НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

Останнім часов є позитивні зрушення:

 1. Прийнято зміни до Постанови КМУ від 4 жовтня 2017 р. № 769  про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, яким дозволено забезпечувати ВПО житлом шляхом будування нового житла або придбання його на вторинному ринку,  або капітального ремонту, реконструкції, реставрації старих будівель чи приміщень (гуртожитків, недобудов та ін.)  за умови витрат 50% – з держбюджету, %)5 – місцеві джерела бюджетні та інші). Координати Постанови:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/769-2017-%D0%BF

 2. В МінТОТ виділена особа, яка займається питаннями житла для ВПО. Подивіться повідомлення за адресою:   http://mtot.gov.ua/vidteper-tymchasove-zhytlo-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib-zmozhe-prydbaty-bud-yaka-gromada-v-ukrayini/

 Нижче публікуємо ці два документи:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 769 від 11 липня 2017 р. з останніми  змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2018 р. №820 . Знайти на сайті законодавства важкувато: вам буде висвітлюватися інший документ, тому наводимо тексти повністю:

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

{із змінами:
№ 39 від 31.01.2018
№ 820 від 11.07.2018}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                        В.ГРОЙСМАН

Інд. 67

 


                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 769

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі – субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 2. Головним розпорядником субвенції є МТОТ.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, а в разі її відсутності відповідної військово-цивільної адміністрації згідно із законодавством.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 31.01.2018}

 1. Субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на:

1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

4) придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністративних послуг, розміщених в населених пунктах, що розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду, з метою спрощення доступу до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, та в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Для підпунктів 1-3 цього пункту пріоритетними критеріями розподілу субвенції є ціна за 1 кв. метр на придбання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності та кількість внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло.

У випадку однакової ціни та кількості внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло, додатковим критерієм розподілу субвенції є відсоток внутрішньо переміщених осіб в територіальній громаді щодо загальної кількості її жителів.

Термін “контрольний пункт в’їзду/виїзду” вживається у значенні, наведеному в Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 99 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 21, ст. 590).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 820 від 11.07.2018}

 1. Умовами надання субвенції є:

1) фінансування заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов (далі – заходи), строк реалізації яких становить не більш ніж один рік;

2) співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 50 відсотків;

3) наявність проектної документації, затвердженої відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

 1. Приміщення, придбані за рахунок коштів субвенції для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, не виключаються із складу фонду житла для тимчасового проживання.
 2. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають переліки об’єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції, на погодження до МТОТ.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 39 від 31.01.2018}

 1. Місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації в місячний строк після погодження з МТОТ забезпечують затвердження відповідних переліків об’єктів і заходів та подають МТОТ інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу.

На підставі зазначеної інформації МТОТ здійснює підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 39 від 31.01.2018}

 1. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 р. № 938, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.
 2. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).
 3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
 4. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 5. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають щомісяця до 5 числа МТОТ інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів для узагальнення та подання щомісяця до 10 числа Мінфіну.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 31.01.2018}

 1. Казначейство щомісяця до 15 числа подає МТОТ та Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі об’єктів і заходів.
 2. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

2. Повідомлення на сайті МінТОТ:

24 Жовтня 2018

Відтепер тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб зможе придбати будь-яка громада в Україні

До уваги виконавчих органів місцевих рад та військово-цивільних адміністрацій! Сферу застосування субвенції  розширено на всі регіони України в частині реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житло. За кошти субвенції вже придбано квартири для внутрішньо переміщених осіб  у м. Маріуполь та м. Покровськ. МТОТ чекає на ваші пропозиції.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 820 (далі- постанова № 820) затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі – Порядок та умови надання субвенції).

Відповідно до підпунктів 1-3 пункту 3 субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на:

1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

Відповідно до абзаців шостого та сьомого цього пункту пріоритетними критеріями розподілу субвенції є ціна за 1 кв. метр на придбання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності та кількість внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло.

У випадку однакової ціни та кількості внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло, додатковим критерієм розподілу субвенції є відсоток внутрішньо переміщених осіб в територіальній громаді щодо загальної кількості її жителів.

Згідно з пунктом 6 Порядку та умов, виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають переліки об’єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції, на погодження до МТОТ.

Пропозиції щодо переліків об’єктів і заходів надсилаються до МТОТ в письмовому вигляді на адресу: площа Лесі Українки, б. 1, м. Київ, 01196, та електронному на e-mail: info@mtot.gov.ua.

Детальна інформація про об’єкти і заходи, що зазначені в переліку, надається за примірним зразком

Контактна особа від МТОТ: Ковальчук Валентин Петрович, тел.  (044) 536-92-52, (044) 284-77-13 – канцелярія