Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України

 

Комітетські слухання 19 вересня 2018 р.

«Соціальний захист людей похилого віку»

 

ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ

 

19 вересня у конференц-залі Верховної ради України відбулися Комітетські слухання «Соціальний захист людей похилого віку», які були організовані Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України. Головував в.о. голови Комітету Каплін  С.М.

В роботі слухань взяли участь народні депутати,  представники чіеших Комітетів України. Міністерства соціальної політики України, Міністрества охорони здоров’я України, Пенсійного фонду України, Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, об’єднань профспілок України, конфедерації роботодавців України, представники від регіональних профільних управлінь, громадських організацій, експерти та інші.

Програма була насиченою, обговорення фаховим та живим.

 

Від громадськості виступили Гвоздьова Ольга (( ГО «Донбас  SOS»), Одінцова Анастасія (БФ «Право на захист», Каплан Юлія (ГО «Громадсбький холдінг «Група впливу»)? Заливна Лариса (ЛОО «Чайка»), Полякова Галина (ВБО «Турбота про літніх в Україні» та інші.

 

За економії часу виступи були скорочені. Виступ від ЛОО «Чайка» і Комітету соціального захисту вимушених переселенців Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації був також скороченим.

 

На сайті ЛОО «Чайка» наводимо  повний текст виступу Лариси Заливної, який переданий до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення разом з листом з пропозицією здійснення громадського супроводження реалізації Рекомендацій, які дані в цьому повному тексті виступу

 

Деякі невирішені актуальні питання захисту соціальних

прав внутрішньо переміщених осіб похилого / пенсійного віку

 

Тези виступу

 

Заливна Лариса Миколаївна

 голова правління Луганської обласної

громадської правозахисної жіночої

організації «Чайка»,

голова Комітету соціального захисту

вимушених переселенців

Громадської ради при Київській

обласній державній адміністрації

ТЕКСТ  ВИСТУПУ

А. ПРОБЛЕМИ.

Актуальні проблеми виплат пенсій та соціальної допомоги внутрішньо переміщеними особами (ВПО), також питання, пов’язані зі стратегією задоволення потреб і дотримання прав  людей похилого віку, вже розкриті у виступах голови Комітету Капліна С.М., у виступах учасників слухань Гвоздьової О.,  Осового Г., Лібанової Е.  Підкреслюємо на додаток до виказаного свою тверду позицію: працюючим пенсіонерам повинна сплачуватися пенсія, незважаючи на розмір заробітної плати.

Тому цей виступ буде присвячений питанням, які ще не були тут висвітлені.

 1. Наша оцінка динаміки кількості ВПО похилого / пенсійного віку на підконтрольних Уряду України територіях – негативна, оскільки вона свідчить про настільки серйозні порушення базових прав людини і про системні проблеми внутрішньої політики щодо зазначеної категорії осіб, що люди повертаються назад, у пекло війни.

У  доступних для нас джерелах міститься інформація, яка свідчить про значний відтік ВПО саме похилого /пенсійного віку назад, на окуповані території[1]:

Таблиця 1.

Динаміка кількості зареєстрованих ВПО  з виділенням групи ВПО похилого /пенсійного віку:

 

Місяць і рік, коли отримані дані Кількість ВПО, зареєстрованих на вільній території України З них кількість ВПО похилого / пенсійного віку % ВПО похилого / пенсійного віку від всіх зареєстрованих ВПО Джерело інформації
Лютий  2016 Понад 1,7 млн. Понад 1 млн. 60% Мінсоцполітики
Червень 2017 Понад 1,5 млн. Майже 600 тис. 40% Мінсоцполітики
Червень 2018 Майже 1,5 млн Майже 300 тис 18% Мінсоцполітики

 

Частка зареєстрованих ВПО складала 4% від загальної кількості населення країни[2].

На даний час ця частка буде знижуватися як за рахунок відтоку ВПО назад, так і за рахунок уникання від реєстрації новоприбулих (в основному. осіб більш молодих груп, трудозайнятих), які мають кошти, купують житло і автоматично входять до категорії звичайних місцевих жителів.

