Цю програму створив Морозов Сергій Ілліч, погодив з представниками КМДА, але її треба ще захистити, бо на підпис Кличку в. подається інший, вихолощений чиновницький варіант.

Ось програма, яку ми захищаємо:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від ___________№ _________

ПЛАН ЗАХОДІВ

Київської  міської державної адміністрації щодо реалізації  у місті Києві «Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року», затвердженої  Постановою КМУ №1094 від 16.12.2015 р..

№ з/п Завдання з плану заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від16.12.2015р. Заходи щодо виконання Терміни виконання Відповідальні виконавці
1 2 3 4 5
1 Удосконалення механізму міжвідомчої та міжсекторальної координації здійснення заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України (далі – переселені громадяни, за міжнародною классіфікацією та за українським законодавством  – внутрішньо переміщені особи ) Забезпечити облік внутрішньо переміщених осіб, видачу довідок та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про житлові, соціальні, медичні та інші потреби, доповнення даними щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою та потреб і намірів переселених громадян, стан їх забезпечення та надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

Постійно Департамент соціального політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністраці

 

2. Удосконалення законодавства з питань інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян Розроблення механізму оплати вартості комунальних послуг за тарифами для побутових споживачів у разі тимчасового розміщення переселених громадян для проживання в офісних приміщеннях, санаторних та оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з метою надання компенсації витрат на оплату комунальних послуг.

Розроблення механізму фінансової підтримки проживання та харчування сімей, у яких на утриманні є особи з інвалідністю, з тяжкими формами захворювання, зокрема щодо компенсації витрат на утримання переселених громадян – інвалідів.

Вивчити та систематизувати проблеми внутрішньо переміщених осіб у містах компактного проживання та запропонувати проекти місцевих нормативних актів та змін до законодавства щодо вирішення їх проблем.

 

Постійно Департамент соціального політики виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) – надалі КМДА

Департамент суспільних комунікацій КМДА, Громадські організації за згодою

3.  Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян

 

1) організація нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян..

2)забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, що створені та опікуються внутрішньо переміщеними особами у розробці регіональних цільових програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, сприяння їм у цій діяльності.

 

3) інформаційний супровід заходів ,направлений на інтеграцію ВПО

Один раз на два місяці або за потребою

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

Департамент соціальної політики Департамент освіти і науки, молоді та спорту , Департамент будівництва та житлового забезпечення Департамент суспільних комунікацій, Служба у справах дітей виконавчого КМДА, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у  м. Києві, Головне управління Пенсійного фонду України

 

Департамент суспільних комунікацій

 

4. Забезпечення потреб ВПО у оздоровленні, відпочинку, санаторно-курортному лікуванні. 1) Сприяти в оздоровленні і відпочинку  дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи у м. Києві.

2) Сприяти забезпеченню санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю з числа ВПО.

Постійно Департамент освіти і науки, молоді і спорту,

Служба у справах дітей виконавчого КМДА, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Департамент соціальної політики, Департамент охорони здоров’я, Громадські організації за згодою.

5. Запобігання проявам негативного ставлення до переселених громадян, забезпечення соціальної злагоди та соціальної згуртованості у місцевих громадах, які приймають переселених громадян 1) Сприяти залученню внутрішньо переміщених осіб до культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів. Постійно Департамент культури КМДА, Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА, Департамент суспільних комунікацій, Громадські організації за згодою
6. Сприяння самоорганізації переселених громадян, створення умов для активізації соціальних зв’язків, довіри та бажання працювати для поліпшення свого життя 1) Сприяти самоорганізації та взаємодопомоги переселених громадян через взаємодію з громадськими об’єднаннями

2) залучати переселених громадян до місцевого самоуправління в громадах їх компактного проживання; заохочувати створення органів самоорганізації населення та залучати їх до життя місцевих громад

Протягом 2017 року. Районні в м. Києві державні адміністрації
7. Створення системи моніторингу та оцінювання ефективності заходів щодо інтеграції, соціальної адаптації, та захисту внутрішньо переміщених осіб 1) Організація моніторингової робочої групи по виконанню цього Плану заходів на базі комісії по розробці цього Плану заходів с залученням громадських організацій

 

До кінця 1 кварталу 2017 року. Департамент соціальної політики КМДА,

 

8. Забезпечення права переселених громадян  на житло.

 

1) Скласти перелік об’єктів нерухомості для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, з постійним оновленням  шляхом отримання такої інформації від райдержадміністрацій напрацювання моделей надання їх в оренду на пільгових умовах.

 

Постійно

Перелік  розробити та оприлюднити до 31.03.2017р.

Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА  Департамент комунальної власності КМДА

Департамент суспільних комунікацій КМДА, Громадські організації за згодою

 

 

2) Розроблення стратегічного плану будівництва житла для переселених громадян з урахуванням їх потреб і потенціалу за новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями за умови прозорого бюджетного фінансування та прямого кредитування і допомоги міжнародних фінансових установ під міжнародним контролем, як окремої. але не від’ємної частини проекту розвитку громади міста Києва.

2.1). Визначити у квадратних метрах прогнозований обсяг будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб у м. Києві, виходячи з кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб та діючих санітарних норм.

2.2) Розрахувати прогнозовані витрати на спорудження інфраструктури ( в тому складі,комунальні мережі) на земельних ділянках під будівництво житла для внутріщньо переміщених осіб на підставі середніх витрат на будівництво інфраструктури  на житлових комплексах м. Києва у 2016 року, що будується безпосередньо КП «Житлоінвестбуд-УКБ» або по його замовленню.

Використати його при розробці «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.»

2.3) Вивчити потреби (можливості та бажання) ВПО у постійному житлі, в тому складі щодо проживання у сільській місцевості та містах обласного підпорядкування у Київської області.

