ЛОО “Чайка” розробила концепцію компенсації за те житло ВПО, що перебуває неушкодженим на окупованій території України.

Після низки презентацій на її основі “Чайкою” створено концепцію Закону про викуп житла у ВПО.

Мета –  вирішення житлових проблем ВПО, які залишаються на нових місцях проживання.

Концепція передана до науковців, зокрема, до низки науково-дослідницьких установ, таких, як Інститут економіко-правових досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

Нижче наводимо текст концепції. Запрошуємо до обговоренння.  Наша ел. пошта lgseagull@gmail.com

 

  КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ВИКУП ЖИТЛА У ВПО В УКРАЇНІ  

Передмова.

Згідно з міжнародними рекомендаціями ВПО мають право на реституцію за втрачене житло або компенсацію у разі, якщо реституція неможлива. У випадку із сучасною Україною мова йтиметься саме про компенсацію, оскільки в умовах невирішеності питання про припинення воєнних дій та повернення анексованих і окупованих територій реституція неможлива. Прибічницею необхідності компенсації є Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні  Матильда Богнер. Утім, у поданих нижче пропозиціях  компенсацію пропонується здійснювати шляхом викупу житла у ВПО на основі відповідного закону, що має наступні переваги.

 1. Закон про викуп житла передбачатиме спрощення правового механізму вирішення житлового питання ВПО (аналогія – висновок правового комітету № 4804 від 14.06.2016).
 2. Ідея компенсації замовчується всіма політичними силами через її непопулярність серед українського суспільства. Натомість, пропозиція викупу сприйматиметься суспільством більш нейтрально, особливо за умови ефективної комунікації і роз’яснення, що викуп здійснюватиметься ЗА РАХУНОК ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.

Проблема.

Внаслідок агресії з боку Російської Федерації і анексії та окупації нею Криму і частини Донецької та Луганської областей в Україні з’явилася численна група, що підпадає під міжнародне визначення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на 10 лютого 2020 за офіційною статистикою їхня кількість  складає 1440 167 чоловік. Серед чисельних проблем, що постали перед ВПО на шостому році війни, найактуальнішою була і лишається втрата власного житла на окупованих територіях і невирішеність проблеми житла на підконтрольній Україні території.  Утім, потреба у житлі, яка загальновизнано вважається базовою для людини (піраміда Маслоу відносить її до фізіологічних потреб), в Україні  наразі залишається поза увагою  держави. Законодавча база передбачає лише часткову компенсацію і незначні пільги за придбання різного виду житла, причому фінансування цієї частки у бюджеті не покриває навіть цю суму. Значна частина переселенців, в першу чергу її найбільш вразливий сегмент (пенсіонери, багатодітні родини, особи з інвалідністю), взагалі не мають жодних перспектив набуття не тільки постійного чи соціального, але навіть тимчасового житла.

Міжнародне законодавство стосовно компенсації ВПО за зруйноване, пошкоджене чи недоступне житло

З цього питання існують два основоположних документи, які проголошують принципи для вирішення житлових проблем ВПО:

 • Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення (ООН,1998)
 • Економічні, соціальні і культурні права. Реституція житла та власності у контексті повернення біженців та внутрішньо переміщених осіб. Заключний звіт спеціального уповноваженого Пауло Серджио Пінейро. Принципи реституції житла і власності для біженців та ВПО (ООН, 2005)

Проте, міжнародні норми мають лише рекомендаційний характер і не зобов’язують держави керуватися ними у своїй діяльності.

Засіб вирішення житлової проблеми ВПО в Україні.

Один з варіантів вирішення житлової проблеми переселенців полягає у  викупі житла, яке було зруйновано або до якого немає доступу у зв’язку з анексією/окупацією українських територій Криму і частини Донецької і Луганської областей.

Критерії.

Право на викуп житла мають особи, зареєстровані і задокументовані як  внутрішньо переміщені особи до 1 січня 2020, які фактично постійно проживали на підконтрольній території України, є власниками житла на анексованій/окупованій українській території і які звернулися з цього питання у порядку, визначеному цим законом.

Доказом права власності слугують правоустановчі документи особи на житло або судове рішення про визнання права власності на житло.

Оцінка вартості житла, що підлягає викупу.

Розрахунки вартості житла здійснюються на основі експертної оцінки уповноважених на це структур на момент набуття чинності цього закону. Експертиза здійснюється на основі існуючої в Україні автоматизованої програми оцінки вартості житла.

Пріоритет зворотного викупу.

ВПО, у яких держава здійснила викуп житла згідно з цим законом, мають пріоритетне право на зворотний викуп свого житла після повернення контролю України над окупованими територіями. Цим правом можуть скористатися ВПО, в першу чергу представники корінних народів, які виявлять бажання повернутися до місць свого постійного проживання.

Механізми викупу.

