СТРАТЕГІЯ ЛОО «ЧАЙКА» на 2015 – 2020 роки

Прийнято на зборах ЛОО “Чайка” 17 жовтня 2015 р.

Переглянуто на зборах ЛОО “Чайка” 16 грудня 2016 р.

Короткий опис ситуації

Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка» у зв’язку з викликами часу, які наступили у 2014р., переглянула свою стратегію

Змінивши своє місцезнаходження на Київ, ЛОО «Чайка» здійснила інституційні зміни. Умови для цього були створенні  Українським Жіночим фондом, який підтримав грантом відповідний проект організації «Чайка» «Станьмо сильнішими!»..

 

  1. Центральна стратегічна ідея

 Ядро діяльності : інтеграція ВПО, захист прав людини і особливих прав ВПО, зокрема, постраждалих у війні дітей, жінок, соціально незахищених родин.

Місія: Розбудова Української держави через зміцнення потенціалу і позицій українського жіноцтва  у сфері захисту прав людини та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на нових місцях проживання.

 

Стратегічна візія:

Очікувані досягнення станом на кінець 2020 року:

 1) ЛОО «Чайка»: організаційно-правовий статус – громадська спілка; структура – мережа опорних пунктів, якими є місцеві осередки (відокремлені підрозділи), юридичні особи, ініціативні групи, легалізовані партнерські організації, що підписали меморандум про співпрацю.

«Чайка» виконує 2 потужні (стратегічні) програми: а)інтеграція ВПО, б) зростання ролі жіноцтва у розбудові України майбутнього через захист прав людини жінок, дітей, членів їхніх родин, формування молодої української еліти.

Організація має орендоване приміщення, сучасну оргтехніку, спеціалістів; являє собою Ресурсний центр з інтеграції ВПО; кількість членів не менше 70, налагоджена система навчання та підвищення кваліфікації членів організації. Організація має лідерські позиції в інформаційному просторі з питань моральності в громадянському суспільстві і самоідентифікації української еліти, зокрема, молодіжної.

2) Цільові групи, права і  інтереси яких захищає ЛОО «Чайка»:

а) жінки, діти, їх родини

б) ВПО, постраждалі від війни жінки і діти, соціально незахищені громадяни

г) молодіжні групи, студенти, учнівська молодь

в) місцеві громади

Цінності, які закладені в основу філософії діяльності ЛОО «Чайка»: гідність людини, права і свободи, загальне благо, моральність, чесність, самовіддача, справедливість, громадянське суспільство, правова держава, сталий розвиток,  людський розвиток,.

Принципи:

(особисті риси) повага до людини, культивування ідеї гідності людини в гідній державі, самовіддача ідеї служіння суспільному благу, непідкупність, відповідальність в роботі і у виконанні обіцянок та зобов’язань, безоплатність допомоги, упорядкованість роботи, ініціативність, творчий підхід;

(пріоритетність  у прийнятті рішень)

– неухильне дотримання цінностей,

– рішення приймаються колегіально, а на особистому рівні – відповідно рівню компетенції, – в гострій ситуації пріоритет має той, хто знаходиться ближче: йому видніше;

(взаємовідносини) Не можна порушувати правил етики у Громадянському суспільстві;

(заборони) Не потрапляти під контроль проолігархічних кіл, кланів, під маніпулювання.

 

Девіз:

Для всіх напрямків діяльності:

«До справедливості і загального блага – шляхом прав людини»,

Для напрямку ВПО:

«ВПО: не проблема а ресурс приймаючих громад»

 

  1. Стратегічні цілі (пріоритетні напрями діяльності):

 1.Оновлення ЛОО «Чайка»: статус спілки, новий керівний склад, нові цільові групи, нові напрямки, сучасні методи і форми роботи, присутність в інформаційному просторі

2.Досягнення інтеграції ВПО у місцеві громади та повного захисту їх особливих прав, в першу чергу на житло, роботу, соціальний захист. Лідерство організації «Чайка» в цьому напрямку.

3.Створення системи захисту прав жінок та членів їхніх родини, які постраждали в ході війни (травми, хвороби, інвалідність, розлучені сім’ї  тощо).

