Пенсійне забезпечення ВПО і жителів областей, що перебувають в зоні воєнних дій: невідкладні питання

ВСТУП
1. Категорії громадян (цільові групи), про які йдеться у цьому виступі.
Це майже 1 млн пенсіонерів внутрішньо переміщених по Україні (ВПО) та тих пенсіонерів, що залишились на окупований території та вдовж лінії розмежування:


• внутрішньо переміщені особи — мобільні пенсіонери-ВПО на контрольованій території та ті, що періодично приїжджають за пенсією з неконтрольованої території – 570 тисяч;
• пенсіонери-ВПО, які були позбавлені пенсій в якості покарання за періодичну міграцію з окупованих територій на місця тимчасового перебування, де вони зареєструвалися як ВПО, але не змогли довести, що вони проживають на нових місцях постійно — близько 200 тисяч;
• пенсіонери – громадяни України, які залишились на окупованих територіях у своєму житлі, – понад 300 тисяч, з них особливо складна група — ті, що не можуть перейти лінії розмежування для ідентифікації в Ощадбанку з-за свого фізичного стану, оскільки прикуті хворобами до ліжка або перебувають в крайньому стані старечої немочі — число спірне, близько 80 тисяч;
• пенсіонери з трудовим каліцтвом чи професійними захворюваннями, отруєннями, які мають отримувати /отримували /отримують пенсію та допоміжні соціальні виплати за додатковими механізмами чи програмами (зокрема, т.з. регресники) — на наш погляд, тисячі гірників та людей інших професій.
Всі ці групи мають проблеми з пенсіями, яке не усунуто в ході змін законодавства.

2. Найбільш типові порушення прав ВПО на пенсійне утримання:
• Перевірки за місцем проживання в жорсткому форматі, оскільки виплата пенсій і соціальної допомоги була прив’язана до довідки ВПО в частині адреси переміщення. Незважаючи на скасування перевірок , вони тривають, є юридична колізія між двома правовими документами, які одночасно регулюють перевірки: новий скасовує їх проведення , більш давній — зобов’язує їх проводити;
• Неправомірне позбавлення пенсій за умови відсутності ВПО на момент перевірки і неявки протягом 3 днів після цього, тобто не виконується положення про скасування перевірок ;
• Незаконне позбавлення людини пенсії і фактична відмова в її поновленні за період зафіксованої відсутності;
• Обманний підхід: вам пенсію повернуть за спеціально розробленою процедурою, в особливому порядку, який колись буде затверджений. Порядок досі не прийнятий. Пенсію відстрочувати не можна.

3. Динаміка пенсійного законодавства — з дискримінаційним ухилом щодо ВПО.
Існуюча на даний час державна політика не відповідає меті удосконалення політики та механізмів пенсійного забезпечення зазначених категорій громадян.
На всіх етапах до отримання пенсії стають штучні перешкоди, які в сумі складають державний механізм штучної невиплати пенсій: на етапах обліку пенсіонерів, призначення та виплат пенсій та деяких інших важливих виплат
Далі — більш детальний виклад проблем пенсіонерів, які постраждали від війни (тут: ВПО + пенсіонери, які залишились в окупованих регіонах)
1. ОБЛІК ПЕНСІОНЕРІВ-ВПО
ТА ПЕНСІОНЕРІВ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЬ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.
а) Неповний облік
За даними Пенсійного фонду Україні, на даний час отримують пенсію понад 7 млн громадян України., за іншими даними — близько 10 млн. осіб
В їх числі кількість облікованих пенсіонерів, які перемістилися зі сходу вглиб України або залишилися в зоні окупації, анексії, складає 1,2 млн, або шосту частину всіх пенсіонерів України.
З них 570 тисяч отримують пенсії на підконтрольній Уряду території України, ще 500 тисяч перебувають на окупованій території, майже 200 тисяч перестали отримувати пенсії, прив’язаної до довідки ВПО про місцеперебування.
Фактична кількість осіб пенсійного віку, які потребують соціального захисту шляхом регулярного отримання пенсій, є більшою, ніж наведені цифри, за рахунок тих громадян, які повністю випали зі статистичного обліку — їх не менше 60 тисяч осіб. Понад цього — невідома кількість жителів сходу і Криму пенсійного віку, які перемістилися вглиб України, не реєструючись як ВПО, або виїхали тимчасово за кордон. За нашими даними, це не менше 70 тисяч осіб.
Повного обліку осіб пенсійного віку та їх потреб не налагоджено, вичерпних можливостей здійснення соціального забезпечення та надання соціальної допомоги всім потребуючим її в період цієї війни не визначено.
б) Непряме, неправомірне позбавлення від пенсіонерів
Держава настільки байдуже поставилася до ВПО пенсійного віку, що пенсіонери, не маючи житла та достатніх умов для проживання на вільній території України, повертаються назад. З майже 2 млн. ВПО, які були зареєстровані на піку переміщення з зони війни у 2015 році, доля пенсіонерів складала понад 60%, на даний час — майже 20% при зменшенні чисельності ВПО до 1,5млн.осіб.
Час минає, люди похилого віку в умовах відсутності налагодженої підтримки з боку держави вимирають. Є випадки самогубств ВПО саме на основі затримок надходження пенсій, також смерті старих людей у чергах на КПВВ під час їх вимушених поїздок для вирішення питань отримання пенсій або смерті на окупованій території від недоїдання.

2. ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ТА МЕХАНІЗМИ,
в результаті яких громадяни — ВПО або ті, що залишились на окупованій території позбавляються пенсії
а) Неправомірне припинення виплати пенсій на невизначений строк за результатами перевірки місця перебування ВПО — основний компонент механізму невиплати пенсій.
Прив’язка пенсій до довідки переселенця — це порушення права людини на соціальне забезпечення. Основний механізм — перевірка громадянина за місцем проживання та відмова йому у соціальних і пенсійних виплатах, якщо не доведено, що пенсіонер проживає саме за даною адресою.
Саме в такий спосіб завдяки жорстким перевіркам було припинено виплати пенсій або взагалі відмовлено в їх нарахуванні 200 тисячам пенсіонерам-ВПО. Це ті люди, що не витримали тягот перебування без житла, без власності, без засобів існування, а для них основне джерело існування — пенсія. Більша частина з них періодично виїжджала на вільну територію. Проходила процедуру ідентифікації , отримувала пенсію і поверталась до своїх домівок на окуповану територію.
Протести громадян, громадськості, міжнародний тиск ірішення суду примусили українську владу відділити пенсії від соціальних виплат і скасувати перевірки.
Але тут виникла юридична колізія: виконавчі органи цього рішення не виконують і не вносять змін до свої інструктивних матеріалів . Люди досі піддаються періодичним перевіркам і не отримують вчасно коштів.
Дискредитується держава, калічаться долі сотень тисяч громадян, -пенсіонерів. Кабінет Міністрів України, переступивши через Конституцію України і рішення Європейського Суду з прав людини, права ВПО, перелік яких дано в |Керівних принципах ООН, через досвід інших країн, які вирішили питання виплати пенсій всім пенсіонерам в умовах подібних воєн, продовжують практику дискримінації пенсіонерів з постраждалих регіонів.
б) Неправомірна затримка виплат пенсій при поновленні права на отримання пенсій після жорстких та неправомірних перевірок
В разі визнання ВПО, таким, якому слід поновити виплату після жорстких перевірок, а часом і без будь-яких причин, виплату пропущених пенсій все одно не проводять відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 637 ввід 05 листопада 2914 р.. в редакції від18.07.2018.
Заяви керівництва про розробку особливого порядку їх повернення залишаються без втілення. Юридично це рівноцінно крадіжці майна людини: пенсія є власністю людини, а не пенсійного фонду.

в) Процедура ідентифікації особистості в банку — стала компонентом механізму невиплати пенсій тим пенсіонерам, які залишилися на своїх постійних місцях проживання за причини нетранпортабельності чи немобільності.
До цього часу залишається закритим доступ до отримання пенсії для тих громадянам, які перебувають на окупованих територіях і за своїм фізичним станом не можуть перейти лінію розмежування для ідентифікації особистості в Ощадбанку. Це не зважаючи на заяви керівництва Пенсійного фонду про полегшення отримання пенсії через відмову від практики перевірки місцеперебування ВПО, яка була запроваджена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №365 від 08.06.2016 р. , також незважаючи на відхід від практики юридично-правової мішанини щодо понять пенсії і соціальної допомоги, яка малася на увазі в Постанові № 365.
До цього лежачі пенсіонери — паралізовані, немобільні, нетраспортабельні, інваліди та ін.— якось вирішували питання отримання пенсій через персональних довірених осіб — родичів, знайомих, волонтерів. Зараз ці неформальні механізми не працюють, інших держава не пропонує.

