ВАЖЛИВА ПЕРЕДМОВА ДО РІЧНОГО ЗВІТУ за 2016 рік

ЛОО “ЧАЙКА” перереєструвала своє місцезнаходження з Луганська на Київ восени 2015 р..

Тоді ж вона отримала на розвиток організації невеликий грант в сумі 45 000 грн. від Українського Жіночого Фонду на реалізацію проекту “Станьмо сильнішими!” На ці кошти були проведені збори членів організації “Чайка”, які перемістилися по своїх можливостях до інших областей України за причини війни на Донбасі. Активістки з’їхалися з 5 областей України, обмінялися досвідом розгортання роботи у Луганській, Чернігівській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях і у місті Києві. Була напрацьована стратегія  організації “Чайка” в цих нових умовах роботи.  Були змінені пріоритети в діяльності, а саме:

  1. Розгорнуто роботу, спрямовану на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади по Україні
  2. Проведено інституційне зміцнення організаціїї – створено юридичну службу, сформовано мережу опорних пунктів організації у 5 областях. надано сприяння у створенні нової правозахисної організації жінок-переселенок “Воля до життя”, яка об’єднала в собі більш молодий склад активного жіноцтва – представниць Луганської і Донецької областей і якій було надано допомогу в розробці і реалізації проекту щодо інтеграції ВПО :  “ВПО у Києві – від проблеми до ресурсу місцевих громад”. Проект підтримано Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні. – надано грант в розмірі 13 198 дол. США на 10 міс. реалізації проекту.
  3. Було нарощено обсяг правозахисної допомоги (поновлення у правах постраждалих і і едвокасі) щодо постраждалих від війни жінок,  їхніх сімей. Особливо багато зусиль було зосереджено на питаннях відновлення сімейного вогнища, возз’єднання сімей. Організація активно працювала над об’єднанням зусиль активу переселенців навколо інтеграції на нових місцях проживання. Результатом стало підписання Меморандуму про коаліцію громадських організацій переселенців “Соборна Україна”. Коаліцією було розроблено програму дій. По всіх виділених 10 провідних проблемах ВПО різні організації реалізовували в різних умовах проекти, платформою яких стала ця програма, а основними цільовими групами – жінки, діти, які були психологічно і в побутовому плані більше за інших травмовані війною
  4. Було привертуто увагу до виховання проукраїнської молоді, починаючи від зустрічей з передачею досвіду старших поколінь у відстоюванні незалежності України – до пропаганди здорового способу життя, закріпленого у національних українських традиціях.

Кошти гранту , наданого  “Чайці” Українським Жіночим Фондом у 2015 р., перейшли у невеликій сумі на 2016 рік. Оскільки ЛОО “Чайка” у 2016 році зосередилася на новоствореній дочірній організації “Воля до житття”, а ця організація стала юридичною ососбою, то свого власного проекту ЛОО “Чайка” не виконувала. Тому грант від  Фонду Сприяння Демократії Посольства США в Україніу сумі 13 198 дол. США  був освоєний організацією “Воля до життя”. а “Чайка” сприяла виконанню цього сумісного, і як показав час, доленосного проекту для зміцнення впливу цих двох жіночих організацій на просуванння процесів інтеграції ВПО у Києві і в Київській області.

Фінансовий звіт за 2016 рік, який додається, охоплює лише витрати останніх  коштів гранту, наданого “Чайці” від Українського Жіночого Фонду в сумі 15 240 грн., які перейшли з 2015 на 2016 рік, але не дає уяви про ту величезну роботу, яку виконала ЛОО “Чайка” протягом 2016 року разом з дочірньою організацією “Воля до життя”. Ця новостворена організація,  яка у 2016 р. вперше стала грантоотримувачем,  зразу  ж занурилася у важливу роботу сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб у найбільш складному для ВПО регіоні – Київському, тобто у разом взятих місті Києві і Київсьській області.                                               Лариса Заливна

 

 ПОДАНИЙ РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЛОО “ЧАЙКА” ЗА 2016 рік


Відмітка про одержання

(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства доходів і зборів  України

27 січня 2014 року №  85

 

 

 

1 ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ

про використання коштів неприбуткових установ та організацій

х Звітний
Звітний новий
Уточнюючий

 

