Робоча група - підготовка до Парламентських слухань

 Коаліція «Соборна Україна»  є неформальним добровільним об’єднанням громадських організацій, які виїхали з Донбасу та Криму у зв’язку з проведенням там воєнних дій та окупацією. (Далі по тексту – Коаліція.)

Коаліція являє собою  громадський майданчик для об’єднання зусиль у сферах взаємного інформування, взаємодії, сумісного вирішення спільних проблем переселенців і громад, в які вони інтегруються,  вона є українським голосом Донбасу і Криму.

Форми роботи: щотижневі  зібрання лідерів громадських організацій для обміну інформацією, визначення завдань та їх виконання через свої організації; проведення власних заходів та участь у заходах інших спільнот; співпраця з органами влади і місцевого самоврядування (робочі зустрічі з посадовцями, громадські ради, аналітичні розробки, експертні пропозиції,  спільні робочі групи, конференції, круглі столи, проекти, програми тощо)

 

Місія Коаліції – самоорганізація спільноти внутрішньо переміщених осіб задля комплексного вирішення  проблем  переселенців та реалізації їх громадського потенціалу.

 

Мета та цілі Коаліції:

Учасники Коаліції спрямовують свою діяльність на сприяння реалізації особистих цілей переселенців, колективних цілей громадських об’єднань, загальної мети Коаліції, а саме:

1.Особисті цілі переселенців – вижити, зберегти якість і спосіб свого життя, закріпитися на нових місцях проживання, інтегруватися до місцевих громад.

 

2.Колективні цілі громадських об’єднань, що входять до коаліції переселенців, – захистити свої колективні права та інтереси, інтегруватися  у громадський простір, позитивно вплинути на нове оточення і на розвиток держави.

 

3.Загальна мета коаліції –  домогтися достатнього захисту прав і інтересів внутрішньо переміщених осіб (переселенців), інтегрування  до місцевих співтовариств та громад; здійснити ефективний вплив на вирішення проблем і викликів, пов’язаних з тимчасовою окупацією територій та з воєнними діями на сході України, з кризою у державі.

 

Основні проблеми, які належить вирішити силами Коаліції для досягнення поставлених цілей:

1.Порушення прав людини ( біженця в якості вимушеного внутрішнього  переселенця)

 • на достатню і своєчасну інформацію, на донесення своїх проблем до влади і законну увагу з її боку;
 • на захист і адекватні дії держави – відповідне і  своєчасне законодавство, контроль належного його виконання, розробка програм вирішення проблем вимушених  переселенців і т.д. ;
 • на надійну та стабільну допомогу органів місцевого самоврядування в облаштуванні життя на нових місцях;
 • на працю, працевлаштування переселенців і сприяння їх самозайнятості, підприємництву, зайняттю бізнесом, тощо;
 • на забезпечення притулку, місцями проживання і житлом на більш стабільних умовах;
 • на повноцінний і достатній за тривалістю соціальний захист з врахуванням реальних потреб переселенців;
 • на членство у громаді, участь переселенців у місцевих виборах і т.д.
 1. Порушення прав об’єднань громадян на діяльність в умовах переселення за причини штучно створених труднощів перереєстрації на нових місцях, недоступності банківських  рахунків, відсутності в межах доступності для переселенців відповідних державних структур (ДРС, ФС), відсутності правових механізмів вирішення подібних проблем і т.д.
 2. Невирішеність питань щодо реалізації речових прав на нерухоме майно, що залишилося на окупованих територіях чи в зоні АТО, що пов’язане з вирішенням проблем забезпечення переважної частини переселенців житлом та засобами до існування
 3. Незахищеність переселенців від дискримінації їх з боку роботодавців, приватних фірм, установ, гуртожитків, готелів і т.д.
 4. Порушення прав населення, що залишилось на окупованих, непідконтрольних українській владі територіях та в зоні проведення АТО, аж до розгортання гуманітарної катастрофи та наростанням несумісних з проживанням людей екологічних наслідків війни.

 

Дії Коаліції, спрямовані на вирішення основних проблем і досягнення поставлених цілей:

 1. Розробка  Програми  вирішення проблем переселенців та їх об’єднань
 2. Пропозиція Програми донорам для проведення конкурсу проектів, спрямованих

а)   на  вирішення проблем:

 • внутрішньо переміщених осіб, поновлення та реалізації їх прав людини, інтеграції їх до нової спільноти, до нових громад, недопущення їх дискримінації (інформування, робота, житло, соціальна допомога, нерухомість, соціальна активність і т.д.);
 • населення, що перебуває на окупованих територіях, в зоні проведення АТО  та прилеглих територій, зокрема, щодо їх соціально-психологічного стану;
 • об’єднань громадян та інших ІГС, що покинули зону АТО та зону окупації;

б)   на розвиток громадянської активності, самоорганізації ВПО, їх об’єднань

в)   на  сприяння розбудові нової  держави з врахуванням викликів, породжених війною на сході  України та окупацією Криму, включаючи наявність гуманітарної та розвиток екологічної катастрофи.

