Згідно зі спеціальним вітчизняним законодавством, ВПО мають на додаток до звичних прав людини і прав громадянина в Україні, такі особливі і актуалізовані права відповідно до  їх статусу внутрішньо переміщених осіб, права щодо житлових питань і землі, також міжнародної допомоги.


Права переселенців

Згідно зі спеціальним вітчизняним законодавством, ВПО мають на додаток до звичних прав людини і прав громадянина в Україні, такі особливі і актуалізовані права відповідно до  їх статусу внутрішньо переміщених осіб:

 • На захист від примусового внутрішнього переміщення та           примусового повернення на попереднє місце проживання (ст.3.)
 • На перебування на обліку у органах соціального захисту населення за місцем проживання як  внутрішньо переміщеної особи ( вт.4, ст.5)
 • На відновлення і отримання втрачених документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (ст.6)
 • На забезпечення на нових місцях поселення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту ( ст.7)
 • На забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства, безпосередньо за місцем проживання (інваліди) (ст.8)
 • На продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування
 • На отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.
 • На забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (ст.8)
 • На єдність родини; і на сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення (Ст.9)
 • На безпечні умови життя і здоров’я;
 • На достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля і забезпечення прав і свобод;
 • На створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання;
 • На забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • На сприяння у переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи при виїзді з території проведення антитерористичної операції або при поверненні на місце попереднього проживання;
 • На сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
 • На забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • На надання необхідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • На влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • На отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • На державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • На безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили вимушене переміщення;
 • На отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 • На безоплатну правову первинну допомогу у місцевих державних адміністраціях з питань взяття на облік як ВПО (ст. 10)
 • На отримання в місцевих державних адміністраціях інформації про можливі місця і умови проживання
 • На отримання медико-психологічної допомоги за сприянням місцевих державних адміністрацій
 • На безоплатне харчування тривалістю до 1 міс. до працевлаштування або отримання статусу безробітного
 • На набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності (ст.11);
 • На свободу від дискримінація при здійсненні громадянами будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами ( ст.14)
 • інші права, визначеніКонституцією та законами України.

Коментар дано з урахуванням редакції від 13.01.2016
Повний текст Закону від 20.10.2014 № 1706-VII Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

 

Враховуючи гостроту щодо житлових питань і землі, також міжнародної допомоги, зверніть увагу на статті:

 

Стаття 11. Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

 

 1. Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують:

8) набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності;

 

 1. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель комунальної власності;

 

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла

 

 1. З метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі – іпотечного) будівництва або придбання житла.
 2. Кабінет Міністрів України з Національним банком України розробляють правові механізми щодо можливостей рефінансування витрат з будівництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок окупації чи військових дій, негативних наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру набули каліцтва чи інвалідності, або лишилися без годувальника, або без належної опіки та піклування за віком (діти-сироти, одинокі батьки та пенсіонери).
 3. У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість

 

Стаття 18. Міжнародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб

 1. Міжнародна гуманітарна, благодійна, технічна та будь-яка інша безповоротна допомога, що надається внутрішньо переміщеним особам, має виключне цільове спрямування і не може спрямовуватися на інші цілі.
 2. Україна забезпечуватиме справедливий розподіл такої допомоги внутрішньо переміщеним особам, з урахуванням потреб осіб з особливими потребами, інвалідів, жінок та дітей, одиноких батьків, пенсіонерів, літніх людей.

На що ще треба звернути увагу

Звертаємо увагу, що цей пакет прав мають внутрішньо переміщені особи, щодо яких органи влади всіх рівнів та органи місцевого самоврядування мають відповідні обов’язки, а діяльність благодійних фондів, організацій, міжнародних установ, донорів і т.п. вітається і підтримується державою у формах безперешкодного і прискореного прийняття допомоги, звільнення від податків і т.п., а також сприяння справедливому розподіленню допомоги між ВПО.
Статус ВПО офіційно закріплений у міжнародних документах і  практиці допомоги. Тому перейменування ВПО в інший спосіб (наприклад, «громадян, які переселилися з районів проведення АТО») – недопустиме, бо юридично можна не потрапити під захист  закону чи під надання благодійної та іншої допомоги.

Українські переселенці унікальні

Ми з вами безпрецедентні: масовими у нас визнаються явища чи події, які охоплюють від 100 тисяч людей і більше. Нас майже 2 мільйони. Тому наші права і можливості в рамках нашої Вітчизни так важливі для нас ( а ми боремось за наші права), для держави (яка намагається нас ігнорувати або «повернути вспять»), для міжнародних організацій, спонсорів, донорів, (які нам  співчувають і дуже нам допомагають) і яким велика подяка, як і нашим героїчним волонтерам.

©Лариса Заливна