РЕКОМЕНДАЦІЇ парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції”

/ВИТЯГ/

Нижче наводиться постановляючи частина

… учасники парламентських слухань рекомендують:

  1. Президенту України:

1.1. Розглянути доцільність проведення засідання Ради національної
безпеки і оборони України з питання щодо дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території України та на території, не контрольованій українською
владою в зоні проведення антитерористичної операції;

1.2. Розглянути можливість включити до складу Ради з питань
національної єдності представників громадськості з числа внутрішньо
переміщених осіб.

 

  1. Верховній Раді України:

2.1. Розглянути внесені та зареєстровані у Верховній Раді України
проекти законів України згідно з додатком до Рекомендацій № /;

2.2. Скасувати дію Закону України “Про створення вільної економічної
зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України” № 1636-VII від 12 серпня 2014 p.;

2.3. Прийняти Заяву Верховної Ради України про гарантування прав та
свобод громадян України, які не брали участі у діяльності незаконних збройних
формувань і не вчинили тяжких злочинів, що проживають на тимчасово
окупованій території України та на території, не контрольованій українською
владою в зоні проведення антитерористичної операції, при поверненні цих
територій під контроль української влади.

 

  1. Комітетам Верховної   Ради   України   невідкладно   розглянути

внесені та зареєстровані у Верховній Раді України проекти законів України

згідно з додатком до Рекомендацій № 2.

 

  1. Кабінету Міністрів України:

 4.1. Внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції
щодо:

4.1.1. Внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» для забезпечення фінансування:

а)    Плану заходів з виконання Комплексної державної програми щодо
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які
переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.
№1094;

б)      плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, в частині забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб, та громадян України, які проживають на

тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій
українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

г) проведення безкоштовного лікування, протезування та реабілітації
цивільних осіб, які отримали тяжкі поранення, контузії внаслідок бойових дій в
районі проведення антитерористичної операції;

4.1.2. Відновлення дії статті 1 Закону України № 85-VIII від 13 січня
2015 року “Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян,
які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та
обмеження відповідальності підприємств – виконавців/виробників житлово-
комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті
енергетичні ресурси”;

4.1.3. Внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги” щодо
включення внутрішнього переміщення до терміну “складні життєві обставини”;

4.1.4. Внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо
визначення особливостей функціонування вищих навчальних закладів та
наукових установ, які евакуйовані з тимчасово неконтрольованої українською
владою території Донецької та Луганської областей;

4.1.5. Врегулювання процедури перерозподілу освітньої та медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Луганської та Донецької
областей, а саме передбачити збільшення видатків, пов’язаних із збільшенням
внутрішньо переміщених осіб, які фактично отримують відповідні послуги на
території цих областей (за рахунок відповідної субвенції території, не
контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної
операції);

4.1.6. Визначення в Законі України “Про державний бюджет України
на 2016 рік” формули, за якою визначається показник обсягу перерозподілу
освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Луганської та Донецької областей, щодо збільшення видатків, пов’язаних із
збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які фактично отримують відповідні
послуги на території цих областей (за рахунок відповідної субвенції території,
не контрольованої українською владою в зоні проведення антитерористичної
операції)

 

4.1.7. Визначення в Законі України “Про державний бюджет України
на 2016 рік” формули, за якою визначається показник обсягу перерозподілу
освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
інших областей України з врахуванням фактичної кількості внутрішньо
переміщених осіб, взятих на облік у відповідній області.

4.1.8. Визначення механізмів підтримки (зменшення податкового
тиску, запровадження пільгового кредитування, цільової фінансової допомоги
тощо) для ведення внутрішньо переміщеними особами малого та середнього
бізнесу, у т. ч. у сільській місцевості;

4.1.9. Запровадження адміністративної процедури державної реєстрації
актів   цивільного   стану   (народження   і   смерті)   осіб,   які   проживають

на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій
українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

4.1.10. Особливостей оподаткування житлової нерухомості, яка
надається в оренду внутрішньо переміщеним особам;

4.1.11. Особливостей сплати земельного податку за користування
земельними ділянками, які надаються під будівництво житла для внутрішньо
переміщених осіб та їх житлово-будівельних об’єднань (кооперативів);

4.1.12. Інтеграції та включення внутрішньо переміщених осіб до числа
членів територіальних громад за їх новим місцем постійного проживання;

4.1.13. Можливості зміни виборчої адреси внутрішньо переміщеними
особами на підставі їх особистих заяв та довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи;

4.1.14. Визначення статусу осіб з числа цивільного населення, які
отримали тяжкі поранення, контузії під час бойових дій в районі проведення
антитерористичної операції;

4.1.15. Врегулювання питання щодо чинності постанов про накладення
арешту на майно, стягнень на кошти боржників, які знаходяться на банківських
рахунках, розшук транспортних засобів, які були ухвалені органами державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що у
зв’язку з тимчасовою окупацією припинили свою діяльність.

