Механізми вирішення житлового питання ВПО шляхом побудови нового житла в селіС

Прикладні питання інтеграції. Частина  2

Ми дотримуємося загальноприйнятих уявлень, що людина, яка фактично втікає подалі від соціальної катастрофи – війни –  є мігрантом. Всередині своєї країни цей громадянин називається внутрішньо переміщеною особою. Якщо він біжить в іншу країну – біженцем. Інколи доводиться чути незгоду з найменуванням “внутрішньо переміщена особа” (ВПО). Але треба сприймати цю назву, бо термін вкоренився в практиці, в міжнародному і національному законодавстві . І «Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення» чітко закріплюють особливі підходи , особливі права внутрішньо переміщених осіб. Це особливий статус, визначений для людини, яка потрапила в біду проти своє волі, явище є масовим , а тому приймаються спеціальні закони, нормативно правові акти, людина набуває статусу ВПО, тобто певних особливостей у відносинах з державою: пільги, спрощення перереєстрації або звітності (як наприклад, податкової, і т.д.  http://unhcr.org.ua/attachments/article/244/UN%20Guiding%20Principles%20on%20Internal%20Displacement.pdf

Прорив у покращенні становища ВПО і їх інтеграції наступить, коли буде прийнято законодавство щодо забезпечення ВПО житлом і будуть реалізовані програми забезпечення житлом на рівні громад..

Основою для такого спрямування дій є природній соціальний рух, породжений війною.

Людина проходить послідовно 4  етапи:

 • гостру фазу раптового зламу життя, коли потрібна гуманітарна допомога;
 • адаптація (звикання, пристосування на новому місці);
 • інтеграція (укорінення, об’єднання з громадою в єдине ціле)
 • осілість.

Ці фази можуть займати різний період часу в житті людини, але в середньому це триває навколо 5 років.

На даний час маємо період інтеграції. яка є природною формою соціального руху, і завдання держави – їй сприяти.

 

Предметом інтеграції є відновлення та/або нове створення життєвого середовища,  соціального простору, психологічного простору людини  при переміщенні у нові умови.

Інтеграція – процес зближення і об’єднання в єдину соціальну спільноту у спільному життєвому середовищі  людей з різних місць  України, яких звела разом доля в важку годину випробувань. Інтеграція є взаємне збагачення приймаючих громад і внутрішньо переміщених осіб потенціалом одних і інших, і це стає спільним ресурсом розвитку.

З боку ВПО потенціал трудовий, інноваційний, творчий, гуманітарний, нові робочі місця для всіх, різні форми сприяння з боку суспільства і міжнародного співтовариства (благодійні фонди, донори, інвестори, які  сфокусовані на потребах України на даний  момент), соціальне житло.

З боку місцевої громади – людяність, земля, сприяння побудові соціального житла.

Обидва суб’єкти інтеграції – ВПО і громада – мають свої узагальнюючі характеристики, які ми враховуємо в своїх планах поселення і створення умов для успішної подальшої адаптації та інтеграції:

1 суб’єкт інтеграції  –  ВПО:

Ми запровадили облік ВПО:

Список №1 – загальний облік: загальні дані, адреса попереднього ( згідно з паспортом) і теперішнього (відповідно до Довідки ВПО) місця проживання, освіта, рід занять, контакти – з зазначенням всіх членів сім’ї і ступені споріднення.

Список № 2 – Список основних потреб членів сімьї відповідно до методики Хабітат

Список №3 – список житла: тип будинку, кількість кімнат, площа садиби тощо – по кожній сім’ї з загальним підсумком по містечку поселення.

Ці дані зводяться у Концепт, в якому розписано величину котеджного містечка, кількість поселенців,  приблизна вартість та ін.За причини розміру цього документу його тут розмістити неможливо.

