Публікуємо резолюцію прийняту учасниками Круглого столу  «Про планування заходів з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Київській області у 2018 році»

Резолюція учасників Круглого столу  

«Про планування заходів з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Київській області у 2018 році»

 

13 лютого 2018 р.

м. Київ

 

Житло для переселенців - круглий стіл Круглий стіл на тему: «Про планування заходів з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Київській області у 2018 році» організовано Департаментом соціального захисту населення КОДА за ініціативи ЛОО «Чайка»,

У роботі Круглого столу взяли участь: Список додається.

Головували на Круглому столі і модерували дискусію Кучер В.А., заступник голови КОДА, Мещан І.В., директор Департаменту соціального захисту населення КОДА.

Організувала проведення Круглого столу Незенко В.М., заступник начальника Управління соціального захисту населення КОДА. Записи вела Заливна Л.М., голова Комітету «Соціального захисту вимушених переселенців» Громадської ради при КОДА.

 

Так  В процесі обговорення пропозицій до планування заходів забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Київській області у 2018 році» учасники круглого столу прийшли до наступних висновків:

Або так: Заслухавши і обговоривши питання щодо планування заходів із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Київській області на 2018 рік, учасники Круглого столу відзначають наступне:

Оцінка ситуації і проблем:

Збройний конфлікт на Сході України триває четвертий рік. На перший план щодо внутрішньо переміщених осіб виходять довгострокові рішення, спрямовані передусім на вирішення найгострішої проблеми –  житла для ВПО.

Кошти держави обмежені, тому особливе значення набувають позиція органів державної влади на місцях, органів місцевого самоврядування, також підтримка інвесторів, донорів, фінансова, технічна допомога.  Провідні установи, такі як (GIZ) GmbH, Німецький Банк розвитку KfW та інші, як видно з результатів обговорення, готові надавати допомогу за умов, коли українські владні структури першими організують фінансування будівництва нового та ремонту наявного житла для ВПО. Допомога найперше  буде спрямована як на будівництво соціального житла, так і на погашення відсотків за іпотекою для такого будівництва. Частина донорських структур ставить питання про будівництво і надання постійного житла. Всюди йдеться про житло за європейськими стандартами.

До Київської області перемістилося  60 тисяч ВПО. Вони різного достатку,  але понад 80% ВПО неплатоспроможні для того, щоб забезпечити себе житлом самостійно.  Тому органи державної влади вважають за доцільне зосередити свою увагу на найменш платоспроможних  групах ВПО, для яких буде організовуватися соціальне житло. Для тих, хто може взяти кредити або іншу фінансову підтримку через Фонди сприяння чи іншу, – також будуватиметься постійне житло. Багато технічних моментів щодо заохочення інвесторів, відбору ВПО для першочергового забезпечення житлом та ін.  розроблено в урядових документах. Деякі тимчасові положення і заходи заохочення інвесторів треба розробити на місцях, щоб зрушити вирішення проблеми житла для ВПО в Київській області як взірцевої для всієї України.

З врахуванням результатів обговорення учасники Круглого  столу вважають за необхідне і рекомендують:

  1. Київській обласній раді:

Житло для переселенців - круглий стіл 1.1.Прийняти «Комплексну обласну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Київської області, на період  до 2020 р.» і виділити затребуване фінансування.*

  1. Київській обласній державній адміністрації:

2.1.Забезпечити  фінансування заходів зазначеної у п.1. Комплексної обласної програми, відкривши у 2018 році за підтримки інвесторів і міжнародних фондів, а також інших джерел декілька першочергових ліній фінансування з бюджету в розмірі 50% вартості пілотних проектів у сільській місцевості та 100% вартості добудов незавершеного будівництва, а саме:

2.1.1. Пілотний проект в сільській місцевості.  Будівництво сільського містечка у селі ХХХХХХ (земля – у власності місцевої громади). Орієнтовна кількість сімей на поселення – 50. Орієнтовна вартість будівництва – 1, 5 млн. грн. + оформлення пільгового кредиту для кооперативу / будівництва окремих садиб на 50% вартості**

2.1.2. Пілотний проект в сільській місцевості. Будівництво містечка змішаного типу у селі Барахти (власність – членів обслуговуючого кооперативу селян, передається безоплатно  членам обслуговуючого кооперативу ВПО за умови залучення інвестора). Орієнтовна кількість – 50 сімей (2 будинки по 8 квартир – соціальне житло, 5 таунхаузів – соціальне житло, 10 зблокованих будинків  на 2 сім’ї, 9 будинків садибного типу). Вартість будівництва – 1,4 млн. з оформленням пільгового кредиту для 29 сімей і за рахунок державного, обласного, інших місцевих бюджетів для 21 сім’ї)

2.1.3. Пілотні мікропроекти у сільській місцевості. Забезпечення фінансування Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на селі (УКС) для 50 сімей працездатного населення і з дітьми – молодіжне житлове будівництво у сільській місцевості /ремонт придбаних будинків. Загальна вартість – 1, 5 млн грн..

