ЛОО “Чайка” з 1 липня  приступила до реалізації своєї ідеї – перевірити, як і на що витрачаються кошти, що виділяються на вирішення проблем переселенців, зокрема, на створення житла. Свого часу подінні перевірки , спрямовані на підвищення прозорості витрачання бюджетних та інших коштів на потреби ВПО, Виникало багато питань. Щоби отримати на них відповіді і змінити ситуацію на користь живих людей, ми вирішили використати метод сканування бюджету  по статтях витрат на житло для ВПО.

Нижче розказуємо, як ми це будемо робити:

 

Інформація про проєкт “Бюджетний сканер для ВПО”

 

Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка» приступила до виконання проєкту “Бюджетний сканер для ВПО”.

Поставлено мету посприяти розв’язанню житлової проблеми ВПО шляхом досягнення прозорості фінансування будівництва ( ремонту, реконструкції) житла для ВПО за допомогою методу сканування бюджетних витрат на створення житла для ВПО, як постраждалих від війни осіб.

Необхідність такої роботи диктується ситуацією, яка склалася сьогодні в Україні відносно внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Через шість років від початку війни на Сході України, анексії Криму, біженці з окупованих територій, які офіційно називаються внутрішньо переміщеними особами, не мають постійного або хоча б стабільного притулку.

Забезпечення ВПО достатнім житлом[1] – це задоволення їх первинної , базової потреби людини, яке ще не здійснене в Україні. Є теорія життевого середовища, соціального та духовного простору[2], які є підґрунтям для формування політики щодо ВПО та житла для них. Вирішення питання створення постійного ( як і тимчасового, як і соціального) житла гальмується існуючою системою фінансування: кошти проходить через Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій ( яке видозмінювалося – МінТОТ, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України). Розподіл і витрати коштів для ВПО проводяться  непрозоро. Це створює корупційні ризики та унеможливлює вплив переселенців на вирішення їх основної проблеми. Водночас, нещодавно в Україні з’явилась мережа електронних реєстрів, і було сформовано законодавчу базу для відстеження бюджетних витрат. Є перший досвід проведення бюджетного сканеру за фінансової підтримки USAID та деяких інших структур. З’явилася реальна можливість відповісти на виклик часу і відстежити та проаналізувати бюджетні витрати на житло переселенців, посприяти підвищенню їх прозорості.

Цільова аудиторія даного проекту –  Внутрішньо переміщені особи. Станом на початок 2020 року  році їх чисельність становить 1,4 мільйона осіб, з них 60% – пенсіонери, 3% – особи з інвалідністю, 12,8% – діти, тобто платоспроможність основної маси ВПО знижена, 88% ВПО не мають постійного житла.[3]

Потреба у житлі висока, постійного житла потребують ті ВПО, які не планують повертатися назад по завершенні війни. Вони складають в цілому по Україні 36%, ще 19 % сумніваються, повертатися чи ні. Ми приймаємо в розрахунках величину – 50-% ВПО, по регіонах – по різному від 58% у центральних за рахунок Києва і області до 28% у Донецькій і Луганській областях (КТУ).[4][5]

В ході проекту будуть виконані завдання: Збір та аналіз інформації. Юридична експертиза бюджетних документів. Перевірка виконання бюджету у відповідних регіонах, співставлення з реально виконаними роботами по житлу. Розробка пропозицій для органів влади щодо дотримання прав ВПО на житло та підвищення ефективності бюджетних витрат. Поширення досвіду по всій Україні.

Основними подіями та заходами стануть підготовка активу через навчальний семінар для учасників. Фокус-групи для оцінки ситуації з житлом ВПО. Розгляд реєстрів та запити до органів влади щодо бюджетних документів. Інформаційна кампанія “Бюджетний пиріг” для ВПО. “Smart talk” – поглиблене інформування громадськості про цю тему. Публічна презентація результатів, прес-конференція, випуск буклету,  прес-конференція.

Проект реалізується в Луганській, Тернопільській, Одеській, Київській областях, у місті Київ і збалансовано представляють політичну географію України з різними підходами до вирішення проблеми, охоплюють понад 30% ВПО.

Очікується підвищення прозорості  бюджетного процесу щодо створення житла для ВПО, підвищення обізнаності громад у питаннях контролю, посиленню інтеграції ВПО у місцеві громади як обопільно позитивного процесу.

Проект здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

[