Взаємозв’язок між зменшення кількості ВПО і кількістю осіб похилого / пенсійного віку (зменшення їх частки серед ВПО, які залишаються у переміщенні на неокуповані території) є наявним і свідчить про політику ігнорування потреб і прав людей похилого / пенсійного віку до умов їхнього перебування у переміщенні.

 

Створення додаткових ускладнень при  отриманні пенсії та інших виплат для ВПО як на неокупованій, так і на окупованій території, підвищення плати за комунальні послуги, пов’язане з цим падіння рівня життя і наростання неспроможності оплачувати все більш високу плату за оренду житла – це причини, які називають ВПО, в основному похилого віку, пенсіонери, які повертаються до своїх домівок на окуповану зону.

 

Зазначені причини вимушеного  повернення недопустимі і мають бути ліквідовані в найближчий час завдяки зміні політики Уряду щодо ВПО та зокрема, ВПО похилого /пенсійного віку.

 

 1. Однією з найбільш вагомих причин порушень прав людини в країні і прав ВПО в очах світової спільноти є відсутність заходів з боку держави щодо забезпечення ВПО житлом.

 Прийнята у 2017 р. Стратегія інтеграції ВПО на питання забезпечення ВПО житлом відповідей не дає[3]

Прийняті раніше два важливих документи залишаються без виконання і без контролю за їх реалізацією:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» ві 16 грудня 2015 року № 1094

Постанова не виконана, кошти так і не були виділені. Програма де-юре не скасована, де-факто не виконується[4]

Постанова Верховної Ради  «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції” від 31 березня 2016 р. №1074 також забута.[5]

Виконання цих двох вищезазначених рішень змінило б становище ВПО на краще.

Уряд пішов шляхом доопрацювання (модернізації) інших законодавчих актів.

Але дещо змінена Постанова Кабінету Міністрів України щодо створення фонду житла для тимчасового проживання громадян[6]  та доповнений Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»[7] також не виконуються. Зазначені фонди житла активно не створюються, належного контролю за реалізацією завдань Постанови і вимог Закону не забезпечено.

Обидва документи потребують доопрацювання в плані пріоритетності вирішення житлового питання ВПО (особливо вразливих груп – осіб похилого / пенсійного віку, дітей-сиріт, інвалідів і ін.).

Пріоритетність для ВПО викликана раптовим зруйнуванням житлового середовища громадянина війною, втратою майна, а звідси – безпомічністю і особливими правами, такими, як право на інтеграцію – яка передбачає забезпечення житлом /набуття житла за допомогою держави та ін. Особливі права закріплені в Керівних принципах ООН щодо ВПО [8].

 

Проблема житла для ВПО назріла, вирішення потребує цільового і комплексного підходу, як довготривале, спрямоване на сталість мирного розвитку ситуації в Україні:

 

1) Найперше, потрібно вивчення потреб ВПО похилого /пенсійного віку у житлі.

Підстави для розподілу ВПО на різні групи для вирішення питання житла:

 • матеріальна спроможність набути житло самостійно (12% до всіх ВІПО, вони, як правило не реєструвалися як ВПО);
 • перспективи повернення на попередні місця проживання (до 26 %)
 • наміри не повертатися, інтегруватися у місцеві громади (орієнтовно 50 %)
 • всередині країни – врахування району внутрішнього переміщення: ближче до зони війни і окупованих територій осіли громадяни, які збираються повертатися до своїх осель; далі від епіцентру подій перемістилися ті громадяни, які не мають намірів повертатися, активно включаються в процеси інтеграції, особливо економічної.
 • до 18 % не визначилися щодо майбутнього

До 10% працездатних груп готові поїхати на роботу до інших місць[9].