 

2

 

Звітний (податковий)  період 2016 року

 

 

      Х Рік
І квартал1 Півріччя1 Три квартали1               Рік1

 

ІІ квартал2 ІІ – ІІІ  квартали2 ІІ – ІV квартали2

 

3 Звітний (податковий)  період, що уточнюється, _____ року3

 

 

 

 

 

Рік
І квартал1 Півріччя1 Три квартали1 Рік1

 

ІІ квартал2 ІІ – ІІІ квартали2

 

ІІ – ІV квартали2

 

4  Неприбуткова установа (організація):Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(повне найменування згідно з реєстраційними документами)

 

 

5 Код за ЄДРПОУ 2 5 9 3 8 5 6 9  Код виду економічної
діяльності (КВЕД)
9 4 . 9 9 .

 

6  Податкова адреса4:Україна.04070 м.Київ. Подольський р-н  Контрактова пл, буд.7-г  Поштовий індекс 0 4 0 7 0
 Телефон5 0667669931
 Факс5
 E-mail5

 

7 Рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій:

дата                                №

8 Ознака неприбуткової установи (організації)

 

9    Головне управління ДФС у м.Києві Державна податкова інспекція у Подольському районі головного управління ДФС у м.Києві
(найменування територіального органу Міндоходів, до якого подається Податковий звіт про використання коштів

неприбуткових установ та організацій)

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

(грн)

Показники Код

рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року
 

1

2 3
Частина І
Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “а”
пункту 157.1 статті 157 розділу III Податкового кодексу України          (далі Кодекс) (ознака неприбутковості 0001 0004 та 0019)                                                                                             (сума рядків 1.1 1.3)
1 —–
фактично одержане фінансування за загальним фондом

 

1.1 ——-
залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року 1.2 ——-
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом (сума рядків 1.3.1 –  1.3.7)  

1.3

——-
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 1.3.1.1, 1.3.1.2)

 

1.3.1

——-
сума коштів   1.3.1.1 ——-
вартість майна   1.3.1.2 ——–
пасивні доходи 1.3.2 ——–
кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг 1.3.3 ——–
доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг 1.3.4 ——–
доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 1.3.5 ——–
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 1.3.6 ——–
інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) 1.3.7 ——-
Доходи неприбуткових установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “б” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0005 0008 та 0014)

                                                                                              (сума рядків 2.1 2.5)

2 ——
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (сума рядків 2.1.1, 2.1.2) 2.1 ——
сума коштів 2.1.1 ——-
1 2 3
вартість майна 2.1.2 ——–
пасивні доходи 2.2 ——–
надходження від ведення основної діяльності з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 розділу III Кодексу, у тому числі: 2.3 ——–
сума коштів 2.3.1 ——–
вартість майна 2.3.2 ——–
доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою 2.3.3 ——–
вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією після ліквідації інших неприбуткових організацій 2.3.4 ——–
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 2.4 ——–
доходи, отримані як третейський збір 2.5 ——–
Доходи пенсійних фондів, кредитних спілок, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “в”  пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0009 та 0010)                                                                               (сума рядків 3.1, 3.2) 3 ——–
Доходи пенсійних фондів                                         (сума рядків 3.1.1 3.1.5) 3.1 ——-
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом 3.1.1 ——-
доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до цих питань 3.1.2 ——-
пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про пенсійні фонди 3.1.3 ——-
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 3.1.4 ——-
доходи, отримані як третейський збір 3.1.5 ——
Доходи кредитних спілок                                          (сума рядків 3.2.1 3.2.5) 3.2 ——
сума коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом 3.2.1 ——–
доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) кредитних спілок 3.2.2 ——–
1 2 3
пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про кредитні спілки 3.2.3 ——-
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 3.2.4 ——-
доходи, отримані як третейський збір 3.2.5 ——–
Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “г” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0011) (сума рядків 4.1 – 4.5) 4 ——-
разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів 4.1 ——-
доходи, отримані у вигляді коштів або майна від провадження їх основної діяльності, у тому числі:

 

