Проект подається у такому вигляді, в якому на мою вимогу ознайомити гроимадськість переданий був мені членом Робочої групи Оленою Виноградовою ( з правками). Член коаліції “Соборна Україна”, учасниця робочої групи Заливна Лариса

ПРОЕКТ

 

 

СХВАЛЕНО 
Постановою Верховної Ради України 
від 17 лютого 2016 року №           

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”

 

Учасники парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”, що відбулися 17 лютого 2014 року, відзначають таке.

………………………………………………………ЗАЛИШЕНО МІС3ЦЕ ДЛЯ КОНСТАТУЮЧОЇ ЧАСТИНИ…………………………………………………………………………………………….

Враховуючи стан виконання законів України та постанов Верховної Ради України щодо прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції, учасники парламентських слухань рекомендують:

 1. Президенту України:
  • Розглянути доцільність проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання щодо дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції, за участю та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції.
  • Розглянути можливість включити до складу Ради з питань національної єдності представників громадськості з числа внутрішньо переміщених осіб.
 1. Верховній Раді України:
  • Розглянути внесені та зареєстровані у Верховній Раді України проекти законів України згідно з додатком до Рекомендацій № 1;
  • Скасувати дію Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” № 1636-VII від 12.08.2014;
  • Прийняти Заяву Верховної Ради України про гарантування прав та свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції, які не брали участі у діяльності незаконних збройних формувань і не вчинили тяжких злочинів, при поверненні цих територій під контроль української влади;
  • Доручити комітетам Верховної Ради України невідкладно розглянути внесені та зареєстровані у Верховній Раді України проекти законів України згідно з додатком до Рекомендацій № 2.
 1. Кабінету Міністрів України:
  • Внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо:

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування виконання:

а) Плану заходів з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року;

б) плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в частині забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

визначення механізмів підтримки (зменшення податкового тиску, запровадження пільгового кредитування, цільової фінансової допомоги тощо) для ведення внутрішньо переміщеними особами малого та середнього бізнесу, в т. ч. у сільській місцевості;

відновлення дії статті 1 Закону України №85-VIII від 13 січня 2015 року «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств – виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси»;

запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану (народження і смерті) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо визначення особливостей функціонування евакуйованих вищих навчальних закладів та наукових установ з території, не контрольованої українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

 

 • Розробити та затвердити:

державну програму сприяння забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом;

програму соціальної реабілітації та надання допомоги особам, які перебували у полоні або піддалися катуванням, а також членам їх сімей і членам сімей зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції;

механізм оплати комунальних послуг на території, неконтрольованій українською владою;

правила в’їзду-виїзду (контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей);

порядок надання у користування житловими приміщеннями у місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб;

внести зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01 жовтня 2014 року щодо врахування особливостей отримання матеріальної допомоги особами передпенсійного віку;

порядок постановлення на облік безробітних осіб передпенсійного віку з числа внутрішньо переміщених осіб із продовженням строку виплати допомоги по безробіттю таким особам до досягнення ними пенсійного віку;

зміни до порядку перетину адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим щодо збільшення свободи пересування для дітей, розширення списку підстав для видачі пропускних дозволів для іноземних громадян, окрім громадян Російської Федерації;

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності”, передбачивши зменшення нормативів чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника для вищих навчальних закладів, які переміщені з територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159 “Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати” у частині компенсації особам невиплаченої заробітної плати за період, що передував початку окупації, початку проведення антитерористичної операції;

 

 • Розглянути можливість:

розробки механізму збереження трудового стажу та нарахування пенсій громадянам України, які за забезпечували роботу об’єктів комунального господарства, комунальних служб, закладів охорони здоров’я, освіти на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції, які не брали участі у діяльності незаконних збройних формувань і не вчинили тяжких злочинів;

розробки механізму відновлення зруйнованого та пошкодженого житла, розташованого в зоні проведення антитерористичної операції;

внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, у частині скасування обмеження суми щомісячної адресної допомоги ВПО, яка надається на одну сім’ю.