 

4.2.    Розробити та затвердити:

Державну стратегію щодо відновлення цілісності України, окупованих
територій, дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України,
які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не
контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної
операції, на період до 2021 року;

Державну програму самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо
переміщених осіб, та осіб, які проживають на території Донецької та Луганської
областей, контрольованій українською владою;

Державну програму сприяння забезпечення внутрішньо переміщених осіб
житлом;

Державну програму соціально-психологічної реабілітації та надання
допомоги особам, які перебували у полоні або піддалися катуванням, членам
сімей зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції;

Державну програму профілактики, діагностики та лікування інфекційних
захворювань, вірусних гепатитів, хвороб, що передаються статевим шляхом,
ВІЛ-інфекції/СНІДу в зоні проведення антитерористичної операції;

Державну цільову програму фінансування будівництва та відновлення
матеріально-технічної бази навчальних закладів і наукових установ,
зруйнованої внаслідок бойових дій на сході України, які евакуйовані з
тимчасово неконтрольованої українською владою території Донецької та
Луганської областей;

Державну програму підтримки та національно-патріотичного виховання
дітей і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території Украши та
на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення
антитерористичної операції;

Державну програму освітньо-гуманітарної політики щодо тимчасово
окупованої території та території, не контрольованої українською владою в зоні
проведення антитерористичної операції;

Державну цільову програму медико-соціального забезпечення цивільних
осіб, які отримали тяжкі поранення, контузії під час бойових дій в районі
проведення антитерористичної операції;

Стратегію державної інформаційної політики щодо громадян, які
перебувають на тимчасово окупованій території та на території, не
контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної
операції;

Концепцію державної інформаційної політики щодо інтеграції
внутрішньо переміщених осіб в місцях їх нового проживання;

зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 509, з метою приведення його у відповідність із
Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
від 24 грудня 2015 року № 921 -VIII

зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 505 від 01 жовтня 2014 року, щодо врахування
особливостей отримання матеріальної допомоги особами передпенсійного віку
та скасування обмеження суми щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам, яка надається на одну сім’ю;

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159
“Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати
частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати” у
частині компенсації особам невиплаченої заробітної плати за період, що
передував початку окупації, початку проведення антитерористичної операції;

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134
“Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів
(ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук,
слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-
педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня
акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної
форми власності”, передбачивши зменшення нормативів чисельності студентів
денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника для вищих навчальних закладів, які переміщені з територій, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти відповідно до Закону України “Про
внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників
бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів
або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої

освіти

зміни до законодавства щодо правового статусу місць компактного
проживання внутрішньо переміщених осіб та порядок надання у тимчасове
користування житлових приміщень у місцях компактного поселення;

порядок переміщення товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції відповідно до статті 14-3 Закону України “Про
боротьбу з тероризмом”:

порядок оплати комунальних послуг на території, не контрольованій
українською владою;

механізми громадського контролю за використанням міжнародної
кредитної, технічної та гуманітарної допомоги яка надається Україні для
забезпечення потреб громадян, які постраждали внаслідок тимчасової окупації
частини її території та проведення антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях;

порядок збереження трудового стажу та нарахування пенсій громадянам
України, які забезпечували роботу об’єктів комунального господарства,
комунальних служб, закладів охорони здоров’я, освіти на тимчасово окупованій
території України та на території, неконтрольованій українською владою в зоні
проведення антитерористичної операції, які не брали участі у діяльності
незаконних збройних формувань і не вчинили тяжких злочинів;

порядок відновлення зруйнованого та пошкодженого житла громадян,
розташованого в зоні проведення антитерористичної операції на території,
контрольованій українською владою;

порядок перевезення особистих речей, меблів, у тому числі приватним
вантажним транспортом, з тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, громадянами України які мають намір переїхати на постійне
проживання до інших регіонів України.

 

4.3. Розглянути доцільність:

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 р.
№427 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
1 жовтня 2014 р. № 505” щодо обмеження права внутрішньо переміщених осіб
на обрання уповноваженого банку для отримання щомісячної адресної
грошової допомоги;

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2015 року № 636 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”.