4.Збереження і розвиток української ідентичності жителів сходу України і всього Лівобережжя, збереження української духовності, сприяння формуванню  у молоді проукраїнських поглядів та патріотизму.

 

 Табличний розгорнутий виклад стратегії ЛОО «Чайка»

на 2015 – 2020 роки

 

Стратегія ЛОО Чайка

 

Стратегічна Ціль Завдання

 

Індикатори успіху

 

Очікувані результати

 

1 2 3 4
1.Оновлення ЛОО «Чайка»: статус спілки, новий керівний склад, нові цільові групи, нові напрямки, сучасні методи і форми роботи, присутність в інформаційному просторі

 

1.Інституційне зміцнення громадського об’єднання «Чайки»  

2.Сприяння притоку молоді в організацію, підготовка активістів до кваліфікованої громадської діяльності

3.Значне посилення присутності ГО «Чайка» в інформаційному просторі

4.Лідерство «Чайки»  на національному рівні з питань інтеграції

ВПОі захисту їх прав

 

1. Зміна організаційно-правової форми з громадської організації на громадська спілка (мережа)

 

2.Наявність новостворених спеціалізованих служб:  юридичної, інформаційно-аналітичної, експертної, громадянсько-просвітницької,  організаційно-методичної та ін.

3.Оновлений склад керівних органів ЛОО «Чайка»:.

 

4. Збільшення аудиторії на сайті «Чайки»

 

5.Досягнення фінансової стабільності «Чайки», фандрейзінг

 

6.. Діє волонтерська програма «Молодь у суспільно корисній діяльності»

4 особи пройшли навчання в Європі, в США або в Канаді

 

1.На базі ГС «Чайка»  діє Ресурсний  Центр сприяння інтеграції ВПО в Україні

 

2.Вихід «Чайки» на лідерські позиції у сфері громадського сприяння інтеграції ВПО по 4 стратегічних напрямках (житло, робота, соціальний захист, інтеграція)

 

3. Створено систему підготовки кадрів організації за спеціальною програмою,

. – не менше 20 підготовлених студентів які поповнили інститути громадського сектору

4. Залучено не менше 10 дівчат, жінок, бізнес –  молоді, здібної до громадської діяльності

 

5. Пропозиції ЛОО «Чайки» до розвитку системи захисту прав  людини, зокрема, ВПО, включаючи питання інтеграції, здійснюють вплив на процеси підготовки рішень органів влади

4.Створено громадську школу  «Чайки»: її лицем стають  молоді жінки – громадські діячки з державницьким мисленням

 

5. Створено стабілізаційний фонд організації

 

2. Досягнення інтеграції ВПО у місцеві громади та повного захисту їх особливих прав, в першу чергу на житло, роботу, соціальний захист. Лідерство організації «Чайка» в цьому напрямку.

 

1.Активне сприяння інтеграції ВПО у місцеві громади

1.Участь у формуванні нормативно-правової бази щодо ВПО.

1.Розробка і впровадження програми громадського моніторингу реалізації прав ВПО та програм інтеграції ВПО

 

1.Розроблені на місцях 2 пілотних програм  щодо забезпечення першочергових потреб, прав, інтересів ВПО (житло, робота, соціальна інтеграція, самоорганізація)- за грантової підтримки 2 проектів

 

2.Розроблені 2 пілотних інвестиційних проекти щодо забезпечення ВПО житлом і роботою

 

3.Налагоджена система проведення громадської експертизи законопроектів стосовно захисту прав та інтересів ВПО

 

4.Проведенні у невідкладних випадках чи гострих ситуаціях кампанії щодо удосконалення діючих НПА у сфері забезпечення прав і свобод ВПО, їх інтеграції на місцях

 

5.Входження до складу консультативно-дорадчих органів чи робочих груп з підготовки документів з метою представництва та захисту інтересів ВПО

 

6.Розроблена і впроваджена громадської програми моніторингу дотримання прав людини – ВПО, зокрема:

*моніторингу виконання Комплексної Державної Програми по ВПО від 16.12.2015;

*моніторингу виконання рекомендацій Парламентських слухань від 17.02.2016 (пост. від 31.03.2016) ;

*моніторингу виконання Громадської Програми інтеграції ВПО ( по завершенні проекту з інтеграції ВПО з 2017 р.)