 

Таблиця 2

Варіанти потреб ВПО у житлі та стратегій їх задоволення:[10]

 

Контингент Частка від всіх ВПО Варіант вирішення Компенсація за житло Джерела фінансування придбання житла /мінус (-) компенсація
Очікувана допомога від держави Очікувана допомога від міжнародних структур Власний внесок
ВПО, що будуть повертатися на місця свого попереднього проживання:, або не визначилися Орієнто  орієнтовно

44%

Тимчасове житло Компенсація за пошкоджене житло 80% компенсацій від держави 20%
ВПО похилого / пенсійного віку, що не будуть повертатися назад  20% Соціальне житло Компенсація 30% 65% 5%
ВПО працездатного віку, що не будуть повертатися назад, 100 % трудова зайнятість 50% Постійне житло Компенсація 20% 10%% 70%, кредити
Молоді люди 26% Постійне житло Компенсація 50% 45% 5%
Інваліди, 4% Постійне/соціальне житло Компенсація 100% Гуманітарна допомога

 

2) Розв’язати нагальні завдання держави:

а) Розробити цільову житлову програму для ВПО, в якій передбачити пріоритет  у забезпеченні житлом  тих сімей, де є ВПО похилого /пенсійного віку та інших рівних з ними категорій економічно малоспроможних ВПО.

б) Створити вільний вторинний ринок житла (відремонтоване житло, завершення будівництва законсервованих будівель, перевід нежитлових приміщень у житлові і т.д.) для задоволення потреб ВПО

в) Створити незнижувані фонд житла для тимчасового проживання ВПО, фонд соціального житла, які передати в управління органам місцевого самоврядування без прав приватної власності на будинки будь-яким позакооперативним управителям, окрім кооперативів  самих мешканців.

 

 1. Пропонуємо звернути увагу на проблему субсидій для мало- (не-) платоспроможних верств населення, до яких належать люди похилого / пенсійного віку.

Для ВПО похилого / пенсійного віку оплата за комунальні послуги є занадто дорогою, для багатьох – непосильною,  тому ці люди вимушені вдаватися до субсидій. За досвідом наших попередніх досліджень і даних вивчення спеціалістами сучасних ситуацій. наприклад, навколо т.з. формули «Роттердам – плюс»  стверджуємо: тарифи штучно завищені Черги при оформлення виплат субсидій забирають у людей багато сил, здоров’я, а тарифи і ціни кидають їх у стан хронічного стресу.

 

Всі розуміють, що субсидії – це анахронізм, і в сутності, субсидії стали механізмом перекачування коштів з бюджетів до приватних комунальних підприємств.

 

На нашу думку, треба скасувати механізм надання субсидій: адже громадяни на руки грошей не отримують, кошти субсидій проводяться такими заплутаними  маршрутами, що у довоєнному Луганську правозахисники фіксували вимоги від комунальних служб до споживачів доплачувати суми не використаних жителями субсидій під виглядом того, що комунальні підприємства понесли збитки за причини недоотриманих субсидій.

Вважаємо, що треба  перейти на інші механізми, більш придатні для осіб похилого / пенсійного віку і взагалі для всіх споживачів, ліквідуючи прихований оборот коштів. Давно звучать вимоги замість субсидій впроваджувати авансову адресну допомогу або взагалі по деяких видах послуг перейти на дотації галузі.

 

 1. На Донбасі непродумані рішення щодо особливостей обкладання податками чи інших обов’язкових надходжень від підприємств зі шкідливими для здоров’я,  небезпечними або важкими умовами праці, призводять до небажаних соціальних наслідків.

Подібні скарги надходять від працівників  підприємств ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», виробничі потужності якої розташовані на окуповані території в Луганській області, а головний офіс знаходиться в Києві.

Під приводом того, що ДТЕК начебто «не сплачувала податків /внесків до ДПА і до ПФУ»,  не всім шахтарям зараховується пільговий стаж, частина ВПО пенсійного віку отримує відмову у своєчасному призначенні відповідних пенсій.

Ці факти потребують перевірки, проблема потребує вирішення.

 

 1. ВПО похилого / пенсійного віку у особливих ситуаціях не завжди отримують належну увагу і допомогу від органів соціального захисту.