г) Строк давності щодо виплати пенсій.
Виникає ще одна загроза невиплат заборгованих державою пенсій:
Строк відшкодувань збитків — 3 роки. Для заборгованості по пенсіях треба законодавчо ліквідувати строк давності. Особливо важливо це для соціального захисту потерпілих від війни громадян та районів: війна на сході України триває пятий рік.
Пенсія має бути виплачена повністю, за всі місяці і роки її несплати.

д) Прив’язка пенсії до довідки ВПО для тих ВПО, які вже інтегрувалися на нових місцях проживання.
Створено штучні ситуації для спонукання пенсіонерів-ВПО до відмови від пенсійних виплат.
Тим ВПО, які придбали житло і тому, вважаючи себе повноцінними членами місцевих громад, відмовляються від морального тягаря вважатись ВПО, Пенсійний фонд відмовляє в призначенні пенсій за відсутності довідки ВПО. Фактично людей примушують відновлювати довідки ВПО, або вони залишаються без пенсії. Ми стаємо свідками відмови осіб похилого віку від пенсії, аби не відновлювати довідку переселенця, щоб мати “прописку” на нових місцях проживання, коли ВПО отримують можливість оселитися тут постійно у своєму житлі.
Це не поодинокі випадки, статистика їх не ведеться, але явище викриває дискримінацію ВПО в Україні, зокрема, пенсіонерів.
З іншого боку, в такий спосіб завищується чисельність ВПО. Кому це потрібно — неясно.

3. ТОТАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НАД ГРОМАДЯНАМИ
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 18 лютого 2016 р. №136 проваджує тотальний фінансовий контроль за громадянами України. Він порушує право на приватність життя передусім бідних верств, оскільки переважно користуються соціальними виплатами саме вони.

4. ІНШІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВПО ШЛЯХОМ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ АБО ПРИРІВНЯНИХ ДО ПЕНСІЙ ВИПЛАТ
а) НОВА ПРОБЛЕМА
Погіршення якості нормативно-правових актів, якими регламентується порядок отримання регресних доплат та інших соціальних виплат, що доповнюють соціальний захист людей, які втратили здоров’я на шкідливому, важкому або небезпечному виробництві.
До нас надходять скарги працівників з достатньо великим стажем роботи у важких, небезпечних, шкідливих умовах щодо неможливості оформити регресні виплати за причини погіршення здоров’я, що також відбивається на соціально-економічному стані: працювати не можуть, пенсію отримати рано, стійка непрацездатність оформляється за правилами регресних виплат. Регресні виплати як механізм відповідальності роботодавця (був похований на Донбасі — це по більшості структури олігархів)
Для працівників виробництв, які представляють в основному жителі Донбасу, призначення цих доповнювальних виплат за збитки для здоров’я стали проблемними з 2014 року. При створенні Державної служби України з питань праці шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці, а також передачі Держсанепідслужбою функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників був допущений пробіл у законодавстві.
Тим самим була виключена можливість оформлення документів працівників, що отримали трудове каліцтво або професійне захворювання: до функцій новоствореної Державної служби праці не було перенесено операцію обстеження робочого місця і відповідно процедури підпису спеціаліста