2 суб’єкт інтеграції – громада

 • Ми збирали потрібні для інтеграції відомості щодо громад:

Запросили статистику по області для уявлення про склад ВПО:

 

Таблиця Аналіз статистичних характеристик ВПО як ресурсу місцевих громад

Відповідно до наданої інформації, ВПО в Київській області в цілому мають такі характеристики їх ресурсного потенціалу:

з/п

Зміст, порівняння Джерело Примітка
Середній склад сім’ї ВПО в Київській області

58556 ВПО : 41 393 сім’ї =  1,4146

Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Вище середньої
Працездатних 25310 ВПО прац. : 58556 всіх ВПО =  43,2236%, непрацездатних 58556 – 25310 = 33246 осіб, або 56,7764% , з них діти 13993 + інваліди 1938 + пенсіонерів 19252 = разом 35184, що перебільшує загальну чисельність непрацездатних на 1938 осіб за рахунок суміщення статусу (інваліди і пенсіонери працюють) Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Демографічне

навантаження вище середнього:

1 :  1,31

Навантаження на соціальні служби

Потреба в працевлаштуванні 9029 ВПО які звернулися : 25310 ВПО працезд. = 35,6736% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит
Потреба у праці інших ВПО 3630 ВПО які звернулися : (58556 – 25310 працезд. ВПО) = 10,92 % Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит 38% працює на більш нижчій посаді
Загальна потреба в працевлаштуванні ( 9029 +3630) : 58556 = 12639: 58556 = 21,5845% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Йдеться про якість пропонованої роботи
Загальний трудовий потенціал: 25310 + 3630 = 28940, або 49,4228% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит
Діти 13994 особи, або 13994 : 58556 = 23,8985% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Демографічна структура спільноти  ВПО – регресивна
Інваліди 1938 : 58556 = 3,31% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Інваліди – чисельність стабільна
Пенсіонери 19252 : 58556 = 32,878% Відповідь КОДА  від 28.03.2017 на запит Пенсіонери – чисельність стабільна

В сільській місцевості осіли соціально малозахищені групи ВПО, які не створять суттєвого соціально-економічного прориву. Притік трудових і економічно та соціально активних груп ВПО очікується з Києва та великих міст. Тому житлові програми на селі мають бути розраховані саме на ці дві категорії ВПО.

Є сенс залучити можливості Державного фонду молодіжного житлового будівництва.

Єдина інформаційна база даних (ЄІБД) ВПО  останнім часом доповнена даними щодо працевлаштування, рівня освіти, потреби в постійному житлі, відомостями про інвалідність із зазначенням причини інвалідності, групи, нозологічних ознак, а також потреб ВПО (житлових, медичних, соціальних) та введено в експлуатацію.

 

 • Вивчали сайти районів, сіл, селищ, міст, районів

Проїхали 20 сіл у складі 5 районів, зустрічалися з місцевими головами,  розпитували їх за певною схемою, передусім, про потреби села і як можна вирішити їх за допомогою ресурсу ВПО

Схему анкети наводимо поза межами цього тексту в Статті «Документація»

Отримані дані зводилися в загальну Таблицю синергії, по якій ми орієнтувалися, де і з якою вірогідністю нас може чекати успіх :

 

Співставлення суб’єктів №1 і №2: Встановлення громади, найбільш перспективної для повної інтеграції по Таблиці синергії ( взятоі з баблиці з 20 обстеженими населеними пунктами, персональні дані і назви приховані):

 

На цій основі глибже вивчаємо 2-3 найбільш перспективні громади, запрошуємо від них додаткову інформацію і співставляємо зручним способом у Таблиці обьєднання потенцвіалу ВПО і громади:

 

Таблиця. Виявлення перспектив інтеграції даної групи ВПО у даній громаді

Таблиця об’єднання потенціалу жителів села ХХХХХХ і ВПО, які виразили наміри побудувати житло,  жити і працювати селі ХХХХХХ
1.                  Кількість жителів у селі, по вікових групах Кількість ВПО: сімей 50, осіб 174
165 дітей (віком до 16 років),

246 молодь (16-34роки),

272 працюючий середній вік (34-65),

270 пенсіонери (старші 65 років)

РАЗОМ 953 особи

23

46

82

23

174

2.                  Кількість місць у дитячому садочку
 в садочку 25 дітей ( за потреби можливо збільшити до 200 дітей 4
3.                  Фактична кількість учнів у школі і на скільки учнів розрахована школа
учнів 105, школа розрахована на 400 учнів 12
4.                  (Якщо є дані) – кількість студентів з села Барахти на даний час
114 студента 5
5.                  Які навчальні заклади (або їх філії) діють на території села ХХХХХХ
НВК(навчально виховний комплекс) в с.ХХХХХХ (школі поєднана з дит.садочком) Учителів 5