2.1.4. Добудова незавершеного будівництва. Завершення будівництва  ХХХХХ у ХХХХХХ-ХХХХХХрайоні з одночасною перебудовою приміщень під соціальне житло для ВПО (власність системи інтернатів області)

Орієнтовна кількість сімей для розміщення –  90 -100. Готовність 85%. Вартість добудови з переобладнанням під соціальне житло – 6,5 млн. грн.***

2.1.5. Добудова незавершеного будівництва. Ремонт і переобладнання  під соціальне житло для ВПО санаторію ХХХХХХ, ХХХХХХ (комунальна власність області, був розрахований на 335 відпочиваючих)

Орієнтована кількість сімей 80 – 100. Вартість ремонту і  переобладнання – 2 млн. грн.****

2.1.6. Добудова незавершеного будівництва.  Завершення будівництва коледжу, ХХХХХХ, (власність?). Орієнтовна кількість сімей – 50 – 70. Готовність  -? % Вартість добудови з переобладнанням -?

2.1.7.Будівництво котеджного містечка у передмісті ХХХХХХ на 100 сімей ВПО з фінансуванням 50% вартості (земля у власності місцевої громади). Загальна вартість – 5 млн. грн.

2.2. Розробити для втілення програму по забезпеченню житлом ВПО в Київській області «Житло для ВПО», для чого:

2.2.1. Департаменту регіонального розвитку і житлово-комунального господарства КОДА разом з Управлінням з питань власності КОДА, органами місцевого самоврядування  створити реєстр об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового проживання) для планування використання цих об’єктів для цілей створення соціального житла.

 

2.2.2. Департаменту містобудування та архітектури КОДА разом з Департаментом регіонального розвитку і житлово-комунального господарства зібрати інформацію про будівельні роботи, які ведуться або заплановані (прийняті рішення) з метою будування / ремонту житла для ВПО., також щодо поданих від окремих груп ВПО заяв (таких, як КримСОС, «Територія  – Новий Схід», «Житлова спіла переселенців» та інші) для включення їх до планів житлового будівництва, розраховуючи на розвиток економіко-географічних зон, відповідної якості трудовий потенціал, можливе організоване переселення окремих груп (за зразком оргнабору) і т.д.

2.2.3. Провести в КОДА конкурс на проект щодо вивчення структури спільноти ВПО в Київській області для цілей планування житлового будівництва / ремонту наявного житла по критеріях: планів на майбутнє (повернення, інтеграція на новому місці, готовність до переїзду на нове місце проживання на умовах забезпечення житлом і роботою, в т.ч. у сільську місцевість), розміру сім’ї і потреби в житловій площі; платоспроможності і готовності брати пільгові кредити чи претендувати на соціальне житло; потреб в соціальній інфраструктурі (місця в дитсадках, школа, лікарня і т.д.

2.2.4.Управлінню з питань внутрішньої політики і Управлінню інформації та зав’язків з громадськістю разом з Громадською радою при КОДА налагодити взаємне інформування і зв’язки з об’єднаннями ВПО, які займаються питаннями інтеграції ВПО і житла для ВПО з метою долучення їх до реалізації житлової програми для ВПО. Надати сприяння проведенню відповідної інформаційної кампанії.

2.2.5. Департаменту економіки і торгівлі провести роботу по виходу на ринок інвесторів для розгортання нових виробничих потужностей, створення робочих місць і житла для ВПО

2.2.6.Департаменту містобудування та архітектури КОДА розробити типові проекти побудови житла для ВПО за новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями також технологіями швидкого будівництва житла з врахуванням європейських стандартів житла

  1. 3. Керівництву КОДА:

3.1.Провести робочу нараду з депутатами обласної ради, з запрошенням народних депутатів від Київщини щодо напрацювання спільної стратегії вирішення житлової проблеми ВПО як основного компонента інтеграції

3.2.Впровадити в практику підписання меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними  організаціями щодо сприяння і участі їх у реалізації житлової програми для ВПО. Розробити план заходів з надання такої підтримки.

 

3.9.Провести роботу з районними адміністраціями щодо залучення ВПО до формування місцевої політики, до конкретного вирішення житлового питання ВПО на місцях.

створення та реалізація проектів побудови спеціалізованих соціальних селищ з урахуванням конструктивних особливостей, пристосованих для проживання сімей, у складі яких є інваліди.

3.4.Проводити періодично (1 раз в квартал) зустрічі , семінари, публічні заходи з ВПО з питань їх інтеграції, обговорення результатів громадського моніторингу та громадського контролю виконання Комплексної обласної програми та програми «Житло для ВПО»,Результати порозміщувати в ЗМІ та на офіційному сайті КОДА..

3.5. Налагодити співпрацю з питань виконання цієї Резолюції з Міністерством з питань тимчасово окупованих терарій та внутрішньо переміщених осіб, з іншими владними установами, які займаються питаннями ВПО.

  1. Резолюцію довести до відому всіх задіяних структур. Контроль за виконанням покласти на (Кучера В.А.?)

.

Прийнято на Круглому столі одноголосно (або по більшості голосів

Ведучі:

Кучер В.А.

Мещан І.В.                                                                         

 

* Програма розроблена в КОДА і передана до Київської обласної ради у 2017 р.

** Власні розрахунки по розділу »Передпроектна підготовка до будівництва житла для ВПО

*** до розрахунків: 4500 кв. м. : 53,65 кв. м. на 1 сім’ю середнім розміром 2,62 особи = 84 сім’ї, або 220 осіб Дільник = (13,65 кв. м. житлової площі Х 1,5 для загальної площі) ; 2,62 середній розмір сім’ї

**** 1кв. м – 10000 грн х 15% = 1500 грн, 1500 грн х 4500 кв. м. = 6 750 000 грн.