б) МОРАЛЬНА СТОРОНА ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
ЧОМУ ТИСК НА ПЕНСІОНЕРІВ ДОНБАСУ?
На пенсіонерів Донбасу йде більше витрат Пенсійного фонду, ніж на інші регіони, і це об’єктивно обумовлено, цього не можна уникнути жодним волюнтаристським способом. Робітники на Донбасі раніше йдуть на пенсію і менше живуть, за нашими підрахунками – в середньому кожний на півроку. Кількість їх і в абсолютному, і у відносному вимірах, вище, ніж у центрі України і в західних регіонах. Пенсії їх загалом на 30% більше, ніж в західних областях Пенсійна реформа має бути націленою, серед іншого, на відповідність витратам на лікування, реабілітацію тих, хто передусім працював по Списку №1 і Списку №2 та в деяких інших професіях. Урядовий тиск на пенсіонерів — вихідців з Донбасу через ситуацію на сході України треба припинити.
• ЯК СТАВИТИСЯ ДО ОТРИМАННЯ ЖИТЕЛЯМИ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВІД РОСІЇ?
Як ставитися до того, що частина громадян пенсійного віку отримує, часто поряд з українською пенсією, соціальну допомогу від Росії?
Спокійно. Хай агресор несе витрати на захоплених територіях, які де-факто окуповані, юридично статус чітко не визначено. Для частини пенсіонерів, яким не забезпечено технічно виплати пенсій шляхом передачі на окуповані території — це скромне гуманітарне утримання — єдина можливість вижити. Для тих громадян, які не виїхали до України, але настав вік виходу на пенсію (наприклад, для жінок 55 років) — призначення так званої російської пенсії (насправді, соціальна або гуманітарна допомога) — також можливість вижити. Хтось може запропонувати щось інше?
Проблема в тому, що це політичного розбещує людей і є додатковим аргументом для т.з. ватників, що Україна не думає про своїх громадян, а в Росія думає про жителів Донбасу, додатковий аргумент “ватників” – в Росії пенсійний вік нижче, ніж в сьогоднішній Україні.
Тобто, при позитивному гуманітарному ефекті маємо негативні ефекти:
а) політичний і б) гальмування сталості в майбутній Україні..
З іншого боку, повна виплата пенсій громадянам, які перебувають на окупованій території — це фінансова підтримка країни-агресора:
Пенсія з України →торгівельна мережа→бізнес→податки до псевдореспублік →фінансування агресора.
Тому при існуючій ситуації гібридної війни пенсії треба виплачувати, але Україна має подати судовий позов до Росії, щоб вона компенсувала Україні виплачені пенсійні суми на окупованій території (тобто відшкодувала збитки України). Забезпечити цей механізм відшкодування політичним, економічним тиском і санкціями проти Росії як агресора і окупанта.
• ЯК СТАВИТИСЯ ДО ЗАЯВ ПРО ВІДМОВУ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ У ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТАХ?
Вкрай негативно. Пенсія — це власність людини. Вона працює у похилому віці тому, що пенсії замало для нормального життя і лікування.
ДЕ БРАТИ КОШТИ НА ПЕНСІЇ?
Уряд не розподіляє ресурсів справедливо та не сприяє реальному вирішенню проблем ВПО, зокрема, пенсіонерів
• Всупереч інтересам пенсіонерів, Кабмін у прискореному темпі прийняв, а МінТОТ координує реалізацію “Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах” (Постанова Кабінету Міністрів України №1071 від 13 .12.2017) . Відповідно до цієї Програми, кошти державного і частково місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги, технічної допомоги спрямовуються не на людей, а на території 5 областей, які технологічно пов’язані з вугільно-металургійною промисловістю та енергетикою (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області).
Кошти йдуть на відновлення виробництва та інфраструктури, якою, за припущеннями пенсіонерів, можуть скористуватися олігархи. І знову будуть запущені механізми приватизації виробництв та інфраструктури, а пенсіонери будуть скніти та прискорено вимирати без належних умов для життя і лікування.
• Кошти мають йти на вирішення насущних проблем ВПО, на різні програми для них: створення житла, підвищення адресної соціальної допомоги, вирішення питань виживання пенсіонерів, інвалідів, сиріт та інших вразливих категорій, підтримки їх, наприклад, соціальним житлом.
• Звільнити малий та середній бізнес від тиску, спростити систему реєстрації та податкової звітності.
На думку багатьох ВПО, олігархи можуть безпроблемно вкласти власні кошти на відновлення, модернізацію, інвестування власних виробництв, а кошти держбюджетів краще спрямувати на створення соціального житла для пенсіонерів та інших вразливих категорій ВПО.

• ЧИ ДОТРИМУЄТЬСЯ УРЯД ПРИНЦИПІВ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ?
Коли в державі щось не так, треба повернутися до принципів урядової політики.
На нашу думку, причина складного становища з пенсійним забезпеченням ВПО та жителів окупованих територій криється у бажанні Уряду зекономити гроші не тільки на програмах для ВПО, але й на самих пенсіонерах як ВПО, так і тих, що залишись на окупованих територіях. Це йде врозріз з правами людини, правами ВПО, з Конституцією України ( зокрема, ст. 8 і ст. 22), з нормами цивілізованого суспільства і світового товариства, з мораллю, людяністю і професіоналізмом у сфері державної політики та соціального захисту громадян своєї держави.
В наш час в усьому відбуваються перекоси у бік жорсткого економічного підходу, характерного для “дикого капіталізму”. Держава стає нежиттєздатною, якщо вона не збалансовує забезпечення трьох видів ефектів будь-якої діяльності : економічного, соціального, специфічного ( у даному випадку гуманітарного і політичного, а також перспективи сталості).
Уряди країн, які пережили подіьбні ситуації, поверталися до цих принципів