інших програм при їх впровадженні

1.Впроваджено Програму громадського сприяння здійсненню першого етапу Комплексної Державної програми адаптації, (ре)інтеграції ВПО /по Постанові КМУ № 1094 від 16.12.2015/

 

 

2.Здійснено 2 пілотних проекти у сфері інтеграції ВПО (Київська і Луганська області): 200 сімей забезпечені житлом і роботою у сільській місцевості

Поширено досвід.

 

3. Удосконалені 2 регіональні програми і 5 місцевих програм розвитку за рахунок включення питань інтеграції ВПО. Поширено досвід.

 

4.Нормативно-правова база по ВПО переглянута експертами, зроблено перелік питань  для вирішення і запропоновано законодавче  унормування, подано пропозиції.

 

5. Щорічно проводяться  конгрес  з питань інтеграції ВПО та внеску ВПО в розвиток України

 

6. Зі списків законопроектів №1 і №2 Рекомендацій Парламентських слухань відібрано проекти, які задовольняють невідкладні проблеми ВПО на житло, роботу, соціальну інтеграцію, проведено успішну  кампанію лобіювання їх прийняття

 

7. Проведено громадську експертизу реалізації

нормативно-правової бази по ВПО, здійснюється програма її удосконалення

 

8. Надано громадське сприяння  узгодженню норм різних нормативно-правових актів щодо обліку ВПО та упорядкування соціальних виплат як ВПО , так і громадянам, які залишалися на окупованій території

 

9. Представники «Чайки» стали членами 3 громадських рад, де представляють інтереси ВПО, учасниками 3 робочих груп з унормування законодавчої бази щодо ВПО.

 

10. Надано громадське сприяння проведенню виборів: члени «Чайки» взяли участь у навчанні ВПО правам виборця

 

11. Налагоджено державно-приватне партнерство з новоутвореними державними структурами, що вирішують питання ВПО, учасників АТО

 

12. Створено фонд сприяння інтеграції ВПО за ініціативи ЛОО «Чайка»

 

13. Здійснюється на національному рівні постійний громадський моніторинг реалізації прав  ВПО та ходу виконання різних програм, в яких передбачено питання інтеграції  ВПО. Звіти подаються і публікуються у Щорічній доповіді з дотримання прав людини в Україні ( УГГ), подаються до звітів по лінії УПО.

ЛОО «Чайка» стала лідером у сфері громадського сприяння інтеграції ВПО в Україні

 3. Сприяння створенню системи захисту прав жінок та членів їхніх родини, які постраждали в ході війни (травми, хвороби, інвалідність, розлучені сім’ї  тощо).

 

 

1.Моніторинг порушень прав жінок, дітей, членів їхніх сімей внаслідок воєнних дій та окупації  силами мережі ЛОО «Чайка»

2.Визначення потреб жінок, дітей, родин, які постраждали в ході війни,

3.Надання правової допомоги, організація надання психологічної,  юридичної допомоги постраждалим жінкам та їх реабілітації

4.Сприяння інтеграції (реінтеграції) зазначених контингентів у спільноту, у мирне життя

 

1. Організований прийом постраждалих жінок, дітей, поширення інформації про роботу громадських приймалень та професійних центрів, де надають спеціалізовану допомогу постраждалих жінкам, що постраждали від війни

 

2. Проведене дослідження потреб жінок, дітей, членів їхніх сімей, які виникли внаслідок воєнних дій

3.Налагоджена система збору інформації про організацію  надання допомоги постраждалим жінкам, дітям, сім’ям в різних регіонах країни,  і узагальнення досвіду, його поширення

4. Подані пропозиції впровадження системи захисту прав постраждалих жінок,

1. Укладена і здійснюється програма «Чайки» щодо надання допомоги дівчатам, жінкам, які постраждали на війні.