Викладачів вузів 2

Психолог 1

Тренер -1

6.                  Наявність у селі закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги
Діюча амбулаторія АЗПТСМ (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) Лікар – 1

Медичні сестри – 3

 

Фармацевт -1

 

7.                  Якими силами надається швидка медична допомога
Мед.персонал амбулаторії (точну кількість персоналу не зазначено)
8.                  Скільки жителів села отримують постійне лікування за рахунок бюджету (інсулінозалежні хворі на цукровий діабет, онкологічні хворі, хворі на туберкульоз в активній фазі, інші хворі)  5

 

4 інсулінозалежних людини
9.                  Яким чином організовано соціальне обслуговування  пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян
1 соціальний працівник (офіційне працевлаштування від районної служби) обслуговує одиноких пенсіонерів 1 соціальний працівник

Працівник Карітас -1

10.               Кількість працездатного населення у с. Барахти
272 людини 82 людини +пенсіонерів працюючих – 5
11.               Кількість безробітних в селі ( офіційні дані)
Невідомо, (велика кількість має не офіційне, або сезонне працевлаштування в районі та в м. Києві) немає
12.               Основні місця роботи працездатного населення
Різна сфера діяльності в селі, в районі, по області Різні сфери діяльності, зростання потужності і значення села
13.               Заклади культури у с. ХХХХХХ
Будинок культури на 400 глядачів, бібліотека на 40 читачів, музей 50м², сучасний великий спортзал (висота стелі 12м)
14.               Які професійні та громадські організації діють на території с, ХХХХХХ
ГО «назва1», ГО «назва2», ГО «назва3» Жіноча правозахисна організація «Чайка», організація «Воля до життя»
15.               Потреба у спеціалістах в галузях: медицина, освіта, культура, соціальна робота, сільськогосподарське виробництво,  інші галузі
Є потреба в працівниках всіх галузей, при збільшені чисельності населення за рахунок переселенців потреба значно зростає 1 музикант
16.               Які галузі та види діяльності в селі місцева влада вважає перспективними
Приватне підприємництво, створення дрібних екологічних підприємств та інші види виробничої діяльності із створенням нових робочих місць, сільськогосподарське виробництво 2  підприємця, 1 біолог
.
17.               На яку конкретну допомогу жителям села має надію сільська рада від переселенців?
Залучення державного та закордонного фінансування на розвиток інфраструктури села, створення робочих місць, розвиток дрібного та середнього бізнесу Потенціал дозволяє,

маркетолог – 1, кравчиня – 1, агроном – 1, зоотехнік – 1, дизайнер -1, продавці – 2

 

18.               До вирішення яких проблем села могли б підключитися переселенці?
Залучення державного та закордонного фінансування на розвиток інфраструктури села, створення робочих місць, розвиток дрібного та середнього бізнесу Потенціал дозволяє практично до всіх, передусім виробничого плану та творчі професії

міжнародник -1, журналіст – 3

19.               Яку ще інформацію чи які питання хотіли б додати  представники кооперативу ХХХХХХ до укладання цільової програми інтеграції ВПО у селі ХХХХХХ?
Яка кількість людей з переселенців (працездатного віку) має бажання працювати, як в будівельній галузі в разі проведення будівництва житла для переселенців. (можливо є інженери, проектанти, люди з освітою чи досвідом будівельних професій, водії) Економісти – 12, інженери – 15, бухгалтери – 7, водії авто – 2, автослюсарі – 1, будівельник – 3, робочі – 4, юрист – 2, менеджер – 7,

ІТ -спеціалісти – 4

Радіотехнік -1

Потенціал 50 сімей переселенців як майбутнього ресурсу села ХХХХХХ- додається

 

Це було підставою для вибору населеного пункту і складання концепції інтеграції ВПО для даного села:.

Результат вивчення – концепція інтеграції в конкретну громаду для укладання програми інтеграції, де на першому місці – забезпечення житлом.