ДОСВІД КОСОВО, ГРУЗІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА СТОРОНА ПИТАННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ
Косово Європейський суд з прав людини задовольнив позов переміщених осіб Косово, зобов’язав Сербію виплатити гроші, та більше того – забезпечити виплату пенсій на території Косово.
В Грузії громадяни, які опинилися в окупації, зберігали право на соціальні виплати. Був застосований механізм, коли громадянин міг отримати спеціальну банківську картку, з якої знімав пенсію на підконтрольній території. Ввели так звані “банки на колесах”, мобільні банківські пункти, де громадяни могли зняти гроші неподалік лінії розмежування.
Обидва приклади демонструють нам, що необхідно вирішувати питання з виплатою пенсій для переселенців та мешканців окупованих територій. Більше того, як видно на прикладі Грузії, вирішити цю проблему цілком реально.
Невідворотність грошових втрат, яких зазнає бюджет України (а точніше – всі ми) через продовження політики дискримінації переселенців-пенсіонерів має стимулювати владу України до більш активних дій у цьому напрямку.
Є розрахунки інших авторів щодо виплат держави за затримку або невиплату пенсії постраждалим особам -ВПО.
У середньому сума компенсації у випадку позитивного рішення Європейського суду з прав людини на користь пенсіонера може складати 8500 євро або приблизно 277 тисяч гривень.
Якщо хоча б кожен сьомий з пенсіонерів на окупованих територіях подасть такий позов, то загальна сума компенсацій, які муситиме сплатити Україна, сягне майже мільярда доларів.
А для того, щоб сплатити таку суму, в України, відповідно до правил ЄСПЛ, буде лише три місяці.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАНЬ:
1.Налагодити облік ВПО з врахуванням структурованих даних:
по механізмах отримання пенсій:
а) вільно в Україні,
б) з виїздом з окупованих територій до близько розташованих стаціонарних або мобільних пунктів Ощадбанку доля отримання пенсій
в) особливий механізм отримання пенсій нетранспортабельними та маломобільними пенсіонерами окупованих територій та зони вздовж ліній зіткнення /розмежування за посередництвом Міжнародного Червоного Хреста або інших міжнародних організацій.
2. Створити систему спеціальних закладів для вивезення з окупованої території маломобільних пенсіонерів, хронічно хворих лежачих людей. Розмістити їх в цих закладах з забезпеченням лікування та догляду за частину їх пенсії до моменту, коли їх рідні (ВПО) отримають житло і зможуть забрати цих пенсіонерів для себе.
3. Привести підзаконні акти щодо ідентифікації, верифікації у відповідність з нормами Конституції та інших актів вищої юридичної сили відносно повного відокремлення порядку отримання пенсій внутрішньо переміщеними особами від прив’язки до місця тимчасового чи постійного проживання.
4. Вивчити питання щодо припинення “статусу” ВПО, заклавши ідею: Внутрішньо переміщена особа перестає бути такою та стає переселенцем, тобто повноправним членом громади з усіма її можливостями після того, як буде відновлено на новому місці його зруйноване життєве середовище, до якого в першу чергу належить віднести наявність стаціонарного житла на місці постійного поселення та наявність стабільних джерел доходів (пенсія, робота, гонорари, інші соціальні, виробничі або рентні та інші регулярні виплати), також возз’єднання сімей, розлучених війною; інші критерії — додаткові, як соціальні, соціально-психологічні та інші.
5. Започаткувати процес подання позову до Російської Федерації на предмет відшкодування за виплати з боку України пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях, встановивши перед цим де-юре факт окупації з 2014 року
6. Упорядкувати нормативно-правову базу щодо регресних виплат і відновити у повному обсязі їх призначення та виплати.
7. У законодавчому порядку скасувати строк давності щодо виплат пенсій жителям де-факто окупованих територій. У випадку загибелі чи смерті пенсіонера пенсію віддати його нащадкам або правонаступникам.
1.2. Негайно поновити виплати пенсій всім громадянам, яким вони були неправомірно припинені чи призупинені на підставі Постанов Кабінету міністрів України, які розглядалися Київським Окружним Та київський апеляційним адиміністративним судом Строк — 1 місяць
1.1.Зважаючи на високий рівень сімейних та інших соціальних зв’язків між ВПО і тими жителями, які залишились на окупованій території (понад 60%),
1.1.1.Вивчити питання кількості і спроможності пенсіонерів, які залишились на окупованій території, щодо регулярного отримування пенсій через різні механізми:
• через полегшену систему перетину лінії розмежування і отримання пенсій та різних соціальних виплат за допомогою спеціальної пенсійної картки (для соціальних виплат – соціальної картки) в стаціонарних та пересувних відділеннях Ощадбанку, які пристосувати або розмістити поблизу лінії розмежування на підконтрольній Українському уряду території;
• через організації Міжнародного Червоного Хреста, з яким укласти угоду про виявлення та укладання списків маломобільних або нетранспортабельних самотніх пенсіонерів, та доставку їм пенсій додому або переміщення їх до соціальних закладів. До такої роботи і процесу ідентифікації пенсіонера долучаються сусіди, волонтери, квартальні, територіальні центри соціального обслуговування, місцеві відділення Червоного Хреста.
• через інститут довірених осіб на отримання пенсії для пенсіонера з числа родичів та інших близьких осіб під патронатом Червового Хреста . Довіреність видається пенсіонером у присутності не менше трьох осіб : сусідів або родичів, близьких, знайомих, представника Міжнародного Червоного Хреста, печаткою якого і завіряється ця довіреність.
1.1.2. Розробити систему виплат пенсій громадянам — жителям окупованих територій, на основі запропонованих вище механізмів.

