Бюджетне сканування: чи доходять кошти на житло

до внутрішньо переміщених осіб

 

15 березня 2021 р. у приміщенні «Укрінформ» і м. Києві відбулася прес-конференція «Прозорість житла для внутрішньо переміщених осіб», яку провели учасники проєкту «Посилення прозорості житла для внутрішньо переміщених осіб», що виконується представниками декількох організацій під керівництвом Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка»

Виконавці проєкту надали інформацію про результати моніторингу бюджетного процесу органів виконавчої влади різних рівнів та органів місцевого самоврядування (бюджетного сканування)  у напрямку забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб  у 4 регіонах України в обраних населених пунктах.

Сканування бюджетів – новий інструмент, який сприяє посиленню прозорості використання коштів держави і громад, реалізації певних потреб громадян і посиленню їх впливу на прийняття більш відповідних інтересам суспільства владних рішень.

Відслідковування формування, проходження та використання коштів на місцях призначення для створення житла для ВПО дозволило відповісти на питання щодо проведення житлової політики стосовно ВПО, щодо особливостей використання наявних можливостей в різних регіонах України, щодо невирішених питань для вдоволення потреб ВПО базового рівня – потреб у достатньому житлі, щодо загрози ризиків, які вже реалізуються або можна передбачити в ході створення або надання житла.

Проведені дослідження у 4 регіонах – Луганській, Одеській, Львівській, Київській областях, у м. Києві та по Мінрентеграції : відстеження бюджету на основі 115 відповідей на 74 запити шляхом поступових наближень, перевірка 3 житлових об’єктів безпосередньо на місцях, також запити до інших міністерств і консультації зі спеціалістами, обговорення проблем в експертному середовищі  – дозволили зробити попередні висновки.

Висновки:

  1. Імператив підвищення прозорості бюджетних процесів не завжди вітається в органах влади. Незважаючи на посилення прозорості їх діяльності, не вся публічна інформація розміщена на офіційних сайтах, і навіть при запитах на таку інформацію відповіді надаються неповні.
  2. Бюджетні витрати не відповідають потребам ВПО по кількості, по розміру житла, його розміщенню географічному, доступності до роботи та інших характеристиках, що призводить до неефективних вират коштів і безуспішності деяких проєктів будівництва
  3. Страждає управління розв’язанням проблеми житла для ВПО: профільне Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій (Мінреінтеграції) втратило не тільки в назві предмет діяльності – внутрішньо переміщених осіб як цілісну категорію громадян з їх базовими потребами, а також частину функцій розпорядження коштами для створення житла для ВПО, що видно з відповіді Міністерства на запит на надання інформації.
  4. Наголос в житловій політиці Міністерства перенесено на території, а не на людей, що підтверджується відповідними планами, програмами, контентом офіційних матеріалів на сайті Міністерства
  5. Фінансування затверджених до реалізації програм на житло для ВПО вкрай недостатнє не тільки за обсягом коштів, а і за строками їх виділення ( майже наприкінці року) або обмеженням їх використання при будівельних проєктах, які реалізуються в строк понад 1 рік. Відсутня прив’язка до регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку.
  6. Проходження державних коштів по бюджетах не порушується. Порушення виявляються в ході закупівель житла, його розподілу, непрозорості виділення землі та списків ВПО на отримання житла (кооперативи) , проведення ремонтних робіт.

Пропозиції:.

Одними із головних рекомендацій, напрацьованими у ході даного проєкту, є провести ряд заходів з підготовки парламентських слухань щодо вирішенням питання забезпечення постійним та/або тимчасовим житлом ВПО. На слуханнях, у тому числі, розглянути можливість внесення змін у відповідні житлові програми такі, як:

1) надати ВПО право на придбання житла на вторинному ринку, що введені в експлуатацію раніше 2000 року. Вказана зміна підвищить спроможність територіальних громад (невеликі міст та села), а також надасть можливість реалізовувати державні програми забезпечення житлом ВПО спільно із місцевими програми підтримки (такі як «Власний дім»);

2) обмежити право органів місцевого самоврядування та/або органів місцевої влади при здійсненні купівлі та/або реконструкції житла для тимчасового та/або постійного проживання жорсткими законодавчими рамками (наприклад, торги на Прозорро тощо), щоб унеможливити закупівлю житла та/або будівничих матеріалів/послуг по завищеним цінам;

3) створити жорсткі законодавчі вимоги для органів місцевого самоврядування для участі в державній програмі субвенції щодо підтримки територій таким чином, щоб зменшити ризики завищення реальних кількісних показників ВПО, які бажають проживати у соціальному житлі, а також обмежити органи місцевого самоврядування у праві вибори юридичних осіб по наданню будівельних та інших послуг  наприклад, торги на Прозорро тощо), заборонити будь яку участь в цьому процесі кооперативів.

 

 

Робота виконана колективом експертів і аналітиків під керівництвом ЛОО «Чайка». До напрацювань залучались громадські діячі та експерти з задіяних регіонів України

Спікери: Заливна Л.М. – менеджер проєкту, Ковальова А.Д., Бобиренко В.А., Вірьовкіна Л.В. – експерти з питань бюджетного сканування.

Проект «Посилення прозорості житла для внутрішньо переміщених осіб» здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.