 

Так, у нас є інформація щодо жінки пенсійного віку, ВПО ХХХХХХХХ, яка проживає на Харківщині. До війни у неї залишилась на руках маленька онука-кругла сирота, над якою громадянка оформила опікунство. У війну вона перемістилася з Донбасу до м. Чугуєвп. Декілька разів, зубожіючи і не в силах сплачувати за оренду житла, вона перебиралася з однієї квартири на іншу. Місцева влада, незважаючи на її прохання жінки-ВПО похилого віку, опікунки неповнолітньої дитини-круглої сироти, не надає соціального житла. Обласна влада також не поспішає вирішити питання. Тобто, такі випадки залишаються поза увагою влади. Прошу Комітет звернути увагу на контроль виконання відповідного законодавства, допомогти у наданні  належного за умовами соціального житла для ХХХХХХХ з сиротою на руках.

Ми підняли тільки декілька актуальних питань. насправді їх набагато більше.

Б. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ.

Пропонуємо долучити до проекту рекомендацій наступні рекомендації:

 

 1. По проблемі припинення примусового витіснення ВПО –

осіб похилого / пенсійного віку назад на окуповані території

та виправлення допущених помилок у цьому напрямку:

1.1..Кабінету Міністрів України:

1.1.1. Розробити разом з міжнародними гуманітарними та спостережними організаціями ( Червоний Хрест, ОБСЄ, гуманітарні пересилки та ін.) механізм виплати пенсій та інших соціальних виплат тим людям похилого / пенсійного віку, які залишились або були вимушені повернутись на окуповані території;

1.1.2. Невідкладно розробити Державну цільову програму «Соціальне житло для ВПО», з фінансуванням за рахунок міжнародних фінансових установ, спонсорів, донорів та забезпечити ВПО похилого / пенсійного віку, також інші рівні з ними категорії економічно неплатоспроможних ВПО – інвалідів, дітей-сиріт, багатодітні сім’ї, неповні сім’ї, також ветеранів похилого / пенсійного віку – учасників АТО, добровольчих батальйонів, які мають поранення, інші обтяжуючі життя обставини, і житло яких залишилось на окупованих територіях і вони не можуть в нього повернутися,  та ін..- соціальним житлом;

1.1.3. Розробити механізм активної евакуації тих малоспроможних громадян, які хочуть переміститися на контрольовану Українським Урядом територію , для чого підготувати / створити соціальні заклади різного типу для прийняття тих мало мобільних та немобільних громадян –ВПО похилого / пенсійного віку та інші рівні з ними категорії економічно малоспроможних ВПО, які захочуть переміститися з зони окупації, з т.з. «сірої зони» на контрольовану Урядом територію України;

1.1.4. Розробити нормативно-правову базу для забезпечення майнових прав зазначених категорій громадян , які бажають активної евакуації на контрольовані Українським Урядом території,  і подати її  до Верховної Ради.

 

1.2. Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення:

1.2.1.  Взяти під контроль своєчасне формування законодавства по п. «1.1.4. Розробити нормативно-правову базу для забезпечення майнових прав зазначених громадян»  даних Рекомендацій

1.2.2. Ініціювати проведення Парламентських слухань з  обговорених на даних Комітетських слуханнях питань

1.2.3. Створити при собі Спостережну раду з представників інститутів Громадянського суспільства, депутатів різних рівнів, Мінфіну для забезпечення контролю за виконанням Рекомендацій цих Слухань, підготовки Парламентських Слухань.

 

 1. По проблемі житла для Внутрішньо Переміщених Осіб похилого / пенсійного віку та інших категорій економічно / соціально малоспроможних членів сімей:

 

2.1.    Кабінету Міністрів України:

2.1.1. Див. вищезазначений пункт «1.1.2. Невідкладно розробити Державну цільову програму «Соціальне житло для ВПО»…»

також:

2.1.2.  Розробити цільову житлову програму для ВПО, в якій передбачити пріоритет у забезпеченні житлом сімей, що мають у своєму складі ВПО похилого /пенсійного віку та інших категорій малоспроможних членів сімей, з виконанням таких етапних завдань щодо зазначених категорій ВПО:

2.1.2.1. Створити цільовий банк відбудови (побудови) житла для ВПО

2.1.2.2. На додаток до Єдиного державного обліку ВПО розробити Положення про  запровадження спеціального обліку ВПО на місцях тих осіб, що залишаються в даній місцевості (громаді) на постійне проживання (інтегруються).