 

2.Виявлено контингент постраждалих, подані пропозиції для формування системи надання допомоги, моніторингу, патронату та диспансерного спостереження постраждалих жінок, дівчат, дітей

 

2. Взято участь у формуванні  відповідного законодавства

 

3.Створено мережу ІГС або їх виокремлених структур  по роботі з постраждалими жінками, дітьми, налагоджено обмін інформацією і  співпрацю з  громадським ресурсними центрами і з державними установами і закладами. Надано допомогу всім виявленим особам

 

4.Збереження і розвиток української ідентичності жителів сходу України,.

 

1.Сприяння проведенню суспільного діалогу та інформаційних кампаній, спрямованих на подолання ментального відсудження жителів зони конфлікту

2. Широке пропагування цінностей, ідей гідності, свободи, дотримання прав людини, зокрема, ВПО, реалізації Конституційної формули Української держави

 

3.Сприяння процесам формування української молодої інтелігенції, середнього класу, діалогу поколінь

 

1. Кількість учасників зустрічей по темах інтеграції, прогресивних духовних надбань людства, формування української еліти,

2. Подана ініціатива та  факт участі у  розробці курсу «Інтеграція ВПО в Україні» для фахівців соціального, соціологічного, політичного, кадрового, економічного, викладацького профілю структур державного управління

1.Укладена і здійснюється мережею програма виховання дівчат на національних українських цінностях, спрямована на збереження жіночого, репродуктивного, морального здоров’я; також на формування культу здорової і щасливої  сім’ї.

 

2. На сайті введено рубрику «Наші українські цінності»

3.Здійснення низки заходів з громадянської просвіти, особливо серед молоді та на територіях, прилеглих до зони АТО; широкий вихід на ЗМІ

 

5.Участь у заходах та самостійне проведення заходів, спрямованих на розвиток демократії і громадянського суспільства

 

6. Впровадження не менше 2 циклів  тренінгів для представників органів влади і місцевого самоврядування з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики щодо захисту, дотримання та реалізації прав ВПО, щодо питань інтеграції ВПО, щодо питань демократії участі і т.п.

 

Ризики щодо здійснення стратегії:

Зовнішні:

1) Погіршення військової ситуації в Україні, введення військового або надзвичайного стану

2) Зміни в законодавстві або несистемні рішення, що звужують можливості громадських об’єднань

3) Нові потоки мігрантів

4) Дефолт.

Зменшити або нейтралізувати вплив цієї групи  ризиків неможливо. В разі їх здійснення робота стихійно переходить на рівень волонтерства.

 

Внутрішні:

1) Велика вартість заходів і видів діяльності на досягнення стратегічних цілей

2) Слабка постановка фандрейзінгу, можливі нестача коштів для проведення всієї запланованих видів діяльності і потреба переглянути стратегію з комплектуванням  найневідкладніших робіт  на більш близький період

Протидія  ризикам – концентрація зусиль на найголовнішому питанні – житлу і поширенню інформації .

3)  Нестача професіоналізму у питаннях виділення землі під будівництво житла для ВПО по цілі №2

4) Слабкий взаємозв’язок з іншими ІГС і державними установами при досягненні цілі №4.

Зменшити або нейтралізувати ризики можливо за рахунок більш широких зв’язків і залучення сильних організацій, сильних спонсорів, зацікавлених професіоналів у відповідних сферах діяльності (ЗМІ, будівництво, жіночі права, законотворчість, вузи і науковці, ступінь готовності органів влади до змін і т.д.), що буде проявлятися в ході реалізації стратегії.

 

Стратегічні зобов’язання включають:

1) План першочергових дій на 2015-2016 р.

2)  План фандрейзінгу.

 

Додатки:

Дані аналізів: PEST, SWOT, TO BE-TO DO-TO RELATE

Розробка стратегічної цілі 1(деталізована)

План фандрейзінгу

План першочергових дій     на 2015 – 2017 роки

Прийнято на зборах ЛОО «Чайка» 17 жовтня 2015 р.

 

Переглянуто на зборах ЛОО «Чайка» 16 грудня.2016 р.