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р. № 427 щодо обмеження права внутрішньо переміщених осіб на обрання уповноваженого банку для отримання щомісячної адресної грошової допомоги;

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 636;

 

 • Забезпечити:

відокремлення регулярних соціальних виплат, у тому числі й пенсії, від наявності у осіб довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади Закону України від 24 грудня 2015 року № 921-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про права внутрішньо переміщених осіб, необхідність їх соціальної адаптації, інтеграції, реінтеграції та руйнування негативних соціальних стереотипів;

створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

постійний моніторинг та збір статистичних даних щодо ситуації з ВПО, їх публічне оприлюднення;

державну підтримку музеїв, архівів Донецької та Луганської областей.

 

 • Визначити єдиний центральний орган виконавчої влади чи впровадити посаду віце-прем’єр-міністра України з питань координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;
 • Вдосконалити систему обміну інформацією щодо проблем внутрішньо переміщених осіб між центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • Розробити та затвердити:

Державну стратегію щодо внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції, на період до 2021 року.

Державну програму самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб, та осіб, які проживають на території Донецькї та Луганської областей, підконтрольній українській владі;

Державну програму профілактики інфекційних захворювань, ЗПСШ, гепатиту С, ВІЛ/СНІД  в зоні проведення антитерористичної операції;

Державну цільову програму фінансування будівництва та відновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів і наукових установ, зруйнованої внаслідок бойових дій на сході України, які переміщені з територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

 

Забезпечити збільшення кількості і посилення потужності теле- та радіопередавачів на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей;

Забезпечити збільшення українського радіомовлення на довгих та середніх хвилях з подальшою популяризацією такого радіомовлення;

Нейтралізувати теле- та радіомовлення з “ДНР” і “ЛНР” на підконтрольній Україні та окупованій території Донецької та Луганської областей;

Розробити комунікаційну стратегію для звільнених та окупованих територій Донецької та Луганської областей;

Розробити стратегії та системи заходів з формування проукраїнського ментального поля та української громадянської свідомості жителів Донецької та Луганської областей за участі представників громадськості, експертів та органів влади;

 

 

Врегулювати процедуру перерозподілу освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Луганської та Донецької областей, а саме передбачити збільшення видатків, пов’язаних із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які фактично отримують відповідні послуги на території цих областей (за рахунок відповідної субвенції території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції);

Врегулювати процедуру перерозподілу освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам інших областей України пропорційно фактичної кількості внутрішньо переміщених осіб, взятих на облік у відповідній області;

 

 • Доручити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

4.24. Доручити Державному Агентству Земельних Ресурсів України: створити та забезпечити ведення інформаційної бази (реєстру) земельних ділянок, які тривалий час не використовуються за цільовим призначенням, з метою напрацювання моделей надання їх у власність внутрішньо переміщеним особам під будівництво житла та на сільськогосподарські цілі.

 • Доручити обласним державним адміністраціям, Київській міській державній адміністрації до кінця першого півріччя 2016 року розробити та затвердити комплексні регіональні програми підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України.
 • Доручити Міністерству внутрішніх справ:

розробити порядок розшуку зниклих цивільних осіб, який дозволив би виокремлювати як окрему категорію зниклих в результаті проведення АТО, зменшував би бюрократичну складову, передбачав співпрацю із волонтерами, захищав інтереси зниклого та його родичів;

;розробити інструкцію для слідчих щодо психологічних особливостей спілкування з родичами зниклих, та у співпраці з неурядовими організаціями провести необхідне навчання слідчих;

розробити порядок або внести зміни до існуючого щодо особливостей взяття на облік за місцем фактичного проживання осіб, звільнених з місць відбування покарань на тимчасово окупованій та непідконтрольній українській владі території України;

створити “гарячу лінію” ДНК-експертизи та провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію про процедуру ДНК-експертизи, її особливості та можливі результати;

затвердити процедуру документування випадків зникнення осіб на непідконтрольній території, випадків примусової праці, випадків катувань, включно із роботою із родичами постраждалих осіб;

внести зміни до Наказу МВС України від 22.12.2012 № 1077 щодо проставляння підрозділами ДМС України відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово непідконтрольній території України до паспорту громадянина України у разі оформлення паспорту, його обміну, видачі паспорту замість утраченого або викраденого;

внести зміни до Наказу МВС України від 13.04.2012 № 320 щодо запровадження окремої полегшеної процедури встановлення особи для внутрішньо переміщених осіб, які звертаються для відновлення паспорту громадянина України.