Мета спеціального місцевого обліку: встановлення потреб ВПО  у житлі, включаючи серед іншого потреби, які пов’язані з загальним станом  здоров’я людей похилого / пенсійного віку та інших категорій малоспроможних членів сімей, інші додаткові потреби (пандуси, ванни з ручками, поверх, необхідність спілкуватися між собою і т.п.)

 

2.1.2.3. Розробити механізм оцінки втраченого житла (зруйновано, пошкоджено, залишилось на окупованій території), провести оцінку та забезпечити виплати компенсацій для ВПО.

2.1.2.4. Розробити механізм залучення коштів компенсацій для цілей забезпечення ВПО житлом або надати можливість ВПО самому у приватному порядку вирішувати своє житлове питання після отримання компенсації.

2.1.2.5. Встановити кількість житла, яке необхідно збудувати або придбати за допомогою держави для ВПО різних груп, у тому числі – самотніх ВПО похилого /пенсійного віку, також для ВПО такого ж віку у складі сімей, щоб не розлучати сім’ї житловим питанням

2.1.2.6. Надати земельні ділянки тим, хто буде будуватися, або тим установам, організаціям, відомствам, які будуть зводити і утримувати соціальне житло

2.1.2.7. Створити соціальне житло першочергово: визначити, що в черзі на будівництво  пріоритет і першочергове фінансування забезпечуються під створення соціального житла. Запровадити облік існуючих будівель, які можна відремонтувати, реконструювати, переобладнати під соціальне житло, пропонувати їх ВПО, їх об’єднанням та установам, організаціям, що ремонтують, реконструюють житло

2.1.2.8. У житловій Програмі виписати заходи щодо дотримання вимог енергозберігаючих технологій, екології, архітектурної відповідності до потреб осіб похилого віку, інвалідів та інших подібних категорій людей

 

2.1.2.7. Вжити заходів до негайного виконання оновлених щодо можливостей ВПО законодавчих рішень:

а) Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядкеу формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від  31 березня 2004 р. № 422

б) Закону  Закон України «Про житловий фонд соціального призначення, від 12 січня 2006 р. № 3334-IV.

 

2.2.   Кабінету Міністрів України, місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування:

 

2.2.1. Заохочувати нові форми об’єднання громадян для побудови (ремонту) житла для постійного проживання ВПО (кооперативи, кондомініуми, будівельні бригади, організації і т.д.), вивчати передовий досвід і розробляти пропозиції щодо його узаконення та поширення

 

2.1.2. До Спостережних комісій по контролю за зведенням /ремонтом житла для ВПО залучати представників від установ – залучених джерел фінансування, також представників ВПО –  майбутніх мешканців житла, що створюється, обраних на загальних зборах майбутніх мешканців.

 

 1. По проблемі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (нормалізації державної підтримки мало спроможних громадян щодо оплати житлово-комунальних послуг)

 3.1. Верховній Раді України розглянути питання щодо перегляду інституту надання субсидій для певних категорій громадян, серед яких перше місце посідають особи похилого / пенсійного віку.

Оцінити систему субсидіарної підтримки  оплати житлово-комунальних послуг як анахронізм, який призводить до певних втрат у системі надання житлово-комунальних послуг: гальмування політики, спрямованої на зниження тарифів, також переходу на більш сучасні форми надання  послуг і підвищення їх якості, наявність можливості зловживань при оплатах тощо.

3.2. Забезпечити перехід на нові форми підтримки платоспроможності споживачів житлово-комунальних послуг, як  стимулюючі якість і економію ресурсів системи ЖКГ і споживачів житлово-комунальних послуг.

Розглянути питання щодо авансованої адресної допомоги громадянам для оплати житлово-комунальних послуг або державних дотацій для певних видів послуг.