 

4.4. Забезпечити:

відокремлення залежності соціальних виплат (у тому числі й пенсій)
внутрішньо переміщеним особам, від наявності у них довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи;

проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення
обізнаності про права внутрішньо переміщених осіб, необхідність їх соціальної
адаптації, інтеграції, реінтеграції та руйнування негативних соціальних
стереотипів;

створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб”;

постійний моніторинг та збір статистичних даних щодо ситуації з
внутрішнім переміщенням, їх публічне оприлюднення;

державну підтримку музеїв, архівів Донецької та Луганської областей;

збільшення кількості і посилення потужності теле- та радіопередавачів на
підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей;

збільшення українського радіомовлення на довгих та середніх хвилях з
подальшою популяризацією такого радіомовлення;

4.5.   Створення центрального органу виконавчої влади з питань
внутрішньо переміщених осіб, координації діяльності органів виконавчої влади
щодо забезпечення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення
антитерористичної операції, підконтрольний та підзвітний Прем’єр-міністру
України;

4.6.   Вдосконалити систему обміну інформацією щодо проблем
внутрішньо переміщених осіб між центральними органами виконавчої влади,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

4.7.  Опрацювати із залученням представників заінтересованих органів
влади, науково-експертних кіл, а також громадськості, питання щодо
можливості призначення пенсій згідно з законодавством України громадянам,
які продовжують працювати на тимчасово окупованій території;

 

4.8. Доручити:

 

4.8.1. Міністерству соціальної політики:

вдосконалити процедуру отримання внутрішньо переміщеними особами
дублікату втраченої/знищеної трудової книжки;

розробити та затвердити зміни до відомчих нормативно-правових актів
щодо забезпечення відвідування працівниками соціального захисту населення
внутрішньо переміщених осіб, які не можуть пересуватись самостійно, та
внутрішньо переміщених осіб похилого віку за місцем їх проживання для
надання   допомоги   в   заповненні   та  поданні   заяви   про   взяття   на  облік

внутрішньо переміщеної особи та отримання ними щомісячної адресної
допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг;

забезпечити виконання законодавства щодо взяття на облік внутрішньо
переміщених осіб малолітніх, неповнолітніх дітей, які переміщуються без
супроводу батьків, а також надання їм щомісячної адресної допомоги для
покриття витрат на проживання, б тому числі на оплату жиїлово-комунальних
послуг.

 

4.8.2.Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства:

забезпечити створення ведення загальнодержавної інформаційної бази
(реєстру) про наявні можливості розміщення внутрішньо переміщених осіб;
розробити моделі забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

 

4.8.3. Міністерству освіти і науки України:

розробити механізм перерозподілу місць державного замовлення між
відповідними вищими навчальними закладами з метою забезпечення
можливості переведення студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, які
навчаються на місцях державного замовлення у вищих навчальних закладах, які
евакуйовані з територій не підконтрольних українській владі в зоні проведення
антитерористичної операції, до вищих навчальних закладів за іншим
місцезнаходженням (за бажанням студентів);

розробити механізм складання ЗНО та зміни до Умов прийому до вищих
навчальних закладів в 2016 році, які передбачають складання ЗНО на базі
вищих навчальних закладів в декілька сесій та врахування Сертифікатів ЗНО
попередніх років у поточній вступній кампанії для абітурієнтів, які проживають
на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій
українською владою в зоні проведення антитерористичної операції;

визначити Порядок надання (розміщення) додаткових місць державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення
антитерористичної операції;

розробити та затвердити спрощену процедуру переведення на навчання
студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових
установ, розташованих на тимчасово окупованій території України, включно до
моменту припинення дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

 

4.8.4. Міністерству внутрішніх справ:

розробити порядок розшуку зниклих цивільних осіб, який дозволив би
виокремлювати як окрему категорію осіб, зниклих без вісти в результаті

збройного конфлікту, передбачав співпрацю із волонтерами, захищав

інтереси  зниклого та його родичів;

забезпечити відкритість процесу та результатів розшуку зниклих без
вісти цивільних осіб для громадськості, водночас передбачивши належний
захист відповідних персональних даних цих осіб;

розробити інструкцію для слідчих шодо психологічних особливостей
спілкування з родичами зниклих без вісти, та у співпраці з неурядовими
організаціями провести необхідне навчання слідчих;

