КРУГЛИЙ СТІЛ

 

м. Київ

12 вересня 2017 р.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Заслухавши і обговоривши питання комплексного підходу до розв’язання проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Київській області (далі по тексту: ВПО) з використанням потенціалу внутрішньо переміщених осіб  як спільного ресурсу розвитку сільських районів Київської області, учасники Круглого столу констатують,  що питання щодо інтеграції ВПО протягом трьох років назріло і вимагає гідного столичної області вирішення.

За орієнтовними підрахунками міжнародних організацій (Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, 2015; Міжнародної Організації Міграції, 2016), також відповідно до досліджень громадських організацій (ГО «Воля до життя» та ін.), в Київській області залишиться від 26% до 50%  відсотків ВПО, які, втративши все, не мають наміру або не можуть повернутися назад, а планують поселятися на нових місцях проживання, інтегруватися у місцеві громади. Проблемними питаннями для них виявилися питання забезпечення постійним житлом, роботою за місцем проживання, соціального захисту та ін. Особливо загострюють ситуацію такі чинники, як відсутність житлових програм для ВПО, складність отримання землі під житлову забудову,  відсутність коштів на оформлення відповідної  документації, на будівництво, також неможливість прямого залучення донорів, благодійників, інвесторів та ін.

Внутрішньо переміщені особи самоорганізуються, створюють об’єднання для спільного вирішення житлового питання, яке є провідним у складному і багатовимірному процесі інтеграції. Київська обласна державна адміністрація в рамках чинного законодавства і належної практики його застосування сприяє інтеграції внутрішньо переміщених осіб через свої департаменти і служби, через громадські формування.

Зокрема, у Київській області до органів влади і місцевого самоврядування подано заяви від понад 20 таких об’єднань щодо виділення землі під житлове будівництво для ВПО. Земля по більшості розпайована або має інше цільове призначення, тому всіма об’єднаннями відзначаються певні труднощі при спробах практичної  реалізації права ВПО на житло. Дослідницькі проекти та пілотні проекти у напрямку відпрацювання механізмів  вирішення житлової проблеми як в Київській області, так і в цілому по Україні заслуговують всілякої підтримки. Зокрема, у напрямку практичних питань інтеграції  ВПО привертають увагу розробки пілотного проекту «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб: житло, робота, сильна громада, село майбутнього» який виконується громадською організацією «Чайка» в межах Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» і результати виконання якого щодо можливих механізмів вирішення житлової проблеми ВПО обговорені на Круглому столі.

Для прискорення розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб в частині реалізації їх права на інтеграцію, передусім, через набуття житла в сільській місцевості, учасники Круглого столу

рекомендують:

 1. Київській обласній державній адміністрації:
  • Створити Робочу групу з розробки «Комплексної обласної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Київської області, на період до 2020 р.» Ввести до складу Робочої групи голову Комітету соціального захисту вимушених переселенців Громадської ради Заливну Л.М.

 

 • Вирішити питання щодо виділення посади відповідальної уповноваженої особи у справах внутрішньо переміщених осіб в Київській області, головним завданням якої буде формування місцевої політики та координація діяльності з виконання програм та законодавства щодо реалізації прав, свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

 

 • Організувати проведення дослідження, яка кількість ВПО (сімей) планує залишитися на постійне поселення конкретно по містах, селищах, селах в Київській області, і на його основі розробити програму сприяння інтеграції ВПО. Залучити до цього на конкурсній основі громадські об’єднання ВПО.

 

 • Розробити цільову обласну програму «Житло для переселенців», в якій передбачити раціональне розміщення трудових ресурсів внутрішньо переміщених осіб по області, в тому числі через систему заохочень: підйомні, готове житло, пропозиція нових робочих місць тощо. При цьому враховувати ситуацію, що склалася відносно адаптації ВПО до умов їх проживання і роботи в Київській області з 2014 року.

 

 • Перемістити основну роботу по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб в райони і населені пункти області. Для цілей раціонального розселення ВПО по області рекомендувати органам влади і органами місцевого самоврядування укладати цільові програми сприяння інтеграції в конкретних громадах, передусім в районах з найбільш високою концентрацією ВПО. Методичне керівництво по укладанню цільових програм покласти на Київську обласну державну адміністрацію.

