У Києві відбулися збори Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка».

Організація «Чайка» проводила правозахисну діяльність на Луганщині з 2000 року. Війна перервала діяльність організації. Люди покидали свої місця проживання, роз’їхалися по Україні

17 жовтня 2015 р. «Чайка» провела свої збори, які представляють інтерес для багатьох подібних організацій. Адже йшлося про перегляд стратегії діяльності громадської організації, про майбутнє. Яким воно буде в сфері прав людини? Які виклики поставила перед громадськими організаціями Сходу України війна? Що ці організації зробили і можуть зробити для людей у годину випробувань? Як жити далі?

Виклики війни.

У Києві зібралися sborучасниці зборів з різних місць: з підконтрольних ВСУ територій Луганської області, з Дніпропетровщини, Полтавщини, Чернігівщини, власне Києва. В ході обговорення стратегії учасники підкреслили, що громадськість стикається з декількома викликами одночасно.

 

Перше. Це війна і все, що з нею пов’язане, передусім, масове порушення прав людини, серед яких особливу актуальність набувають порушення прав жінок, дітей, інвалідів, людей похилого віку.

Друге. Це корупція, яка гальмує позитивні перетворення в країні.

Третє. Це  невідворотність сучасного державотворення, яке має стати успішним. Без громадянського суспільства успішні відповіді на ці виклики  неможливі. Жінки мають відіграти більш активну роль у вирішенні цих проблем, а  організація до звичних механізмів захисту прав людини, громадянської просвіти, протидії корупції, демократії участі мусять додати нові можливості – спільна робота на великих територіях, експертиза законопроектів, робота з депутатами, посилення контролю суспільства над владою і відповідальності влади перед громадськістю.

Таке розуміння ситуації учасницями зборів  дозволило сформулювати місію організації: сприяння оновленню Української держави на більш високому цивілізаційному рівні через зусилля жіноцтва шляхом захисту прав людини, посилення громадянського суспільства, сприяння розбудові незалежної, суверенної, демократичної, правової, соціальної держави.

 

Які права людини під загрозою.

Учасниці зборів у виступах констатували тенденції посилення наступних загроз правам людини:

– Порушення основних прав людини: на життя, свободу, здоров’я, недоторканість, гідність, сім’ю, житло, роботу, цілісність особи, громадянство і захист громадянина державою  тощо…

– Загроза правам на цілісність особи:  т.з. гібридна війна є проявом у більш широкому контексті війни консціентальної –  такої,  в ході якої здійснюється замах на біологічну і психофізіологічну сутність людини. Її першим елементом є інформаційна війна, спрямована на мозок людини. Результатом може бути відхід від позитивних цивілізаційних надбань, загроза розвитку, моральному, психічному, соціальному здоров’ю молодих поколінь.

– Лавина порушень прав жінок на територіях, де відбулися воєнні дії.

– Незворотні екологічні і виразні соціальні наслідки війни.

 

 Якою має стати організація, щоби подолати загрозу правам людини.

Для організації захисту цих прав «Чайка» має укріпитися. Йдеться перед усім, про інституційне зміцнення з огляду на кількісні, функціональні, структурно-організаційні, комунікаційні зміни в організації. Кожна зміна має свої корені і своє значення для переходу системи діяльності на новий рівень. Деталі будуть розкриті у наступних дописах.

 

Було визначено, що основними напрямками діяльності мають стати:

  1. Інституційне посилення організації з врахуванням нових потреб громадян, передусім, жінок, дітей, сиріт, інвалідів. Організація «Чайка» являтиме собою мережу осередків і опорних пунктів в областях переселення активістів. Мережа буде реалізовувати спільну  стратегію. Буде взято курс на впровадження сучасних технічних способів спілкування, обміну інформацією, прийняття рішень.
  2. Опанування і застосування адекватних викликам часу механізмів захисту прав людини, представництва інтересів постраждалих від війни жінок, дітей, розлучених сімей, переселенців – на всіх рівнях, включаючи міжнародний.
  3. Сприяння посиленню і консолідації громадянського суспільства у розбудові правової держави, більш широке залучення жінок до захисту своїх прав, до участі у громадському житті.
  4. Посилення присутності організації в інформаційному просторі, сприяння розвитку громадянської просвіти, особливо в молодіжному і жіночому середовищі, сприяння розвитку молоді у напрямку використанням можливостей відкритого вільного світу. Сприяння вихованню нового покоління громадян, патріотів.

 

Організаційні та інші питання: приступаємо до стратегії.  

Збори прийняли рішення про створення Робочої групи з опрацювання стратегії ЛОО «Чайка» за результатами обговорення її проекту. Також прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу ЛОО «Чайка» (місцевого осередку без створення юридичної особи) у Дніпропетровській області.

За традицією, по завершенні зборів було проведено навчання членів ЛОО «Чайка». Тренінг «Від травми до відродження: шляхи профілактики ПТСР» був присвячений актуальній темі організації надання психологічної допомоги людям, які перенесли війну. Провели його тренери Інституту психології ім. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук  України.

 

Учасники зборів вважають, що створення стратегії розвитку громадської організації  в сучасних умовах являє інтерес для інших організацій зі Сходу України і Криму. Стратегія, хід виконання плану першочергових дій та її реалізація в цілому будуть представлені на новому веб-сайті ЛОО «Чайка», а досвід поширений всіма можливими засобами.

 

Члени організації «Чайка», учасники зборів виражають подяку донорам, які надали змогу зібратися у Києві і провести цей захід.

 

Збори «Визначення стратегії ЛОО «Чайка» на 2015 – 2018 роки» проведені за підтримки Українського жіночого фонду  відповідно до проекту «Станьмо сильнішими!», який реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду  «Український жіночий фонд».

 

Лариса Заливна,

голова правління