Ми, представники інститутів громадянського суспільства, які вимушені були покинути зони окупації та ведення бойових дій на сході України і в Криму, об’єднуємося у Коаліцію «Соборна Україна».

 

Коаліція «Соборна Україна» (далі: Коаліція) являє собою  громадський майданчик для об’єднання зусиль у сферах взаємного інформування, взаємодії, сумісного вирішення спільних проблем переселенців і громад, в які вони інтегруються;  вона є українським голосом Донбасу і Криму.

 

Метою коаліції –  захист прав і інтересів внутрішньо переміщених осіб (переселенців), інтеграція  до місцевих співтовариств та громад, сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з тимчасовою окупацією територій та воєнними діями на сході України.

 

Завданнями Коаліції є:

 1. Забезпечення інтеграції переселенців у нову спільноту, налагодження нормальних умов життя: реалізація прав людини на місцях, повноцінне забезпечення переселенців необхідною інформацією, донесення інформації про проблеми переселенців до суспільства, до влади; висування громадських ініціатив щодо формування відповідного законодавства, участь у житті місцевих громад, вплив на процеси підготовки ефективних рішень на місцях і т.д.
 2. Сприяння трудовій зайнятості переселенців: розвиток підприємництва, бізнесу зі створенням нових робочих місць, працевлаштування, навчання новим професіям, співпраця з центрами зайнятості тощо.
 3. Лобіювання і безпосередня участь у вирішення житлових питань
 4. Сприяння розвитку соціального захисту переселенців
 5. Розвиток громадянської активності і конструктивної співпраці з органами влади і місцевого самоврядування.
 6. Сприяння адекватним заходам реагування суспільства та держави на виклики, породжені війною. Активна участь у розбудові Української держави.

 

Завдання поповнюються та актуалізуються  в залежності від перебігу подій в нестабільних районах і відповідно до нових викликів ситуації та  до нових потреб переселенців.

 

Правила взаємодії в Коаліції:

 

1.Оперативний обмін будь-якою інформацією. Вона може стати життєво важливою для когось зі спільноти ВПО.

2.Підтримка іміджу організацій, що входять до Коаліції.

Правило: нікому ніколи ніде не говорити погано про будь-яку громадську організацію чи персоналії Третього сектору.

3.Спірні питання, що виникають, вирішуються колегіально, не виносяться за межі  Коаліції.

4.Згідно з виконуваними  завданнями, учасники Коаліції вільно працюють зі своїми цільовими групами, іншими ІГС, з органами влади, місцевого самоврядування, залучають до співпраці відповідних  фахівців, відкриті для співпраці з усіма бажаючими.

 1. Коаліція забезпечує гласність, відкритість та прозорість у своєї діяльності як безпосередньо, так і через можливості своїх організацій .
 2. Коаліція 1 раз на рік або на період виконання спільних чи розрізнених проектів обирає координатора на громадських засадах або з оплатою його праці за рахунок грантів.
 3. У Коаліції заохочуються спеціалізація, розподілення праці між громадськими об’єднаннями і окремими виконавцями, спільне використання можливостей організацій, що входять до Коаліції (техніки, доступу до Інтернету, до інших джерел інформації, виходу на ЗМІ, також розміщення своїх матеріалів на сайтах, взаємні консультації спеціалістів з різних питань,  тощо).  Надбання однієї організації мають стати доступними для всіх учасників Коаліції.
 4. Обсяг робіт над спільними програмами, спільними або паралельними проектами визначається за згодою учасників і за спільними планами.
 5. Кожна ГО має право вільно обирати для себе конкурс під грант, надає іншим учасникам Коаліції інформацію про конкурси та про отримані гранти.
 6. Колегіальність прийняття рішень в роботі над спільними або паралельними проектами. У разі великого проекту під пакет грантів – кожна ГО повинна  суворо дотримуватися  напрацьованих щодо  такого пакету правил взаємодії .
 7. Учасники Коаліції докладають усиль для розвитку співпраці з місцевими ГО, гідно представляють Коаліцію у контактах з провідними організаціями та центрами Третього сектору,  донорами.
 8. Учасники Коаліції допомагають один одному та захищають будь-яку організацію, будь-якого члена організації від несправедливих нападок.
 9. Учасники Коаліції вітатимуть формування Ради старійшин як моральної авторитетної структури у вирішенні спірних питань між організаціями.
 10. Участь у Коаліції є добровільною, згода скріплюється підписом під цим Меморандумом. Вибуття з Коаліції відбувається за взаємним погодженням або шляхом виключення на загальних зборах коаліції.

15.Форми роботи  Коаліції – зібрання учасників, яке проводиться, як правило, 1 раз на тиждень або частіше при потребі.

 1. Важливі питання, заяви, плани на розвиток стратегії, важливі рішення, звітування розглядаються на загальних зборах за участі не менше ½ спискового складу членів Коаліції, рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх учасників.

17.Підбиття підсумків спільної діяльності в Коаліції  проводиться в  поточному порядку, як правило,  при завершенні будь-якого проекту, акції, кампанії, резонансного публічного заходу, також фіксовано – 1 раз на рік при коригуванні Стратегії і затвердженні нових планів робіт.

 1. Фінансування кожний член Коаліції має своє. В тому числі за рахунок грантів, отриманих в рамках виконання спільної Програми.
 2. Будь хто із складу ІГС – члена Коаліції може за погодженням між об’єднаннями брати участь у виконанні будь-якого проекту в рамках спільної Програми. Заохочуються взаємне залучення до робіт консультантів, експертів та інших фахівців із числа учасників Коаліції, а також залучення високопрофесійних спеціалістів з інших ІГС поза рамками Коаліції.
 3. Коаліція співпрацює з народними депутатами, представниками інших органів влади, аналітичними центрами, науково-дослідними установами, тощо. Є одним із суб’єктів формування потужного інтелектуального потенціалу країни, формування громадянської платформи прийняття рішень і забезпечення довгострокового розвитку України.

 

Меморандум прийнято на зборах Коаліції  07 лютого 2015 р.

 

ПІДПИСАНТИ: 23 громадських об’єднання