4.2 ——-
доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою 4.2.1 ——-
пасивні доходи 4.3 ——-
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 4.4 ——–
доходи, отримані як третейський збір 4.5 ———
Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “ґ” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0012)

                                                                                                      (сума рядків 5.1 5.4)

5 ——–
разові або періодичні внески засновників та членів 5.1 ——-
пасивні доходи 5.2 ——-
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін 5.3 ——-
доходи, отримані як третейський збір 5.4 ——-
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “д” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0013) (сума рядків 6.1 6.4) 6 ——-
1 2 3
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 6.1.1 та 6.1.2)

6.1 ——-
сума коштів 6.1.1 ——-
вартість майна 6.1.2 ——-
інші доходи від надання культових послуг 6.2 ——-
пасивні доходи 6.3 ——-
доходи, отримані як третейський збір 6.4 ——–
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “е” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0015)

                                                                                            (сума рядків 7.1 – 7.3)

7 ——-
доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності                                      (сума рядків 7.1.1 – 7.1.3) 7.1 ——
сума внесків 7.1.1 ——-
сума коштів 7.1.2 ——-
вартість майна 7.1.3 ——
пасивні доходи 7.2 ——
доходи, отримані як третейський збір 7.3 ——-
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “ж” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0017)

                                                                                              (сума рядків 8.1 – 8.4)

8 ——-
вступні, членські та цільові внески 8.1 ——-
доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань 8.2 ——
пасивні доходи 8.3 ——
доходи, отримані як третейський збір 8.4 ——
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “з” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0018)

                                                                                              (сума рядків 9.1 – 9.4)

9 ——
разові та періодичні внески 9.1 ——-
доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань 9.2 ——-
пасивні доходи 9.3 ——–
доходи, отримані як третейський збір 9.4 ——–
1 2 3
Усього отриманих безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування 10 ———-
з них: гуманітарної допомоги 10.1 —–
Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)

                                                                                          (сума рядків 11.1, 11.2)

11 —–
сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) 11.1 —–
сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) 11.2 ——–
 Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій)

                                                                                           (сума рядків 12.1, 12.2)

12 15240
сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису 12.1 11740
витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації                   (сума рядків  12.2.1 – 12.2.9) 12.2  

3500

для провадження благодійної діяльності 12.2.1 ——
для провадження екологічної діяльності 12.2.2 ——-
для провадження оздоровчої діяльності 12.2.3 ——-
для провадження аматорської спортивної діяльності 12.2.4 ——–
для провадження культурної діяльності 12.2.5 ——–
для провадження просвітньої діяльності 12.2.6 3500
для провадження освітньої діяльності 12.2.7 ——–
для провадження наукової діяльності 12.2.8 ——–
для інших потреб, передбачених статутними документами 12.2.9 ———
Усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування

 

13 ——–
з них: гуманітарної допомоги 13.1 ——-
Частина ІІ
Дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 – 157.9 статті 157, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

 

14 —–
1 2 3
Сума витрат, пов’язаних з отриманням доходів, зазначених у рядку 14 15  

——-

Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, використані не за цільовим призначенням, що вважаються доходом і підлягають оподаткуванню 16 ——-
з них: гуманітарна допомога 16.1 ——-
Прибуток, що підлягає оподаткуванню (рядок 14 – рядок 15 + рядок 16) 17  

——–

Податкове зобов’язання (рядок 17 х ___6/100) 18 ——–
Самостійне виправлення помилок8
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється) (або рядок 01 додатка ВП) 19 ——–
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 19 х 5 %) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 02 додатка ВП) 20 ——-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу ІІ Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 03 додатка ВП) 21 ——-
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється  (рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється – (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або рядок 04 додатка  ВП) 22 ——
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Податкового звіту  (рядок 19 х 3 %) 23 ——-

 

Наявність додатків  ГД7  ВП8

 

Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)
№ з/п Зміст доповнення
Інформація, наведена у Податковому звіті та додатку до нього, є достовірною.
Дата подання 1 0 . 0 2 . 2 0 1 7
 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

1 5 7 3 1 0 3 9 4 9
(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)9

 

 

___________________

(підпис)

 

 

Заливна Л.М.

____________________

(ініціали та прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)9

 

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

____не  передбачено___

(ініціали та прізвище)