 

 • Доручити Міністерству соціальної політики України:

 

спростити процедуру проведення перевірки права на отримання соціальної допомоги та її призначення, передбачити інші документи, що можуть підтвердити трудовий стаж окрім трудової книжки, скорочення терміну проведення перевірки для нарахування виплати допомоги по народженню дитини;

внести змін до відповідних розпоряджень, інструкцій та положень, що дозволить працівникам соціального захисту здійснювати вихід за місцем проживання громадян для надання допомоги в заповненні та направленні заяви про взяття на облік ВПО та отримання адресної допомоги для людей похилого віку, з обмеженими можливостями тощо.

виконання процедур щодо полегшення реєстрації та видачі документів дітям без супроводу дорослих і розлученим із сім’ями (ДБСР);

 

 • Доручити Пенсійному фонду України:

спростити механізм переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання шляхом внесення відповідних нормативних змін до Постанови Правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 25.11.2005 № 22-1 та здійснити заходи, спрямовані на відновлення можливості отримання пенсійних виплат за електронною справою.

 

 • Доручити Міністерству освіти і науки України:

передбачити механізм перерозподілу місць державного замовлення між відповідними вищими навчальними закладами з метою забезпечення можливості переведення студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються на місцях державного замовлення у вищих навчальних закладах, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції, до вищих навчальних закладів за іншим місцезнаходженням (за бажанням студентів);

розробити механізм складання ЗНО та зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2016 році, які передбачають складання ЗНО на базі ВНЗ в декілька сесій та врахування Сертифікатів ЗНО попередніх років у поточній вступній кампанії  для абітурієнтів із зони проведення АТО та ТОТ ;

визначення Порядку надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території  або переселилися з неї;

 

забезпечити виконання Закону України №425-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”:

 • розробити, затвердити та забезпечити державну цільову програму підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти;
 • затвердити порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти;
 • забезпечити фінансування державної цільової програми батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти;

 

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України Державну програму освітньо-гуманітарної політики щодо територій зони АТО;

внести зміни до Наказу МОН № 556 від 07 травня 2014 року “Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України” щодо гарантування права на спрощену процедуру переведення студентів включно до моменту припинення дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та вказаного Тимчасового порядку.

 

