Розглянуто зміст інтеграції з точки зору внуштрішньо переміщенних осіб, приймаючих громад,  спільноти ВПО та громадських організацій: що від кого потребується. 

Інтеграція – ці обопільний взаємокорисний процес. Починається зі співпадіння позицій, інтересів.

Хто кому приносить користь в процесі інтеграції ВПО:

     користь з боку ВПО для громади:

 • використання творчого, інтелектуального  потенціалу для зміцнення і розвитку громади, розвиток науки,
 • Інновації,
 • реалізація прав людини на щоденному рівні,
 • неприйняття і протидія корупції,
 • громадська активність, опанування і впровадження в практику демократичних механізмів впливу на прийняття рішення влади задля спільного блага,
 • участь у формування державної стратегії, місцевої політики, планів соціально-економічного розвитку місцевості проживання з використанням потенціалу ВПО,
 • прогрес у відновленні гуманітарного і гуманістичного начала, людського розвитку,громадянська, економічна, історична просвіта, обмін досвідом,
 • мотивація до активності членів місцевих громад

      користь з боку громади для ВПО:інтеграція ВПО

 • житло,
 • робота, можливість розвитку економічної активності в районі поселення,
 • перехід до заробітків і соціального  забезпечення замість гуманітарної допомоги,

 користь з боку ВПО для ВПО:

 • звичаєва солідарність, взаємодопомога (розвиток взаємообслуговування) в середовищі ВПО, розвиток волонтерства, діяльності  Червоного Хреста, освіта і виховання ( у тому числі через ліцеї, гімназії, школи розвитку дитини і т.п.),
 •  освіта (у тому числі за кордоном),
 • виховання і розвиток особистості:

через розвиток творчості,

через культуру (мистецтво, естетика, етика, екологія і принципи сталого розвитку),

через фізично-спортивне виховання, моральне і патріотичне виховання,

через формування здорового способу життя,

 • робота «ВПО для ВПО»

В яких сферах розвиваються спільні процеси інтеграції:

Економічна інтеграція:

Стосується суб’єктів:  ВПО і місцевий бізнес, органи влади, науково-виробничі центрі і т.д:

 • створення робочих місць, нових підприємств, формування творчих колективів, наукових шкіл,
 • розвиток бізнесу, передусім малого і середнього,
 • перехід до здорової конкуренції через розвиток справжніх ринкових відносин,
 • впровадження корпоративних кодексів, формування гільдій і т.д., які захищають як вільну конкуренцію, так і співпрацю в бізнесі, моральні принципи,
 • переміщення виробничих потужностей до нових районів проживання,
 • залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток територій проживання,
 • залучення спонсорських, донорських коштів на розвиток місцевих громад під створені спільні проекти,
 • розвиток соціальної інфраструктури, нових громадських центрів, установ, організацій

Інтеграція молоді:

 • взаємообмін між регіонами, по міжнародній лінії,
 • спільне навчання молоді,  у тому числі за кордоном, розвиток нових форм навчання і підготовки до життя в умовах правової держави,
 • спільні соціальні і економічні  проекти, які створює і здійснює молодь,
 • спільні культурні, просвітницькі, публічні заходи, які формують нові здорові відносини, орієнтовані на вищі цілі і інтереси

Ще розрізняють такі напрямки інтеграції (зміст буде розкритий у наступних публікаціях):

Соціальна інтеграція

Правова (законодавча, юридична) інтеграція

Культурна інтеграція

Ментальна інтеграція (Інтеграція через інформаційний простір)

та ін.

Питання сприяння інтеграції в діяльності громадських організацій

 • вивчення потреб ВПО, потреб громад,
 • вивчення законодавства і нормативно-правової бази щодо ВПО, щодо інтеграції ВПО
 • вивчення практики застосування нормативно-правової бази в конкретних місцях проживання
 • вивчення інформаційного простору за критерієм інтеграції ВПО та взаємин з місцевим населенням
 • аналіз отриманих даних, ознайомлення з результатами шорокого загалу, влади
 • обговорення на круглих столах зацікавлених сторін, в експертному середовищі
 • формування програми інтеграції і навчальних програм, кейсів  для проведення тренінгів з посадовцями і представниками громадськості ( від ВПО)
 • розвиток інформаційних кампаній, лобіювання прийняття програм інтеграції на місцях
 • впровадження тривалого моніторингу
 • інформаційне, адміністративне, правове, громадське, експертне супроводження розвитку процесів інтеграції, реалізації програм сприяння інтеграції, розвиток теми у ЗМІ