Приклад однієї з концепцій ( всього було розроблено 5)

 

Г р о м а д с ь к а   о р г а н і з а ц і я

Луганська  обласна  правозахисна       жіноча організація «Чайка»        

Реєстраційне свідоцтво № 480  від 16. 11. 2000  вид. Луганським  обласним  управлінням  юстиції, перереєстрація місцезнаходження Голосіївським управлінням юстиції 21.03.2015 р.,РС № 480 750668 від 21.09.2015р. юр.адреса: 03040, м. Київ, вул. Ломоносова, 5/3; поштова адреса: Київ. 04070, Контрактова пл., 7-а,  e-mail: lgseagull@gmail.ua

 

КОНЦЕПЦІЯ

Інтеграції ВПО в місцеву громад села ХХХХХХ

 1. Проблеми для вирішення:

Проблеми сільської громади – відтік молоді з села, зменшення населення, постійна нестача коштів, недостатній рівень життя, інші нагальні питання, на які не вистачає коштів..

Проблеми ВПО – відсутність житла, потреба в роботі, необхідність поновити звичний спосіб життя, пристосування до нових умов.

Прихід ВПО у громаду  відкриває перспективи швидкого залучення значних сум коштів від інвесторів, донорів, благодійних та спеціалізованих фондів і т.п., що витрачатимуться за рішенням місцевої влади на подолання проблем громади і забезпечення нормальних умов проживання переселенців, на створення робочих місць,  на покращення медичного обслуговування, освіти і т.д.:

Нові ресурси прийдуть до громади

а) через власний потенціал ВПО (трудовий, творчий, гуманітарний):

б) через сприяння з боку міжнародного співтовариства (надходження коштів, технічної допомоги від інвесторів, донорів, благодійних фондів і т.д., які сфокусовані на потребах України на даний  момент)

 1. Причини виникнення проблем: військові події на Сході України та їх тривалість, соціальний рух населення – внутрішнє переміщення і природні процеси інтеграції у с зв’язку з зазначеними подіями
 2. Мета поселити ВПО у селі, чим дати поштовх розвитку села. Також визначити найбільш прийнятні механізми вирішення проблем з обох сторін, зокрема, будівництва нового або ремонту існуючого житла, створенні нових робочих місць, зміцнення трудового потенціалу громади, нові перспективи розвитку економіки села.
 3. Проект: передбачає одночасне забезпечення житлом і роботою ВПО у сільській місцевості.

4.1. Житло. ЛОО «Чайка» веде списки сімей, які мають наміри жити у сільській місцевості, працювати в сільському господарстві, на підприємствах агропромислового комплексу або на будівництві нових перспективних для села Броварського району підприємств (фабрик, невеликих заводів на місцевій сировині) з роботою на них, у соціальній сфері. Таких сімей 100.

Для пілотного проекту взято 50 сімей.

Для планування опитано потреби кожного члена сім’ї у медичних послугах, освіті, у роботі, зважено на економічну спроможність, особливості (потреби у дитсадках, догляд за інвалідами,  рід занять ВПО тощо).

Тип поселення : котеджне містечко на 39 сімей, соціальне житло у вигляді будинку малоквартирного будинку або блок-хаусу на 11 сімей:  0,4 га землі під будинок, 5 га – під котеджі.

4.2. Робота. Потрібно будь-яке виробництво, краще перероблюючи с/г продукцію або промислове (збірка сучасної високоточної техніки типу виробництва фірми «Самсунг»), потрібен інвестор, який візьме на себе розгортання виробництва, частину витрат по житлу для працівників, також підведення комунікацій. Безпосередньо за житло частина ВПО зможе повернути 50% коштів протягом 10-15 років.

 1. Фінансова вартість проекту (повний цикл з будівництвом ) до 800 тис. дол. США дол. по мінімуму на скромне житло, без врахування вартості землі і підводу комунікацій, які будуть коштувати разом  80 тис. дол.

Вартість розгортання виробництва – за рахунок інвестора.

 1. Джерела фінансування: Цільовий фонд багатьох партнерів, інвестор. благодійні фонди, донорська допомога, місцевий бюджет, внески ВПО.
 2. Очікувані результати: побудовано котеджне містечко на 56 сімей, поруч – виробництво сільськогосподарське або переробне, промислове.

Соціальна інфраструктура покращена.

 1. Ризики: втрата часу і можливостей

Нейтралізація ризиків: використання часу і можливостей, співпраця між громадою,  ВПО, владою, інвестором  на спільні плани розвитку.

Контакти: Заливна Лариса

066 766 99 31

e-mail: lgseagull@gmail.ua

Даний етап роботи завершений . Далі – Частина 3. Земля