1. Налагодити повний облік осіб пенсійного віку, які перемістились на контрольовані території України або залишились на окупованих територіях, вздовж лінії розмежування , для чого звернутися за допомогою і посередництвом до міжнародних гуманітарних організацій (попередньо Міжнародний Комітет Червоного Хреста), та міжнародних чи регіональних організацій, які займаються питаннями безпеки, питаннями щодо забезпеченням миру, демократії, стабільності у неспокійних регіонах (попередньо ОБСЄ)
На нашу думку, за недбалість при формуванні нових законів та інших нормативно-правових актів чи при змінах на погіршення чинного законодавства треба ввести адміністративну (чи навіть кримінальну у випадках тяжких наслідків) відповідальність авторів нормативно-правового акту, також посадовців ГУЮ, ГЕУ за неякісні експертні оцінки. Законодавці, які проголосували за завідомо неправомірний Закон чи інший акт, мають нести моральну, політичну відповідальність за неправомірне рішення.
1. Скасувати залежність виплат пенсії від наявності чи відсутності довідки ВПО.
Визнати в нормативно-правових актах щодо ВПО і впровадити в практику повне право будь-якого громадянина України на отримання належної йому пенсії без обмежень його прав на вибір місця проживання та свободу пересування по території України, для чого;
а) внести зміни до чинної нормативно-правової бази і до порядку перетину лінії розмежування пенсіонерами та іншими отримувачами виплат соціальної допомоги, також щодо уповноваженому персоналу міжнародних посередницьких місій з мандатом на сприяння вирішенню питань забезпечення пенсіями та іншими виплатами соціальної допомоги неспроможних до виїзду за лінію розмежування пенсіонерів, інвалідів та інших (мало)не-мобільних, нетранспортабельних осіб згідно спискам на отримання цими особами пенсій та соціальної допомоги на непідконтрольній Уряду території України
б) Запровадити кримінальну відповідальність посадових, службових та інших осіб, що контактують з документами, за внесення до підготовлених до підписання законів та підзаконних актів, місцевих нормативно-правових актів самовільних правок і змін, які не були прийняті та не були затверджені депутатами)
Верховній Раді України:Скасувати як таку, що впроваджує тотальний контроль за громадянами України. І порушує право на приватність життя Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування “від 18 лютого 2016 р. №136. (Ел ресурс http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2016-%D0%BF)
Пенсії переселенцям: коли змінять правила і чи дочекаються цього люди?

 

21 листопада 2018 р.
вих № 235
Комітет з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітетські слухання 21 листопада 2018 р.
«Результати пенсійної реформи»

Заливна Лариса Миколаївна
голова правління Луганської обласної
громадської правозахисної жіночої
організації «Чайка»,
голова Комітету соціального захисту
вимушених переселенців
Громадської ради при Київській
обласній державній адміністрації

Тези виступу