розробити порядок або внести зміни до існуючого щодо особливостей
взяття на облік за місцем фактичного проживання осіб, звільнених з місць
відбування покарань на тимчасово окупованій та непідконтрольній українській
владі території України;

створити “гарячу лінію” ДНК-експертизи та провести інформаційно-
роз’яснювалыгу кампанію про процедуру ДНК-експертизи, її особливості та
можливі результати;

затвердити процедуру документування випадків зникнення без вісти осіб
на непідконтрольній території, випадків примусової праці, випадків катувань,
включно із роботою із родичами постраждалих осіб;

внести зміни до Наказу МВС України від 22.12.2012 № 1077 щодо
проставляння підрозділами ДМС України відмітки про реєстрацію місця
проживання на тимчасово непідконтрольній території України до паспорту
громадянина України у разі оформлення паспорту, його обмін)’, видачі
паспорту замість утраченого або викраденого;

внести зміни до Наказу МВС України від 13.04.2012 № 320 щодо
запровадження окремої полегшеної процедури встановлення особи для
внутрішньо переміщених осіб, які звертаються для відновлення паспорту
громадянина України.

 

4.8.5.  Пенсійному фонду:

розглянути можливість спрощення механізму переведення пенсійних
виплат внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання шляхом
внесення відповідних змін до Постанови Правління Пенсійного фонду України
“Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 25.11.2005 № 22-1.

 

4.8.6. Обласним державним адміністраціям, Київській міській
державній адміністрації розробити та затвердити:

до кінця першого півріччя 2016 року – комплексні регіональні цільові
програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб
із визначенням джерел та обсягів їх фінансування;

порядки надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним
особам   житлового   приміщення   або   соціального   житла,   придатного   для

проживання, за умови оплати зазначеними особами у відповідності до чинного до законодавства, вартості житлово-комунальних послуг;

разом із державними банківськими установами, а також за наявності
можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги –
регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі –
іпотечного) будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених
осіб.

4.8.7. Вивчити можливість організації роботи нових транспортних
коридорів для перетину лінії зіткнення у межах Луганської та Донецької
областей;

 

  1. Національному банку України:

скасувати Постанову Правління Національного банку України “Про
застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму
тимчасової окупації на території вільної економічної зони “Крим” від
03 листопада 2014 року № 699;

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо визначення механізмів рефінансування витрат з будівництва або
повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутрішньо переміщеним
особам, які внаслідок окупації чи військових дій, негативних наслідків
збройного конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру набули каліцтва
чи інвалідності, або лишилися без годувальника, або без належної опіки та
піклування за віком (діти-сироти, одинокі батьки та пенсіонери);

розробити порядок переміщення готівкових коштів фізичними та
юридичними особами під час перетину лінії розмежування в контрольних
пунктах в’їзду\виїзду в районі проведення антитерористичної операції в
Донецькій та Луганській областях України.

 

  1. Уповноваженому Верховної Ради з прав людини

Сприяти евакуації з території не контрольованої українською владою в зоні
проведення антитерористичної операції людей з інвалідністю, які не можуть
самостійно пересуватися, на підконтрольну українській владі територію
України.

 

  1. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
    самоврядування в установленому порядку:

7.1.    Розробити та затвердити:

комплексні регіональні цільові програми щодо підтримки та соціальної
адаптації внутрішньо переміщених осіб із визначенням джерел та обсягів їх
фінансування;

місцеві цільові програми допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб з
дітьми;

порядок надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним
особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для
проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до
законодавства вартості житлово-комунальних послуг;

зміни до обласних програм підтримки розвитку громадянського
суспільства зміни щодо впровадження соціального замовлення на соціально-
побутові послуги, психологічні послуги, соціально-педагогічні послуги,
соціально-медичні послуги, соціально-економічні послуги, юридичні послуги,
послуги з працевлаштування.

7.2. Створити та забезпечити ведення місцевих інформаційних баз
(реєстрів) про наявні можливості розміщення внутрішньо переміщених осіб;

7.3. Забезпечити виділення цільових земельних ділянок для внутрішньо
переміщених осіб згідно з планами розвитку громад і територій для
будівництва постійного житла внутрішньо переміщених осіб з урахуванням їх
потреб та потенціалу щодо можливостей перспективного працевлаштування та
розвитку інфраструктури;

7.4. Забезпечити надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним
особам відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”;

7.5. Забезпечити населені пункти, що розташовані в безпосередній
близькості до лінії зіткнення, транспортним сполученням, регулярними
поставками товарів та гуманітарної допомоги, можливістю отримувати медичні
послуги;