Використати для цього наявну інформацію та організувати на цій підставі соціологічні прогнози.
Сприяти повному реєстрування ВПО, що потребують житла с залученням ГО «Житлова спілка переселенців» та інших організацій.

За результатами окремо визначити прогнозовану долю соціального та власного постійного житла для ВПО у м.Києві.

2.4. Звернутися до міжнародних організацій з метою пошуку фінансової допомоги та пільгового кредитування будівництва житла для ВПО, відповідно до цього плану заходів.

 

2.5. Розробити та затвердити концепцію будівництва соціального житла для внутрішньо переміщених осіб та його розподілу. Запропонувати втілення цій концепції до «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.»

Залучити для цього вітчизняні та міжнародні  експертні організації для подальшого направлення та отримання міжнародної допомоги на будівництво в рамках дії Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”

.

2.6. Розробити та затвердити концепцію будівництва власного постійного житла для внутрішньо переміщених осіб в тому складі його розподілу. Запропонувати втілення цій концепції до «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.»

Залучити для цього вітчизняні та міжнародні  експертні організації для подальшого направлення та отримання міжнародної допомоги на будівництво в рамках дії Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”

 

2.7) Розробити Проекти різноманітних спеціальних та цільових програми по фінансування будівництва власного постійного житла та соціального житла для  ВПО ( в тому складі і сумісні з Київською обласною держадміністрацією),

Запропонувати втілення цих розробок у «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.»

До 31.03.2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Районні в м. Києві державні адміністрації

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районні в м. Києві державні адміністрації

Департамент соціальної політики, Департамент суспільних комунікацій

Громадська організація «Житлова спілка переселенців» за згодою,

Інші громадські організації за згодою

 

3) Визначити земельні ділянки для будівництва житла для ВПО.

 

 

3.1) Вивчити та дати висновки Департаменту соціальної політики для розробки «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.» можливість забезпечення  будівництво постійного власного житла для ВПО земельними ділянками, що визначені листами департаменту земельних ресурсів №21005 від 09.11.16 до Директора департаменту соціальної політики листа  та Департаменту містобудування та  архітектури КМДА № 055-8491 від 30.06.16 до ГО «Житлова спілка переселенців» і складених до них витягів с архітектурного кадастру за розпорядженням Голови КМДА.

3.2) Спільно з Президією НАН України (за її згодою відповідно до наданого запиту) організувати на землях, які перебувають у користуванні НАН України та інших наукових установ, що перебувають у віданні НАН України (далі – наукові установи) будівництво житла для працівників, переміщених із Криму та Донбасу наукових установ та  науковців, які самостійно перемістилися до наукових установ на територію міста Києва, за рахунок коштів приватних інвесторів, кредитів та коштів донорів.

3.3)  Спільно з Міністерством оборони України (за її згодою, відповідно до наданого запиту) організувати на землях, які перебувають у користуванні Міноборони у м. Києві будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, що брали участь у АТО та їх близьких родичів та інших ВПО.

3.4) Організувати додатковий пошук земельних ділянок. А саме.

Скласти перелік земельних ділянок, що були виділені більше, ніж три роки під будівництво житла та які досі не використовуються за призначенням.

Скласти перелік земельних ділянок, власники чи орендарі яких заборгували плату за землю..

 

4). Сприяти творчому розвитку різноманітних проектів замовлення потреб у житлі ВПО..

 

 

 

 

Негайно у цьому Плані заходів до 15.03.2017року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.07.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.07.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент земельних ресурсів, Департамент містобудування та архітектури, Департамент суспільних комунікацій

Департамент соціальної політики, Департамент фінансів, Громадська організація «Житлова спілка переселенців» за згодою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук України (за згодою).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міноборони ( за згодою)

9. Стимулювання економічної актив­ності переселених громадян і створення робочих місць 1) забезпечення організації професійного навчання на замовлення роботодавців для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці зареєстрованих безробітних з числа переселених громадян

2) забезпечити виплату переселеним громадянам допомоги по безробіттю

3) впровадження програм сприянню працевлаштуванню ВПО із залученням потенційних работодавців на умовах надання їм окремих пільг

 

Протягом-2017 років Київський міський центр зайнятості
10. Створення сприятливих умов для життєдіяльності переселених громадян 1 ) Розробити механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб ( в тому числі, соціального). Протягом 2017 року Департамент будівництва та житлового забезпечення.
 

 

2) забезпечити надання безоплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги переселеним  громадянам Протягом 2017 року Головне територіальне управління юстиції в області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, міськвиконкоми
 

 

3) забезпечити доступ внутрішньо переміщених осіб до безкоштовних освітніх послуг

 

Протягом 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4) забезпечення доступу ВПО до медичних

Послуг

 

 

11. Посилення спроможності щодо розв’язання проблем переселених громадян із залученням міжнародної донорської допомоги Співпраця та пошук міжнародних партнерів для отримання фінансування на проекти Програм будівництва соціального житлового фонду ВПО та інших програм, які спрямовані на соціальну адаптацію та інтеграцію ВПО

 

Департамент економіки та інвестицій,

Управління міжнародних зв’язків.

Громадська організація «Житлова спілка переселенців», інші громадські організації за згодою.

12 Ініціювати розробку Проекту  «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 р.» Створити  робочу групу (комісію) по розробці Проекту «Комплексної регіональної цільової програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у м. Києві до 2020 року»

 

Організувати сумісну роботу над програмами ВПО з КОДА,

1 півріччя 2017 р. Департамент економіки та інвестицій, Департамент соціальної політики, Департамент фінансів, Департамент будівництва та житлового забезпечення., Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент охорони здоров’я.

ГО  «Житлова спілка переселенців», інші громадські організації за згодою.