 1. Службі безпеки України:
  • Розробити та затвердити правила перевезення грошових коштів через лінію зіткнення у межах Луганської та Донецької областей;
  • Скасувати пункт 1.6. Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та дозволити регулярне транспортне сполучення з тимчасово непідконтрольною територією України;
  • Забезпечити можливість перетину лінії зіткнення на підставі документів, що посвідчують особу, без попереднього отримання дозволу (перепустки);
  • Розробити чітку процедуру перетину лінії зіткнення особами, які не мають документів, що посвідчують особу;
  • Організувати роботу нових дорожніх коридорів для перетину лінії зіткнення. Відкрити нові та відновити старі дорожні коридори: Луганськ – Щастя, Слов’яносербськ – Трьохізбенка, Слов’яносербськ – Новотошківське, Первомайськ – Золоте, Первомайськ – Попасна, Дебальцеве – Артемівськ, Горлівка – Дзержинськ, Красний Партизан – Новгородське, Донецьк – Авдіївка, Донецьк – Карлівка, Тельманове – Гранітне; Ясинувата – Константинівка;
  • Забезпечити роботу пунктів надання медичної допомоги, кімнат матері та дитини, бомбосховищ, місць тимчасового затримання, системи оповіщення на кожному КПВВ, а також забезпечити роботу пересувних медичних бригад між КПВВ та нульовими блок-постами.
 1. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку:
  • Розробити місцеві програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади, спрямовані передусім на реалізацію прав ВПО на житло, роботу, соціальну допомогу і соціальну підтримку, освіту, медичну допомогу, отримання повноцінної інгформації і т.п.
  • Створити реєстр об’єктів нерухомості (незавершених будівництв, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових містечок, котеджних містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового проживання);
  • Розробити моделі надання в оренду/власність внутрішньо переміщеним особам житла на пільгових умовах;
  • Вдосконалити та впровадити процедуру передачі внутрішньо переміщеним особам покинутого житла;
  • Розробити та прийняти спрощений порядок надання ВПО земельних ділянок під житлове будівництво, приватизації тимчасового житла.;
  • Звільнення від сплати за користування земельними ділянками, що надаються під будівництво житла для ВПО та їх житлово-будівельних об’єднань (кооперативів);
  • Забезпечити виділення цільових земельних ділянок для внутрішньо переміщених осіб згідно з планами розвитку громад і територій для будівництва постійного житла ВПО з урахуванням їх потреб та потенціалу щодо можливостей перспективного працевлаштування та розвитку інфраструктури
  • Забезпечити надання послуг із соціального консультування, психологічної допомоги, внутрішньо переміщених осіб;
  • Включити до обласних програм підтримки розвитку організацій громадянського суспільства зміни щодо впровадження такого інструменту, як «соціальне замовлення» та поширити на такі види діяльності: соціальна допомога; допомога постраждалим від ведення бойових дій та антитерористичної операції; соціальна адаптація і допомога внутрішньо переміщеним особам; правова допомога і правовий захист внутрішньо переміщених осіб тощо;
  • Створити соціальний житловий фонд для надання в оренду ВПО на пільгових умовах;
  • Створення Агенцій регіонального розвитку (Донецької, Луганської областей) задля координації реалізації державних проектів на місцевому рівні та контролю за використанням коштів міжнародних донорських організацій;
  • Розробити та внести на розгляд Верховної Ради подання щодо змін меж районів та міст задля включення населених пунктів, прилеглих до лінії зіткнення, до районів, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження, з метою забезпечення життєдіяльності мешканців таких населених пунктів;
  • Забезпечити населені пункти, що розташовані в безпосередній близькості до лінії зіткнення, транспортним сполученням, регулярними поставками товарів та гуманітарної допомоги, можливістю отримувати медичні послуги;
  • Забезпечити систематичну роботу по розмінуванню території, яка прилягає до дорожніх коридорів у місцях очікування людей та транспортних засобів та місцях проведення польових робіт .
  • Забезпечити належну роботу логістично-гуманітарних центрів.

 

 1. Уповноваженому Верховної Ради з прав людини:

сприяти забезпеченню евакуації людей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, на підконтрольну територію України.

 

Реплка щодо п 4.23: Загальнодержавна інформаційна баз ВПО – прерогатива мінсоцполітики. Мінрегіон – не супермінстерство, це не його завдання. Хай бере у мінсоцполітики статистику відносно потреб ВПО у житлі

тут мається на увазі наявність пропозицій від людей для поселення ВПО по регіонах України?

не уверены в целесообразности именно такой формулировки – нужно проработать данный вопрос

увага

і ато

ЩО ЦЕ МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ?

в зоне АТО 2 вида территорий: подконтрольные и нет, на подконтрольных все ясно, на неподконтрольных ничего изменить не можем

согласна с комментарием Александры. Считаю, что этот пункт можно вычеркнутью

підняти в Кабмін

цінних речей, особистого майна

Перейменувати

порівняю із зУ “Про соціальні послуги”

….підтримки (надання соціальних послуг, матеріальної допомоги, фінансування відпочинку та озоровлення тощо)

….цільові програми для дітей ВПО щодо доступності позашкільної освіти й занять спортом, відпочинку, оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей віком 7-18 років, дітей до 7 років з батьками або особами, які їх замінюють, сімей з дітьми, допомоги….

діти –  віку до 14 років включно. далі йдуть підлітки

виключити цей пункт, тому що він не вирішує житлової проблеми, а тільки дає привід для зловживань та корупції і неправдивої звітності влади щодо вирішення проблем ВПО