 

 • Визначити Києво-Святошинський район як пілотний щодо вирішення питань забезпечення житлом, роботою, також з інших напрямків інтеграції внутрішньо переміщених осіб як найбільш насичений переселенцями  і зв’язаний човниковою міграцією з іншими містами та зі столицею.

 

 • Посилити сприяння на всіх рівнях залученню потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу соціально-економічного розвитку населених пунктів, районів. Відображати це в інвестиційних паспортах області, районів, міст, в програмах розвитку і т. п.

 

 • Заохочувати самоорганізацію внутрішньо переміщених осіб в групи з вирішення свого житлового питання: будівництва нового житла, придбання житла на вторинному ринку, ремонту недобудов, в  інших формах. Рекомендувати форму неприбуткового кооперативу по обслуговуванню будинків як таку, що найбільш відповідає завданням придбання житла для внутрішньо переміщених осіб в умовах, що склалися.

 

 • Поставити питання про включення с. Барахти Васильківського району в фінансування з обласного бюджету для побудови житла для  50 сімей ВПО (соціальне житло, підводка мереж).

 

 • Сприяти розвитку державно-приватного партнерства. Розробити систему заохочень інвесторів до включення соціальних питань, зокрема, будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, у проекти, що подаються на інвестиційні конкурси в області.

 

 • Розробити разом з Іпотечним центром в м. Києві та Київській

області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Київську обласну програму по забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції власним житлом на 2018 – 2022 роки, що надасть додаткові можливості внутрішньо переміщеним особам вирішити питання забезпечення власним житлом.

 

 1. Районним адміністраціям:
  • Схвалювати створення благодійних фондів сприяння інтеграції ВПО в містах, районах.

 

 • Розробити районні програми на основі «Комплексної обласної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Київської області, на період до 2020 р.». На рівні окремих територіальних громад, де проживають групи внутрішньо переміщених осіб, розробити місцеві цільові програми  забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом з залученням місцевого бізнесу, інвесторів.

 

 • Вжити заходів до розвитку державно-приватного партнерства на районному рівні, до підвищення інвестиційної привабливості районів, у тому числі за рахунок кваліфікованої робочої сили внутрішньо переміщених осіб та всього їх позитивного потенціалу як  спільного з громадами ресурсу. Заохочувати і розвивати співпрацю на місцевому рівні відповідно до чинного законодавства.

 

 • Створити реєстр об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок, недіючих гуртожитків та пансіонатів тощо), для їх ремонту і надання внутрішньо переміщеним особам як соціального житла. Розглянути на місцях питання щодо створення резервного житлового фонду.

 

 1. Інститутам громадянського суспільства:
  • Підняти питання перед народними депутатами і подати пропозиції  щодо  прийняття законодавчого акту про особливості виділення землі під житлову забудову для ВПО.

 

 • Поставити перед Кабінетом Міністрів України питання щодо інституалізації функцій координації і розв’язання проблем внутрішньої міграції в Україні у зв’язку з подіями на сході України та в Криму,  ввести відповідну посаду ( на рівні не нижче Віце-прем’єра) або визначитися іншим шляхом щодо координації роботи органів влади щодо підтримки ВПО.

 

 • Підняти питання щодо розробки механізму створення  компенсаційних фондів з різних джерел, передусім донорів, банків.

 

 • Запропонувати впровадити спеціальну підготовку системи правосуддя щодо реституції ( міжнародний рівень – підключення), щодо компенсацій за втрачене майно

 

 • Відпрацювати критерії відбору при процедурі надання житла ВПО на місцевому рівні. Відбір бенефіціарів здійснюється на основі бальної системи, яка враховує в основному житлові потреби, соціальний статус осіб, їх вікові характеристики.

 

 1. Комітету соціального захисту вимушених переселенців громадської ради проводити щоквартально моніторинг виконання цих рекомендацій і подавати звіти на ім’я голови Київської державної адміністрації.

 

 

Голова Громадської ради при

Київській обласній державній адміністрації                               Рейніш В.Л.

 

Голова Комітету соціального захисту

вимушених переселенців

Громадської ради                                                                           Заливна Л.М.