вернув увагу на необхідність виконання низки положень Програми, в тому числі створення реєстру об’єктів нерухомості з метою використання різних варіантів  забезпечення житлом. 

3. Відпрацювати  систему роботи з новоствореним  Міністерством з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб [2]

4. Створити окремий підрозділ в Громадській раді при ОДА,  учасники  якого будуть вирішувати питання сприяння захисту та реалізації прав і свобод ВПО в Київській області.  

5. Провести в ОДА разом з представниками громадськості Круглий стіл  з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселенців і з метою налагодження співпраці на постійній основі. 

6. Зробити аналіз прийому громадян, надходжень звернень, скарг, пропозицій на будь-яких носіях, також наданих відповідей для виявлення можливостей ОДА щодо ліквідації або нейтралізації системних порушень прав і свобод ВПО.Обговорити на засіданні колегії ОДА з залученням представників громадськості.

7. Продумати питання об’єднання зусиль Київської обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку області і міста з використанням ресурсу внутрішньо переміщених осіб.  Експерти:  ________________                                     Рєзнікова Ірина Олексіївна ________________                                     Заливна Лариса Миколаївна  ________________                                     Рєзнікова Марина Володимирівна

[1] Очікується потужний розвиток функцій стосовно інтеграції ВПО, до якої готові більше 50% ВПО з числа прибулих на Київщину,  і можливої  реінтеграції – менше 20% ВПО

[2] Очікується потужний розвиток функцій стосовно інтеграції ВПО, до якої готові більше 50% ВПО з числа прибулих на Київщину,  і можливої  реінтеграції – менше 20% ВПО