Пропонується два варіанти, які не є альтернативними і можуть функціонувати паралельно, доповнюючи один одного.

Варіант  1. Здійснюється державою.

ВПО, що відповідають зазначеним критеріям і висловили бажання здійснити викуп свого житла, офіційно відмовляються від права власності і передають його державі шляхом подачі відповідної заяви до адміністрацій Донецької, Луганської областей і Автономної республіки Крим або спеціально утвореної для цієї мети структури.

Держава випускає цінні грошові папери на суму, необхідну для викупу житла ВПО, що виявили бажання передати право власності на нього державі.

Держава пропонує купити зазначені цінні папери юридичним і фізичним особам (як вітчизняним, так і зарубіжним), беручи на себе обов’язок гаранта їх погашення після повернення окупованих територій під контроль України або раніше, за рахунок стягнених з Російської Федерації коштів.

Цінні папери у вигляді облігацій державної позики (внутрішньої і зовнішньої), в залежності від умов розміщення і погашення, передбачають відсутність податків на дохід, отриманих від цих паперів, а також можуть слугувати заставою на отримання кредиту на житло. Зокрема, такий кредит можуть  взяти ВПО, яким не вистачить отриманих грошей для купівлі рівноцінного за площею житла на території підконтрольної України.

Гроші від продажу цінних паперів спрямовуються на спеціальний банківський рахунок, кошти якого можна використати тільки на придбання житла ВПО, які відповідають зазначеним критеріям і передали права власності на своє житло державі.

ВПО, що отримали кошти в результаті викупу їхнього житла, позбавляються права на щомісячну соціальну грошову допомогу.

Повернення державою коштів за купівлю цінних паперів здійснюється шляхом конфіскації активів Російської Федерації після/під час врегулювання воєнного конфлікту або у інший передбачений законом спосіб.

Варіант 2. Змішана система

Профільна міжнародна недержавна організація (або асоціація таких організацій), яка має значний досвід і відповідає критеріям доброчесності (до прикладу, Норвезька Рада з справ біженців) утворює міжнародний фонд для викупу житла у ВПО.

Держава Україна всіляко сприяє її діяльності, а саме.

 • Надає Організації всю необхідну інформацію для здійснення нею наданих повноважень.
 • Забезпечує відповідну нормативно-правову базу для її діяльності.
 • Звільняє від сплати податків на нерухомість та купівлю житла у ВПО.
 • Всіляко сприяє ефективній роботі Організації шляхом логістичної та фінансової допомоги.
 • Створює безпечні умови, усуває корупційні ризики.
 • Здійснює просвітницькі кампанії серед ВПО щодо викупу/зворотного викупу у них житла.

Зазначений міжнародний фонд згідно з уставними цілями розробляє  правила і процедури викупу житла у ВПО та створює Наглядову Раду за виконанням її завдань з урахуванням особливостей, визначених цим законом.

Ризики та їх попередження.

На сьогодні чисельність ВПО визначається за формальною ознакою, без урахування їх фактичного проживання. Дехто з переселенців постійно проживає на окупованих територіях, але мусить реєструватися як ВПО для отримання пенсії та інших соціальних виплат. Це створює можливість корупційних схем і шахрайства. Такі виклики потребують чіткого контролю, в першу чергу через електронні засоби, що фіксують перетин ліній розмежування і українського кордону  та надають реальну цифру переселенців, і прозорості процедури викупу. Радикальне зменшення негативних факторів можливе шляхом відокремлення отримання пенсій від необхідності обов’язкового статусу ВПО, що має бути закріплено у відповідному законі.

Що може отримати держава внаслідок викупу.

 1. Набуття державою житлового фонду, який може бути використаний для соціальних та інших цілей. Зокрема, цей фонд може слугувати для відселення мешканців у надзвичайних ситуаціях, для забезпечення житлом людей, що роками стоять у черзі на державне житло тощо.
 2. Відміна соціальних виплат ВПО, що збереже значні бюджетні кошти.
 3. Додаткове джерело збільшення доходів громадян, що придбали облігації державної позики.
 4. Мінімізація корупційних ризиків, оскільки гроші переселенці будуть отримувати безпосередньо на свої рахунки, без участі посередників. Руйнування існуючих корупційних схем у сфері перевірки проживання ВПО тощо.
 5. Відновлення порушених прав ВПО. Зменшення соціальної напруги, сприяння інтеграція ВПО у приймаючі громади.
 6. Покращення міжнародного іміджу України через неухильне дотримання міжнародного законодавства і створення історії успіху – позитивного прикладу вирішення житлового питання ВПО як моделі для наслідування іншими державами.

Отже, реалізація зазначеного закону може стати загальноукраїнським проектом, що відповідає інтересам не тільки ВПО, але інтересам усього суспільства.

Автори концепції – Ковальова А. Д., Заливна Л. М.