 1. Пошук підтримки вирішення зазначених проблем серед здорових сил  суспільства, серед прогресивних державних службовців, народних депутатів та депутатів місцевих рад, науково-експертних кіл, аналітичних центрів, ресурсних центрів, . благодійних фондів  тощо.
 2. Розгортання низки кампаній:
 • інформаційної кампанії, також інформаційної підтримки з боку ЗМІ, інтернет-спільноти;
 • кампанії інформування та просвітницької кампанії серед переселенців, для громадян, що залишилися в зоні АТО і на окупованих та непідконтрольних Україні територіях, серед посадових осіб;
 • кампанії лобіювання нових законів або змін до законодавства, прийняття інших необхідних рішень.

Детальне описання завдань та відповідних  заходів – у Програмі коаліції «Соборна Україна»

Стратегія здійснюється поетапно. Перший (адаптація) – розрахований на один рік.

Другий –  вплив на владу, завершення плану першочергових заходів в рамках цієї програми – орієнтовно тривалістю 1- 2 роки.

Третій без жорстко визначеного строку – постійний вплив на політику держави щодо подолання наслідків інформаційної та консцієнтальної війни Росії в Україні, щодо розбудови нової держави.

 

Очікувані результати:

 1. Переселенці інтегровані у місцеві громади, самоорганізувалися, працюють, мають постійне житло, достатньо соціально захищені, являють собою активну і ефективну групу громадян, яка позитивно впливає на розбудову держави на місцях і в цілому
 2. Громадські організації юридично оформили свій новий статус, виникли нові організації переселенців, які впливають на суспільство та на владу у напрямку розвитку інформаційного суспільства, посилення гуманітарної складової сучасної української ментальності, розбудови України згідно з формулою Української держави (ст.1 чинної Конституції України – док. 254).
 3. Надано сприяння інституалізації Майдану,  коаліція включилася у процеси громадського контролю та громадського моніторингу роботи органів влади, у розробку нових проектів суспільного і державного розвитку, забезпечення реалізації прав людини в України.

 

Суспільний потенціал коаліції:

Громадські об’єднання – учасники коаліції оцінюють себе:

– як еліту Третього сектору з регіонів проведення АТО та окупованих територій, яка стала носієм  нового досвіду,

– як потенціал посилення громадського сектору у нових місцях перебування,

– як  представників соціально мало захищеного прошарку громадян  – ВПО, який становить вже більше 2 %  населення України.

 

Кількість ІГС у коаліції постійно наростає, на даний час – близько 30. Члени організацій, які сформували коаліцію, на сьогодні розпорошені по України, тому актив фактично являє собою всеукраїнську мережу.

 

Спільні загальні можливості Коаліції:

 1. Приміщення : за домовленістю, без оплати. Для великих заходів – приміщення

орендується окремо.

 1. Технічні можливості: персональні або за рахунок грантів у рамках коаліції телефон, папір, канцприладдя, комп’ютер, принтер, Інтернет, скайп, звукові установки тощо
 2. Сайт – майданчик для спільної та індивідуальної роботи.
 3. Бібліотека – формується в поточному порядку.

Електронний варіант (не менше бібліографічного списку)  –   на сайті Коаліції

 1. Пакет тем проектів для реалізації за підтримки донорів, спонсорів (орієнтовний перелік додається)
 2. Можливі інші варіанти.

 

Організація діяльності Коаліції:

Коаліція у своїй діяльності керується

а) Меморандумом Коаліції (додаток 1),

в)  своїми Статутами (Положеннями) інститутів громадянського суспільства – членів Коаліції,

г)  Проектами, які розробляються і виконуються в рамках даної Стратегії на основі Програми

(Проект Програми та пропозиції проектів – додаток 2).

д) Аналітичними викладками та пропозиціями експертів з питань, що мають відношення до парадигм розвитку ситуації в державі та у світі.

 

Управління Коаліцією колективне, на зібранні обирається координатор на громадських засадах, який може залучати технічного помічника Учасники Коаліції добровільно беруть обов’язки з ведення різних питань спільної  діяльності .

 

Таблиця – План дій – дана в окремому файлі

 

Контакти провідних осіб коаліції:

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

представника

Організація, представлена в коаліції, посада телефон
1 Заливна

Лариса

Миколаївна

Луганська обласна правозахисна жіноча організація  «Чайка»

Луганськ

0667669931
2 Морозов

Сергій

Ілліч

ГО «Житлова спілка переселенців»

Луганськ

0501584539
3 Мотінова

Ольга Миколаївна

ГО «Обєднання підприємців м. Красний Луч», Луганська область 0506444041
4 Новіков

Валерій

Олександрович

Луганский областной правозащитный центр «Альтернатива»

Алчевськ

0663639717
5 Перетяка

Олег

Павлович

Луганская коалиция «Громадяни за прозорість дій влади»

Луганськ

0500239575
6 Скачков

Ігор

Володимирович

ГО «Бізнес-перспектива» Донецька область, м. Макіївка

Донецька обл..

0505209956