 

 1. По питанню виплат пільгових пенсій шахтарям деяких підприємств Донбасу:

4.1. Від імені Комітету  з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення зробити запити:

а)  до Податкової служби України :

Чи перераховувало ТОВ «ДТЕК «Сведловантрацит» (головний офіс ДТЕК знаходиться у м. Києві)  податки протягом 2015, 2016, 2017 років та поточного періоду 2018 року;

б) до Пенсійного фонду України:

Чи всім гірникам професій, які дають право на пільговий стаж і пільгове призначення пенсій, виплачені своєчасно пенсійні виплати, інші належні соціальні виплати (т.з. «регресні», за втратою годувальника, тощо) по ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» протягом 2015, 2016, 2017 років  і поточного періоду 2018 р.

 

4.2. Зробити висновки по отриманих відповідях і вжити заходів при необхідності.

 

4.2. До плану Роботи Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення включити до розгляду разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України  питання щодо забезпечення повноти надходжень податків та повноти і своєчасності виплат пенсій та інших соціальних виплат працівникам, що включені до Списків №1 і №2, на тих підприємствах, виробничі потужності яких знаходяться на окупованих територіях, а головні офіси – на контрольованій території України, і прийняти відповідні рішення.
 1. По питанню приділення належної уваги до вирішення нагальних проблем, особливо щодо забезпечення належним соціальним житлом тих ВПО похилого / пенсійного віку, які перебувають в особливо складних ситуаціях і здійснюють опіку над дітьми -сиротами.

5.1. Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення:

а) надати сприяння щодо позачергового отримання соціального житла з належними для виховання дитини умовами  Внутрішньо переміщеній особі , яка проживає у Харківській  області, стоїть за місцем проживання на обслкуна обліку як ВПО і яка здійснює опіку над дитиною-сиротою Анастасією, 11 років, є її бабусею;

б) звернутися до профільного Комітету Верховної Ради України з пропозицією вивчити питання реалізації потреб і прав громадян-ВПО, які опинилися в ситуації, схожій до зазначеної вище ситуації..

в)  Розглядати даний виступ з питання 5 як заяву  учасниці  Заливної Л.М. та надати їй відповідь  про вжиті заходи і стан реалізації внесеної вище пропозиції.

 

5.2. Учасникам цих Комітетських слухань, що внесли пропозиції, контролювати їх проходження та реалізацію в поточному порядку громадського супроводження відповідно до строків розгляду заяв та до обумовлених строків реалізації завдань програм та інших використовуваних для вирішення піднятих питань документів.

                                                                        Лариса Заливна

———————————————-

ДОВІДКОВО:

[1] Старші вікові групи:

похилий вік –  чоловіки у віці 61-71, жінки – у віці 56-74 років,

старечий вік – старші особи до віку 90 років,

довгожителі – у віці понад 90 років.

На Донбасі кількість пенсіонерів суттєво – на 20% – вища, ніж кількість осіб похилого, старечого віків за причини більш раннього виходу на пільгову пенсію працівників на небезпечних, шкідливих та важких роботах, які широко представлені в цьому регіоні. Відрізнити дані, що стосуються пенсіонерів і осіб похилого і більш старшого  віку, можливо лише на основі більш детальних даних, які на сайтах Держкомстату і Мінсоцполітики по категорії ВПО пересічному користувачеві знайти важко або треба робити спеціальний запит на відкриту інформацію.

Довідка: ООН про вікові групи: https://population.un.org/wpp/

[2] Дослідження: Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах. Київ, 2016 режим доступу:

http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/IDP_REPORT_by_V.Smal_09.06.2016_Ukr.pdf

[3] http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-

[4] https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248739241

[5]  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1074-19/

[6] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядкеу формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від  31 березня 2004 р. № 422

[7] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15    Закон України «Про житловий фонд соціального призначення, від 12 січня 2006 р. № 3334-IV

[8] Руководящие принципы ООН по ВПЛ, 54 сесія ООН, п. 9-d)

[9] Національний звіт_ МОМ mms_round 10_pdf

[10] http://chaika.org.ua/aktualnist-problemy-vpo/